ESTAR

Explosive detection – spectroscopy, terahertz technology and radar

Detekcja materiałów wybuchowych – spektroskopia, technologie terahercowe i radarowe

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-1085-RT-GC, budżet projektu: 2,000,000,00 EUR

Okres realizacji: 01.10.2010 – 24.10.2012

Koordynator: Józef Stefan International Postgraduate School – Słowenia

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie prototypu nowego systemu bezpiecznej detekcji obiektów ukrytych w ubraniu potencjalnych terrorystów. System opracowany w ramach projektu integruje wizyjny podsystem wizualizacji w paśmie terahercowym, podsystemem szerokopasmowego radaru oraz podsystem spektrometru. Prace badawcze w projekcie obejmowały rozwój prototypu nowego urządzenia do obrazowania 3D w paśmie terahercowym oraz spektrometru odpowiedzialnych za proces zdalnego wykrywania (w czasie zbliżonym do rzeczywistego) ukrytych przedmiotów wraz z niezbędną integracją dużych ilości danych.

Partnerzy:

  • ONERA – DEMR Electromagnetism & Radar Dpt., Francja
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • University of Ljubljana Faculty of Electrical Engineering Laboratory for Microelectronics, Słowenia