ISAR

Integrated Set of vocational trainings in the field: most advanced solutions in technology, organization and safety in Automated and Robotized manufacturing systems

Zintegrowany system szkoleń zawodowych w dziedzinie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy w zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach produkcyjnych

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PT05/PP/03/24/007, budżet projektu: 324.797,50 EUR

Okres realizacji: 10.2005 – 09.2007

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: ISAR jest zawodowym systemem szkolenia zawierającym zintegrowaną wiedzę wspieraną przez zaawansowane rozwiązania z dziedziny eLearningu. Innowacyjne szkolenie (wiedza, metodologia, narzędzia, serwis internetowy) jest interaktywne i opiera się na najnowszych rozwiązaniach z tej dziedziny z wykorzystaniem wirtualnych klas. Celem kursu jest motywowanie użytkowników do podnoszenia i rozwijania swoich umiejętności dla wdrażania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy w systemach AiR (Automatyka i Robotyka), szczególnie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Strona projektu: http://www.isar.com.pl/

Partnerzy:

  • Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Germany
  • Technical University of Košice, Slovakia 
  • Cardiff University, Great Britain