AHEAD

Advanced helmet and devices for individual protection

Nowoczesny hełm i urządzenia dla indywidualnej ochrony żołnierza

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0352-RT-GC, budżet projektu: 2 952 715,00 EUR

Okres realizacji: 11.2008 – 04.2010

Koordynator: Galileo Avionica S.p.A., Włochy

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie zestawu innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wdrożone w konstrukcji nowoczesnego hełmu dla żołnierza działającego w trakcie misji stabilizacyjnej. Rozwiązania integrują sensorykę przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym oraz bezpieczną transmisję danych.

Partnerzy:

  • Elettronica Aster S.p.A, Włochy
  • Przemysłowy Instytut automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Polska 
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska 
  • Laboratorio de Defesa Biologica (LDB), Portugalia 
  • TEKEVER, Portugalia 
  • IABG, Niemcy