Badanie i studium wykonalności modelu mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem (MPI-M1)

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 3 900 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 900 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.10.2015

Koordynator: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie demonstratora Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI z napędem elektrycznym do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla. Efektem tego projektu będzie kołowy pojazd mobilny wyposażony w czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych atmosfery kopalnianej, kamery działające w paśmie widzialnym i podczerwieni, akumulatory i napędy elektryczne zabezpieczone podwójnym zabezpieczeniem kategorii M1.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR