10-12-2018

Rachunki bankowe PIAP

Nowa nazwa banku prowadzącego konta bankowe PIAP to Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Numery rachunków, obsługiwanych dotychczas przez Bank Zachodni WBK S.A., pozostają aktualne.

Rachunki bankowe Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w PLN, EUR i USD prowadzone są aktualnie w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 17  w Warszawie. Dotychczasowe numery rachunków bankowych Instytutu i numer SWIFT nie ulegają zmianie. Szczegółowy wykaz kont oraz informacje rejestrowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce O NAS | Dane Rejestrowe.