ALCVET

Advanced eLearning Content for VET in Recycling Industry SME

Zaawansowane eLearningowe treści szkoleniowe w szkoleniach zawodowych dla MŚP zajmujących się recyklingiem

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/07/LLP-LdV/TOI/140008, budżet projektu:  373 194,00 EUR

Okres realizacji: 11.2007 – 10.2009

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Głównym rezultatem projektu ALCVET było opracowanie/transfer systemu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych dla MŚP z branży recyklingu obejmującego: technologie recyklingu, usprawnianie działania przedsiębiorstwa i wdrażanie systemów informatycznych.

Strona projektu: http://www.alcvet.com.pl/

Partnerzy:

  • The Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Niemcy
  • Tartu Kutsehariduskeskus, Estonia 
  • KREDIT, s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, Słowacja