15-09-2017

Instytut PIAP partnerem konferencji Process Automation

Wśród poruszanych tematów dominowała digitalizacja przemysłu procesowego, standardy i perspektywy w automatyce procesowej, zintegrowane projektowanie i inżyniering oraz zarządzanie inteligentną aparaturą obiektową. 

11. edycja wydarzenia odbyła się 7 i 8 września 2017 r. w Krakowie. W trakcie prelekcji i kuluarowych dyskusji rozmawiano o digitalizacji przemysłu procesowego, standardach i perspektywach w automatyce procesowej, zintegrowanym projektowaniu i inżynieringu w przemyśle procesowym, modelowaniu instalacji procesowej oraz zarządzaniu inteligentną aparaturą obiektową. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm o najwyższym stopniu zautomatyzowania produkcji, a także dostawcy technologii i integratorzy automatyki. Dyskutowano również o korzyściach i wyzwaniach związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0, w tym wyzwaniach dla edukacji, budowaniu przewagi konkurencyjnej na poziomie systemów sterowania produkcją, a także o minimalizacji zagrożeń cyberatakiem. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowali przedstawiciele działu marketingu Joanna Kulik i Marcin Pilip.