Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia Indywidualnych Systemów Walki TYTAN

Nazwa Programu: Badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość Projektu: 12 929 891 PLN

Wartość dofinansowania: 10 343 913 PLN

Okres realizacji Projektu: 20.12.2012 – 19.04.2017

Cel projektu: Opracowanie demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa wraz z modelem systemu człowiek-egzoszkielet, metodyką badań i kryteriami oceny systemu. Usystematyzowanie i rozwój know-how w zakresie konstrukcji egzoszkieletów. Opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie badań demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa.

Partnerzy:

  • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL (lider),
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
  • Instytut Maszyn Robotniczych Ciężkich Politechnika Warszawska,
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.