Komercjalizacja wiedzy oraz transfer innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki – działania edukacyjne

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2011 – 31.12.2012 

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów praz pracowników sfery nauki w obszarach automatyki i robotyki. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości.

Grupa docelowa: 150 osób, głównie studentów, młodych absolwentów, doktorantów, kadry naukowej i inżynieryjnej o profilu B+R.

Efekty projektu:

  • Wzrost kwalifikacji uczestników warsztatów w obszarach komercjalizacji wiedzy i transferu innowacyjnych technologii z zakresu automatyki i robotyki.
  • Uzyskanie nowych kwalifikacji ww. uczestników w zakresie dostosowania technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstwa, do wdrażania technologii dotyczących komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości.
  • Opracowanie i wydanie publikacji przez ekspertów PIAP oraz studentów, dotyczącej komercjalizacji wiedzy i transferu innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności