ALERT

Sustainable Management of Water Resources by Automated Real-Time Monitoring

Zrównoważone zarządzanie zasobami wody z wykorzystaniem automatycznego monitoringu w czasie rzeczywistym

6 Program Ramowy, numer umowy:  SUSTDEV-2003-3.II.3.3.a – 505329, budżet projektu: 3.475.818 EUR

Okres realizacji: 06.2004 – 12.2007

Koordynator: British Geological Survey, Wielka Brytania

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie nowatorskiej technologii zarządzania zasobami wodnymi. W ramach projektu została opracowana nowa metoda monitorowania i zarządzania zasobami wód gruntowych z uwzględnieniem zmian klimatu, zmian poziomu morza oraz zanieczyszczeń antropogennych, jak również wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki i ekosystemów.

Partnerzy:

  • Forschungszentrum Juelich GmbH, Niemcy
  • University of Copenhagen, Dania 
  • University of Almeria, Hiszpania 
  • Catholic University of Louvain, Belgia 
  • Aristotle University of Thessaloniki, Grecja 
  • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP, Polska 
  • ESCO Sp.zo.o, Polska 
  • Geotomographie, Niemcy 
  • Cadi Ayyad University of Marrakech, Maroko