29-03-2018

PIAP partnerem konkursu Innowator Mazowsza

PIAP został partnerem jubileuszowej edycji konkursu Innowator Mazowsza dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim, który organizuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Już po raz 10. można ubiegać się o tytuł Innowatora Mazowsza. Konkurs, któremu Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP od lat partneruje, jest adresowany do osób ze świata nauki i firm cechujących się nowatorskim podejściem do gospodarki.

 

Kto może wziąć udział?

Każda firma reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw, prowadząca działalność na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 10 lat oraz mogąca wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w ostatnich pięciu latach i stosowanymi w firmie na co dzień może wziąć udział w konkursie. Adresatami są również mieszkający na Mazowszu dynamicznie i kreatywnie działający naukowcy, którzy nie ukończyli 39 lat, zakończyli przewód doktorski lub uzyskali stopień doktora w ostatnich trzech latach.

 

Co jest do wygrania?

W tegorocznej edycji do wygrania są nagrody pieniężne oraz oferowane przez PIAP warsztaty druku 3D.

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma zwycięzcy otrzymają:

  • za I miejsce 25 000 zł,
  • za II miejsce 15 000 zł,
  • za II miejsce 10 000 zł.

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma zwycięzcy otrzymają:

  • za I miejsce 15 000 zł,
  • za II miejsce 12 500 zł,
  • za III miejsce 10 000 zł.
 
Jak się zgłosić?

Wnioski konkursowe należy składać na odpowiednich dla każdej kategorii formularzach zgłoszeniowych do 27 kwietnia 2018 r. (UWAGA! Termin został wydłużony do 11 maja 2018 r.) – osobiście lub przesyłając je pocztą na adres: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Regionalnego Systemu Innowacji, Al. Solidarności 61,03–402 Warszawa. Wnioski powinny być opatrzone dopiskiem „Innowator Mazowsza”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” lub „Innowacyjny Młody Naukowiec”. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (sekretariat czynny do godz. 16.00).

 

Regulamin, wnioski, karta oceny