Projekt ARCHIMEDES

Wsparcie użytkowników końcowych rozwiązań z sektora bezpieczeństwa – Support to security end users (ARCHIMEDES).

Projekt ARCHIMEDES ma na celu stworzenie nowych mechanizmów zwiększających zaangażowanie użytkowników końcowych w proces badań i rozwoju produktów w obszarze bezpieczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Stworzenie nowych metod zarządzania projektami badawczymi pozwalających zmaksymalizować udział i korzyści użytkowników końcowych
 2. Promocja wspólnej kultury innowacji
 3. Zaproponowanie mechanizmów umożliwiających usystematyzowany udział przedstawicieli użytkowników końcowych we wszystkich fazach prac badawczych: definicja programu, udział w projektach, definicja niezbędnych rozwiązań prawnych, procedura testów i walidacji, wdrożenie.
 4. Promocja współpracy pomiędzy użytkownikami końcowymi a dostawcami rozwiązań, podtrzymywanie dialogu pomiędzy firmami a przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 5. Stworzenie forum internetowego/strona www usprawniającego wymianę informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań a użytkownikami końcowymi.

Okres realizacji: 01.01.2012–31.12.2014

Budżet projektu: 1.539.056,00 EUR, 7 Program Ramowy, numer umowy: 285061

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITYSCRL – EOS – Belgia

Partnerzy:

 • MINISTERIO DEL INTERIOR – MIR-ES – Hiszpania
 • INGENIERA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA-ISDEFE – Hiszpania
 • UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN – UCL – Belgia
 • HAUT COMITE FRANCAIS DEFENSE CIVILE – HCFDC – Francja
 • GERMAN EUROPEAN SECURITY ASSOCIATION EV – GESA – Niemcy
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP – Polska
 • MEDIASERVICE.NET SRL – MEDIASERVICE – Włochy
EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 285061.