Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych

Nazwa Programu: GRAF-TECH

Wartość Projektu: 4 003 972 PLN

Wartość dofinansowania: 3 835 362 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.06.2013 – 31.05.2016

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowego typu sensorów pola magnetycznego wykorzystujących grafen. Grafen, jako alotropowa forma węgla zbudowana z pojedynczych atomów cechuje się wysoką ruchliwością ładunków, niewielką rezystywnością oraz znikomą grubością. Cechy te umożliwiają opracowanie wysokoczułych sensorów pola magnetycznego o niskim poziomie szumów w sygnale wyjściowym. Opracowane sensory zostaną wprowadzone do oferty handlowej zarówno, jako elementy sprzedawane osobno (do dalszej integracji przez użytkownika końcowego), jak również, jako kluczowe elementy nowego typu przekładników prądowych do pomiaru prądu stałego i zmiennego. Opracowane podczas realizacji projektu przekładniki prądowe i czujniki pola magnetycznego będą konkurencyjne cenowo, co przełoży się na sukces rynkowy urządzeń, w których będą zastosowane.

Partnerzy:

  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
  • Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,
  • Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL SA.

NCBR

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”