Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych

Nazwa Programu: GRAF-TECH  

Wartość Projektu: 4 908 168 PLN

Wartość dofinansowania: 4 819 770 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowego typu, grafenowych pokryć specjalizowanych kół zębatych oraz łożysk ślizgowych szczególnie w miniaturowych serwomechanizmach. Ze względu na unikatowe właściwości mechaniczne grafenu należy oczekiwać, że pokrycia takie będą cechowały się znaczną odpornością na warunki środowiskowe, znaczną wytrzymałością mechaniczną oraz dobrymi właściwościami trybologicznymi.

Opracowane pokrycia grafenowe zostaną wprowadzone do oferty handlowej jako produkt – w postaci sprzedawanych osobno (do dalszej integracji przez użytkownika końcowego) kół zębatych i elementów par ciernych przeznaczonych między innymi do wykorzystania w serwomechanizmach. Dodatkowo wyniki projektu będą mogły być wykorzystane jako usługa pokrywania kół zębatych i innych elementów, wykonywana na indywidualne zamówienie klienta.

Partnerzy:

  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
  • Politechnika Warszawska Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,
  • Zakład Mechaniki Maszyn SC.


Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

NCBR