Autonomiczny system wykrywania i niszczenia min niemetalowych

Wartość Projektu: 3 000 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 14.10.2008 – 13.04.2011

Koordynator: Politechnika Warszawska

Cel Projektu: Celem projektu  było opracowanie autonomicznego systemu wykrywania min niemetalowych i ładunków wybuchowych. System taki ma być umieszczony na mobilnej platformie z własnym napędem i układem sterowania umożliwiającym autonomiczne działanie w terenie. System wykrywania obiektów wyposażono  w urządzenie umożliwiające detekcję min i innych obiektów plastikowych oraz w układ ich niszczenia lub neutralizacji. W ramach projektu opracowano  system detekcji min plastikowych przez identyfikację widm zapachowych przy wykorzystaniu systemu pomiarowego zwanego w projekcie „elektronicznym nosem”. Wynikiem prac jest demonstrator technologii (V poziom) autonomicznego urządzenia do wykrywania i niszczenia obiektów plastikowych, głownie min i ładunków pirotechnicznych.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP