Grafenowe, generacyjne czujniki przepływu

Nazwa Programu: GRAF-TECH  

Wartość Projektu: 4 999 327 PLN

Wartość dofinansowania: 4 832 296 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 31.05.2015

Koordynator: Uniwersytet Warszawski

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie nowego typu czujników przepływu, bazujących na elemencie grafenowym generującym sygnał napięciowy zależny od prędkości przepływu cieczy.

Partnerzy:

  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
  • Apator Powogaz SA.


Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

NCBR