19-05-2020

Nowy robot mobilny PIAP Patrol

Do grona robotów mobilnych ŁUKASIEWICZ – PIAP dołączył nowy model: PIAP Patrol przeznaczony do zadań C-IED i rozpoznania CBRN.

PIAP Patrol jest średnim robotem gąsienicowym do detekcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz rozpoznania i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (C-IED). Ze względu na swoje wymiary oraz rodzaj zastosowanego układu napędowego PIAP Patrol może brać udział w działaniach prowadzonych zarówno wewnątrz budynków, jak i w trudnych warunkach terenowych. Kompaktowa i modułowa budowa umożliwia jego transport nawet w samochodzie osobowym. Robot jest wyposażony w manipulator o sześciu stopniach swobody z funkcją zacisku szczęk chwytaka. Dzięki temu może zostać użyty do obserwacji, transportu i podejmowania obiektów o masie do 22 kg. Manipulator zapewnia 2 m wysięgu i duży zakres ruchu w każdej płaszczyźnie.

Najnowszy robot Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP może być użyty do wsparcia działań sił zbrojnych, policji lub straży pożarnej. Z myślą o takich zastosowaniach przystosowano go do montażu różnorodnego wyposażenia, w tym akcesoriów i uzbrojenia służącego do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych, takich jak wyrzutnik pirotechniczny (RDS/CSL 50- 40 VULKAN) lub strzelba gładkolufowa (Benelli M4 Super 90 z kamerą i celownikiem kolimatorowym). Robot jest też zintegrowany z przenośnymi urządzeniami rentgenowskimi amerykańskiej firmy Logos Imaging.

– PIAP Patrol może zostać wyposażony w czujniki promieniowania, bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych oraz oparów materiałów wybuchowych. Przekazują one na bieżąco dane pomiarowe do konsoli operatora, który jest natychmiast informowany, gdy robot wjedzie np. w chmurę trującego gazu albo kiedy badany obiekt jest nieszczelny, co powoduje wyciek niebezpiecznej substancji. Użycie czujników jest opcjonalne. Oznacza to, że można je montować dowolnie, zgodnie z potrzebami danej misji. Akcesoria tego typu przymocowuje się w różnych miejscach robota, w zależności od rodzaju misji i planowanego wykorzystania chwytaka. Do prowadzenia pomiarów z bliskiej odległości konieczne jest zamontowanie czujników na chwytaku, a do pomiarów rekonesansowych – na bazie lub manipulatorze. Lekki panel sterowania robota obsługuje zarówno mobilne systemy rentgenowskie, jak i czujniki CBRN – mówi Grzegorz Kowalski, koordynator tematyki CBRN w ŁUKASIEWICZ – PIAP.

Robotem PIAP Patrol można sterować za pomocą tego samego panelu, jaki używany jest do obsługi innych pojazdów mobilnych Łukasiewicz – PIAP w najnowszej cyfrowej wersji, w tym PIAP Fenix i PIAP Gryf.

PIAP Patrol to zupełnie nowa konstrukcja, która powstała na bazie ponad 20-letniego doświadczenia inżynierów Łukasiewicz – PIAP. Opracowanie tego modelu zajęło rok. Celem było zastąpienie stosowanego dotychczas analogowego robota RMI nowym cyfrowym odpowiednikiem w segmencie robotów o masie do 100 kg.