Komercjalizacja innowacyjnych technologii w obszarze robotów mobilnych

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest pozyskanie partnerów krajowych i zagranicznych do komercjalizacji wynalazków PIAP w obszarze robotów mobilnych. Pośrednio planuje się wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR