INNOVATRAIN TRANSFER

Transfer of INNOVATRAIN project

Transfer projektu INNOVATRAIN

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2012-1-PL1-LEO05-27466, budżet projektu: 396 440EUR

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu INNOVATRAIN TRANSFER jest transfer i adaptacja innowacyjnych rezultatów projektu INNOVATRAIN oraz wykorzystanie ich w celu opracowania nowych rozwiązań szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i firm wspierających ich działalność. Głównym celem szkolenia będzie zwiększenie innowacyjności MŚP przez wdrożenie praktyk wpierających proces tworzenia innowacji w firmie. Szkolenie będzie obejmować treści związane z:

pozyskiwaniem innowacyjnych pomysłów i wiedzy,
poprawą działania przedsiębiorstwa,
rozwojem jego produktów,
stymulacją innowacji przemysłowych,
interakcji z klientem,
wspólnym korzystaniem z wiedzy oraz metod zarządzania innowacyjnymi procesami.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Strona projektu: http://www.innovatrain-transfer.piap.pl/

Partnerzy:

ATB – Institut Für Angewandte Systemtechnik Bremen – Niemcy
ASTRA – Association for Innovation and Development, Słowacja
CARSA – Consultores de Automatizacion y Robotica, S.A., Hiszpania