28-09-2018

PIAP wyróżniony za wynalazczość

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał PIAP odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Polsce, otrzymał wyróżnienie przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na wniosek Urzędu Patentowego RP – odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się 26 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość jest elementem obchodów jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego i systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.       

Fot. Urząd Patentowy