blue sunrise, view of earth from space with milky way galaxy
20-07-2020

PIAP Space opracuje kosmiczne ramię robotyczne

Spółka PIAP Space podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Wartość projektu TITAN, w ramach którego będą realizowane prace, przekracza 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt na rzecz rozwoju kompletnego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

 

 

 

 

 

14 lipca Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan z zarządu PIAP Space Sp. z o.o. oraz Franco Ongaro, dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) podpisali umowę na realizację projektu „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” (TITAN).

Cele i planowane efekty

Celem projektu jest opracowanie prototypu wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. W pierwszej kolejności zostanie stworzony model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie trzy lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnięciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – mówi Mateusz Wolski, prezes zarządu PIAP Space.

Efekty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, w Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację tych, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Komplementarny rozwój

Prace nad stworzeniem ramienia robotycznego i rozwój innych produktów PIAP Space to działania synergiczne. Przykładem są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami, realizuje np. projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w ramach którego prowadzone są prace nad rozwojem chwytaka LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020.

Projekt TITAN, podobnie jak projekt EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna. – Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreśla Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kosmiczna strategia na skalę europejską

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. Spółka specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów oraz mechanizmach satelitarnych. Od 2019 roku właścicielami PIAP Space są Łukasiewicz – PIAP oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA, która objęła około 44% udziałów. – Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Inwestując w PIAP Space, Agencja Rozwoju Przemysłu realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tzw. śmieci kosmicznych przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym – ocenia Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

Jak dodaje Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, projekt TITAN to nie lada wyzwanie. – Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, jak przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – mówi Piotr Szynkarczyk.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreśla, że ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. – Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty, jak projekt TITAN – odważne, dopracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu – podsumowuje Piotr Dardziński.

Więcej informacji o projektach, produktach i usługach PIAP Space można znaleźć na stronie www.piap.space.