16-11-2018

Prezentacja projektu Repozytorium Robotyki

Zapraszamy 30 listopada 2018 roku do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP na publiczną prezentację założeń projektu „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”. 

Projekt „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywany jest przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na konkurs odbywający się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja założeń projektu odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bkalinowska@piap.pl do 28 listopada 2018 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.