24-11-2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „Repozytorium Robotyki – Cyfrowy Portal Wiedzy”

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. „Repozytorium Robotyki – Cyfrowy Portal Wiedzy” przygotowywanego na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w Centrum Konferencyjnym PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mkaliczynska@piap.pl do 5 grudnia 2016 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).