ENERPACK

Multilowpower Energy Source Packaging

Mikrogenerator energii elektrycznej oparty na źródłach energii odnawialnej

Program Eureka, numer umowy: Eur-09-04/33NCBiR/11.

Budżet projektu: 2  500 000 EUR

Okres realizacji: 12.07.2011 – 30.11.2012

Koordynator: ERYMA SECURITY SYSTEMS – Francja

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wieloźródłowych mikrogeneratorów energii elektrycznej o wysokim stopniu integracji i niskim koszcie w formie zintegrowanego w jednej obudowie modułu, wykonanego jako „ready-to-use”. Inteligentnie zarządzane źródła energii elektrycznej mogą zasilać zarówno stacjonarne, jak również mobilne systemy czujników i zapewnić im energetyczną autonomię na długi czas.
Innowacyjność projektu koncentruje się również na:

 • ścisłej integracji różnego rodzaju źródeł energii: słonecznych, termicznych, kinetycznych,
 • zastosowaniu nowoczesnych turbin wiatrowych wyposażonych w mikrogenerator kinetyczny, który gromadzi energie kinetyczną pozyskiwaną z wiatru, a także drgań mechanicznych,
 • nowatorskiej obudowie, która umożliwia utrzymanie optymalnej dla pracy modułu różnicy temperatur i pozwala na termicznie efektywne połączenia pomiędzy elementami systemu,
 • zaprojektowaniu innowacyjnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie i kontrolowanie procesów wytwarzania i konsumpcji energii z pomocą prognoz meteorologicznych transmitowanych bezprzewodowo do urządzenia.

Partnerzy:

 • TECNALIA-RBTK – Hiszpania
 • ATERSA – Hiszpania 
 • ARVENI – Francja
 • ARTS ET METIERS PARISTECH – Francja 
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP – Polska

  NCBR

  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy EUREKA