Prostopadłościan z materiału ABS-M30 z zaprojektowaną w systemie CAD geometrią wewnętrzną, wytworzony na maszynie FORTUS 400 mc (fot. PIAP)

Prostopadłościan z materiału ABS-M30 z zaprojektowaną w systemie CAD geometrią wewnętrzną, wytworzony na maszynie FORTUS 400 mc (fot. PIAP)