20-01-2016

Zmarł prof. zw. dr inż. Tadeusz Missala

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 stycznia 2016 roku zmarł, w wieku 89 lat, senior naukowców Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, prof. zw. dr inż. Tadeusz Missala.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że 19 stycznia 2016 roku zmarł, w wieku 89 lat, senior naukowców Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Prof. zw. dr inż. Tadeusz Missala

Związany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP od 1967 r., wcześniej pracował w przemyśle lotniczym na stanowiskach kierowniczych, a także w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Jako pracownik naukowy, od 1978 r. z tytułem profesora, wiele lat kierował Ośrodkiem Automatyki Elektrycznej w PIAP. Był współautorem wielu rozwiązań z zakresu systemów automatyki INTELEKTRAN oraz INTELDIGIT-PI, wdrażanych w przemyśle pod Jego kierunkiem. Autor wielu patentów, 175 artykułów naukowych, wielu referatów, 5 książek i monografii. Wybitny specjalista w zakresie normalizacji w kraju i za granicą, autor m.in. 20 norm. Autorytet w dziedzinie certyfikacji wyrobów, systemów jakości i systemów bezpieczeństwa.

Był członkiem rad naukowych kilku instytutów, ostatnio w PIAP – jako zastępca przewodniczącego – i w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Przez 33 lata, równolegle z pracą w PIAP, był aktywny jako nauczyciel akademicki WAT i Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Wypromował 6 doktorów. Laureat wielu odznaczeń i dyplomów, m.in. odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi.

Nauczyciel i mentor kilku pokoleń naukowców, badaczy i inżynierów. Przyjazny młodzieży, pomocny współpracownikom, lojalny wobec interesów Instytutu. Niezmiennie chętny do dyskusji, imponował szerokimi zainteresowaniami i rozległą wiedzą. Niegdyś harcmistrz i zapalony turysta, zawsze dobry kolega, cieszył się wielkim autorytetem wśród wszystkich, z którymi wspólnie działał.

Cześć Jego pamięci.

Dyrekcja, Rada Naukowa, koleżanki i koledzy w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP