05-11-2018

Zakończenie termomodernizacji i wzrost efektywności energetycznej

Energooszczędność, wzrost komfortu pracy i ochrona środowiska to efekty przeprowadzonych prac termoizolacyjnych w budynkach PIAP. Po trzech latach prace zostały zakończone, a założone cele w pełni zrealizowane.

 

Termomodernizacji poddane zostały cztery budynki Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Zmodernizowano m.in. halę robotów przemysłowych, halę robotów mobilnych oraz główny korytarz, który prowadzi do większości budynków PIAP. Przeprowadzono kompleksowe ocieplenie i termoizolację fundamentów. Prace odbywały się też na zewnątrz budynków – ocieplono ściany i dachy. Zainstalowano energooszczędne okna oraz dobrze uszczelnione drzwi zewnętrzne. Budynki zyskały nowoczesną instalację odgromową oraz instalację CO. Wykonano też nową elewację.

 

Osiągnięte efekty

Dzięki przeprowadzonym pracom osiągnięto pozytywne rezultaty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, m.in.:

  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • zmniejszenie emisji do atmosfery innych zanieczyszczeń (pyły, tlenki azotu i siarki),
  • zmniejszenie zużycia energii dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków,
  • ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawa warunków i komfortu pracy załogi PIAP,
  • poprawa estetyki budynków dzięki wykonaniu nowej elewacji.

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji (%)
Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Mg CO2/rok  257,00 262,39 102,10
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) kWh/rok 1 399 750 1 429 165,65 102,10
Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4 581,04 4 677,26 102,10
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 4 581,04 4 677,26 102,10
Liczba zmodernizowanych budynków  szt. 4 4 100,00
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2 4 058,40 4 058,40 100,00
 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Wykonywane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP prace termoizolacyjne kosztowały 4,704 miliona złotych. Część kosztów pokrył PIAP, a część została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – umowa POIiŚ.01.03.01-00-0040/16 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wyniosła 3,358 miliona złotych. Prace trwały ponad trzy lata i zakończyły się pełną realizacją założonych na wstępnie celów.

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PIAP . Zachęcamy również do zapoznania się z innymi projektami realizowanymi przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, których opisy są dostępne tutaj: PROJEKTY BADAWCZE