FOR - EMC

Forum of Laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive

Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej

5 Program Ramowy, numer umowy: G7RT-CT-2002-05107, budżet projektu: 2.320.505 DKK

Okres realizacji: 01.03.2003 – 31.03.2005

Koordynator: Instytut Logistyki i Magazynowania – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie sieci (forum) na skalę europejską laboratoriów EMC wykonawczego lub zamierzających wdrożyć dyrektywę EMC (89/336/EWG). Ta sieć laboratoriów EMC miała na celu wzmocnienie współpracy między europejskimi jednostkami w celu przygotowania laboratoriów w państwach kandydujących do procesu wdrażania dyrektywy EMC.

Strona projektu: http://www.for-emc.org/

Partnerzy:

 • York EMC Services Ltd. – Wielka Brytania
 • Ce-test, qualified testing – Holandia
 • Telecom Italia Lab S.p.A. – Włochy
 • Nemko AS – Norwegia
 • eLABs – Francja
 • The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Niemcy
 • Slovenian Institute of Quality and Metrology – Słowenia
 • SEMKO Ab ITS – Intertek Testing Services – Szwecja
 • EMC S. r. l. – Włochy
 • ARC Seibersdorf research GmbH Austria
 • Vyskumny ustaw spojov (Research Institute of Post and Telecommunications) – Słowacja
 • Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology – Słowacja
 • Institute of Telecommunication and Acoustics, Wroclaw University of Technology – Polska
 • The Electrotechnical Institute – Polska
 • Industrial Research Institute for Automation and Measurements – Polska
 • Department of Applied Electrical Engineering & Instrument Transformers K-23 TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ – Polska
 • Hungarian Institute for Testing and Certification of Electronical Equipment Ltd. – Węgry
 • Laboratory for EMC, Dept.of Electrical Measurements, Fac.of EE – Rumunia
 • Tallinn Technical University – Estonia
 • UAB Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio tyrimo centras – Litwa
 • Technical Centre of Telecommunications and Post Prague – Czechy
 • Bolls Raadgivning – Dania
 • National Centre for Scientific Research „Demokritos” – Grecja
 • Centro Espanol de Metrologia – Hiszpania
 • SGS FIMKO – Finlandia