Inteligentny, modułowy system dynamicznego ważenia elementów

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Wartość Projektu: 1 652 177 PLN

Wartość dofinansowania: 812 492 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.05.2013 – 30.06.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie modelu użytkowego modułowego systemu dynamicznego ważenia elementów umożliwiającego dynamiczny pomiar pojedynczych towarów o masach do 750 g z dokładnością 0,1 g przy wydajności 200 szt./min., spełniającej wymogi dyrektywy o przyrządach pomiarowych (Measuring Instruments Directive – MID).

Opracowany system będzie stanowił podstawę dla typoszeregu tego typu urządzeń przeznaczonych dla odbiorców w branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Nowatorstwo w projekcie jest związane z opracowaniem magnetoelektrycznego układu pomiarowego o dużej szybkości ważenia, unikatowego układu transportowego o zminimalizowanym poziomie drgań oraz elektronicznych systemów autokalibracji, autodiagnostyki i monitoringu w każdym z elementów systemu. W rezultacie zostanie stworzona unikatowa możliwość opracowania systemów ważenia dynamicznego, które w trakcie pracy będą korygowały nastawy swoich poszczególnych elementów oraz realizowały zaawansowane funkcje diagnostyki nie tylko poszczególnych elementów, lecz także całego systemu.

Partnerzy:

  • RADWAG Wagi Elektroniczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.