eBEP

Innovative System for Vocational Training of Recycling SMEs in BEP Methodology Application for Introduction of Information Technology

Nowatorski System Szkoleń Zawodowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem z zastosowaniem metody BEP celem wprowadzania technologii informacyjnych

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PT04/PP/01/30/409, budżet projektu: 418.703 EUR

Okres realizacji: 10.2004 – 03.2007

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu było zapewnienie innowacyjnych środków potrzebnych do szkolenia kadry zarządzającej i pracowników technicznych przedsiębiorstw recyklingu. Celem strategicznym było stworzenie nowych form kształcenia zawodowego w celu zwiększenia konkurencyjności MSP oraz umocnienia ich pozycji na rynku.

Strona projektu: http://195.187.100.184/ebep/index.php/index.php

Partnerzy:

  • Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences, SZTAKI, Węgry
  • Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Niemcy
  • Computer Integrated Manufacturing Research Unit. National University of Ireland CIMRU, Irlandia