ASMAS

Advanced vocational European safety training for SMEs with automated systems

Zaawansowane europejskie szkolenie  zawodowe z Dziedziny bezpieczeństwa automatyki dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/07/LLP-LdV/TOI/140007, budżet projektu: 370 000,00 EUR

Okres realizacji: 11.2007 – 10.2009

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Polepszenie jakości i atrakcyjności europejskiego systemu szkoleń zawodowych poprzez transfer, adaptację i integrację innowacyjnych treści i rezultatów uzyskanych w poprzednich projektach zrealizowanych przez PIAP LdV (Tramcar, ISAR) i ICT w 6 Programie Ramowym (E-Mult, Beatrice-SME) z systemami szkoleń zawodowych w państwach europejskich. ASMAS ma na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrażania usprawnień dotyczących BHP, koncentrując się na całym cyklu planowania, wdrożenia i eksploatacji systemów zautomatyzowanych na potrzeby sektora MŚP.

Strona projektu: http://www.asmas.com.pl/

Partnerzy:

  • LOT CONSULT Bułgaria
  • The Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB – Niemcy 
  • Cardiff University, Zjednoczone Królestwo – Wielka Brytania