Polska Platforma Przemysłu 4.0 - spotkanie w Instytucie PIAP (fot. PIAP)
26-10-2016

Polska Platforma Przemysłu 4.0

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace nad stworzeniem platformy na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0. 22 września 2016 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbyło się spotkanie w ramach dwóch grup roboczych powołanego w MR Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej – grupy ds. cyfrowego wspomagania przemysłu oraz grupy ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0.

Jan Staniłko, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MR oraz Krzysztof Zaręba, naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej MR (fot. PIAP)

W spotkaniu, które odbyło się w PIAP, z ramienia Ministerstwa Rozwoju uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Innowacji: Jan Staniłko – zastępca dyrektora departamentu, który poprowadził spotkanie, Krzysztof Zaręba – naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej oraz dr inż. Alicja Wołukanis – główny specjalista Wydziału Polityki Przemysłowej.

Wśród celów do wykonania do końca pierwszego kwartału 2017 r. znalazło się m.in. powołanie do życia w formie zinstytucjonalizowanej Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 i stworzenie porozumienia – w formie konsorcjum lub innej – na rzecz bliskiej współpracy w zakresie transformacji przemysłowej.

Wśród kluczowych czynników sukcesu w tym względzie wymieniano także zadbanie o odpowiednie regulacje prawne, zwłaszcza w zakresie przetwarzania danych – w tym przypadku dużą rolę odegra współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji – a także wsparcie dla nauki, ponieważ jednym z największych wyzwań będzie zapewnienie nauczycielom i wykładowcom dostępu do nowoczesnej wiedzy, a tym samym wykształcenie odpowiedniej kadry.

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej tworzy obecnie sześć grup roboczych:

 1. grupa ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych,
 2. grupa ds. cyfrowego wspomagania przemysłu,
 3. grupa ds. inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych,
 4. grupa ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0, 
 5. grupa ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0 oraz
 6. grupa ds. statystyki sektora ICT i usług teleinformatycznych.

W pracach grupy 2 i 4 aktywnie uczestniczą pracownicy Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

– Można powiedzieć, że my już działamy w Przemyśle 4.0. Wdrożenia w przemyśle to rdzeń naszej działalności, za którą stoi długa tradycja – działamy przecież od 1965 r. Podsumowując niedawno nasze bieżące działania, doszliśmy do wniosku, że procesy związane z Przemysłem 4.0 w dużej mierze są już u nas obecne – pojawiły się jako naturalny element rozwoju naszego instytutu, w miarę podejmowania kolejnych kroków, np. wprowadzania robotów mobilnych do zastosowań specjalnych – mówił w trakcie wrześniowego spotkania prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Na przewodniczących obu grup (tj. 2 i 4) zostali wybrani przedstawiciele Instytutu PIAP: prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk, sekretarz naukowy PIAP, który przewodniczy pracom grupy ds. cyfrowego wspomagania przemysłu, oraz dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Pomiary Automatyka Robotyka” oraz miesięcznika „Automatyka”, która będzie koordynowała prace grupy ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0, przy wsparciu wiceprzewodniczącej grupy – Ewy Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Siemens.

W skład zespołów wchodzą również m.in. Andrzej Soldaty, niezależny ekspert i twórca Inicjatywy dla polskiego Przemysłu 4.0, Patryk Koć, pełnomocnik dyrektora PIAP ds. projektów, a ponadto m.in. reprezentanci Instytutu Łączności PIB, Izby Gospodarki Elektronicznej Amico i Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz przedstawiciele firm z różnych sektorów przemysłu, w tym Comarch i KUKA, jak również uczelni technicznych z Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Zakres działania grupy ds. cyfrowego wspomagania przemysłu obejmuje takie aspekty, jak:

 • specyfikacja wymagań infrastrukturalnych dla cyfryzacji przemysłu,
 • cyfrowe modele zarządzania przedsiębiorstwem (centra operacyjne do zdalnego monitorowania i prowadzenia operacji technologicznych w przedsiębiorstwach oraz technologie teleoperacji wizualizacji 2D i 3D wspomagające zarządzanie operacjami technologicznymi i całym przedsiębiorstwem),
 • niezawodność systemów produkcyjnych, proaktywne utrzymanie ruchu;
 • efektywność energetyczna fabryk (a także efektywność wykorzystania innych zasobów),
 • optymalizacja pracy fabryk,
 • elastyczne fabryki (build anything anywhere),
 • wsparcie pracownika fabryki nowymi technologiami (robotyzacja, automatyzacja procesów produkcyjnych, monitorowanie i dostosowanie warunków pracy, bezpieczeństwo pracy, podnoszenie kompetencji ad-hoc, współpraca człowiek-maszyna, maszyna-maszyna),
 • zamknięta cyfrowa pętla życia produktów,
 • spersonalizowane produkty, produkty sprzedawane jako usługa,
 • integracja cross sektorowa za pomocą wspomagania cyfrowego,
 • cyberbezpieczeństwo przemysłowe,
 • cyfrowe modele zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wymagane umiejętności i niezbędne zasoby kadrowe,
 • określenie niezbędnych umiejętności do posługiwania się nowymi narzędziami w realizowanych programach cyfryzacji przemysłu.

Z kolei zakres działania grupy 4 ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 dotyczy przede wszystkim:

 • identyfikacji potrzeb przemysłu w zakresie wsparcia kadrowego o określonych kompetencjach,
 • wymaganych umiejętności i niezbędnych zasobów kadrowych dla rozwoju Przemysłu 4.0 i usług,
 • określenia kierunków kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym oraz centrów kompetencji cyfrowych.

Z osobami kierującymi pracami grup 2 i 4 można skontaktować się pod adresami mailowymi: mkaliczynska@piap.pl, rszewczyk@piap.pl, ewa.mikos@siemens.com.