Projekt MICIE

Narzędzie do systematycznej analizy ryzyka i bezpiecznej wymiany danych w zintegrowanej infrastrukturze krytycznej – Tool for systemic risk analysis and secure mediation of data exchanged across linked CI information infrastructures (MICIE).

Projekt MICIE koncentrował się na badaniach współzależności w sieciach infrastruktury krytycznej, takich jak sieć energetyczna, wodociągowa lub sieć transmisji danych. Analizy przeprowadzone w projekcie obejmowały zarówno oddziaływania dynamiczne zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury, jak również zagadnieniami modelowania ataku terrorystycznego dla tego typu infrastruktury. Wyniki projektu zostały praktycznie zweryfikowanie na przykładzie sieci energetycznej w Israel Electric Corp.

Okres realizacji: 01.09.2008–28.02.2011

Budżet projektu: 3 496 456,00 EUR, numer umowy: 225353, 7 Program Ramowy

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Selex Communications SpA, Włochy

Partnerzy:

  • Centre de Recherché Public Henri Tudor, Luxemburg
  • Consortium for the Research in Automation and Telecommunication University of Rome „La Sapienza”, Włochy 
  • Dipartimento Informatica e Automazione „Universit” di Roma Tre, Włochy 
  • Enea, Włochy 
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska 
  • Israel Electric Corp., Izrael 
  • itrust consulting, Luxemburg 
  • Multitel asbl, Belgia 
  • University of Coimbra Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugalia 
  • University of Bradford, Wielka Brytania

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 225353.