ARIALE

Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe

Automatyzacja i Robotyzacja dla nowej zreindustrializowanej Europy

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2013-1-PL1-LEO05-37568, budżet projektu: 387873 EUR

Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu ARIALE jest transfer rezultatów projektu AutoMatic do Polski. Ponadto planowana jest aktualizacja istniejących treści szkoleniowych do najnowszego stanu wiedzy, rozszerzenie zakresu tematycznego oraz implementacja w zaawansowanym środowisku e-Learningowym udostępniającym je za pośrednictwem sieci Internet.

Strona projektu: www.ariale.eu

Partnerzy:

  • Technical Universiti of Gabrovo – Bułgaria
  • European Center for Quality – Bułgaria
  • LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI – Włochy
  • Polska Izba Spawalnicza – Polska