29-09-2017

Zapraszamy na pierwsze Forum Cobotyki

18 października 2017 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbędzie się pierwsza w Polsce edycja Forum Cobotyki.

Tematem przewodnim forum będzie rola robotów współpracujących w koncepcji Przemysłu 4.0 oraz ich wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych dzięki wdrożeniu robotów tego typu. Nie zabraknie także omówienia najnowszych trendów w robotyzacji, zmian prawnych wspierających jej rozwój i korzyści z zastosowania robotów współpracujących w zakładach produkcyjnych. Spotkanie uatrakcyjni pokaz praktycznych aplikacji zrobotyzowanych zrealizowanych przy użyciu robotów współpracujących i mobilnych. Wydarzenie będzie też okazją do wymiany doświadczeń z zakresu robotyki. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie forum-cobotyki.com.pl.