Komercjalizacja wynalazków PIAP

Celem projektu jest prowadzenie działań związanych z wdrożeniem prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP prac wynalazczych i poszukiwaniem dla nich dalszych zastosowań.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010–31.12.2011

Nazwa programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Strona projektu: http://wynalazki.piap.pl/


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR