CARDINAL

Capability study to investigate the essential man-machine relationship for improved decision making in urban military operations

Studium wykonalności interfejsu człowiek-maszyna dla ułatwienia podejmowania decyzji w operacjach wojskowych na terenie zurbanizowanym.

 Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0936-RT-GC, budżet projektu: 2,732,639,00 EUR

Okres realizacji: 30.03.2010 – 30.11.2012

Koordynator: TNO – Netherlands Organization for Applied Scientific Research – Holandia

Cel projektu: Celem projektu było zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagania i koordynacji przepływu informacji w postaci mobilnej stacji roboczej, która zapewnia wsparcie w planowaniu oraz wykonywaniu misji na poziomie taktycznym dla oddziałów wojskowych działających w środowisku miejskim.

Partnerzy:

  • TNL Thales Nederland B.V. – Holandia
  • TRT FR Thales Research & Technology France – Francja
  • ITTI Sp. z.o.o. – Polska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • KDA Kongsberg Defence & Aerospace AS – Norwegia
  • TTU Tallin University of Technology – Estonia