termomodernizacja 1
05-11-2018

Zakończenie termomodernizacji i wzrost efektywności energetycznej

Energooszczędność, wzrost komfortu pracy i ochrona środowiska to efekty przeprowadzonych prac termoizolacyjnych w budynkach PIAP. Po trzech latach prace zostały zakończone, a założone cele w pełni zrealizowane.

 

termomodernizacja 2

Termomodernizacji poddane zostały cztery budynki Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Zmodernizowano m.in. halę robotów przemysłowych, halę robotów mobilnych oraz główny korytarz, który prowadzi do większości budynków PIAP. Przeprowadzono kompleksowe ocieplenie i termoizolację fundamentów. Prace odbywały się też na zewnątrz budynków – ocieplono ściany i dachy. Zainstalowano energooszczędne okna oraz dobrze uszczelnione drzwi zewnętrzne. Budynki zyskały nowoczesną instalację odgromową oraz instalację CO. Wykonano też nową elewację.

Osiągnięte efekty

  • poprawa warunków i komfortu pracy załogi PIAP,
  • wzrost energooszczędności budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła,
  • obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, 
  • poprawa wyglądu wizualnego budynków dzięki nowej elewacji,
  • ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Wykonywane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP prace termoizolacyjne kosztowały 4,704 miliona złotych. Część kosztów pokrył PIAP, a część została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – umowa POIiŚ.01.03.01-00-0040/16 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła 3,358 miliona złotych. Prace trwały ponad trzy lata i zakończyły się pełną realizacją założonych na wstępnie celów.

 

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PIAP . Zachęcamy również do zapoznania się z innymi projektami realizowanymi przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, których opisy są dostępne tutaj: PROJEKTY BADAWCZE