komora klimatyczna PIAP

Badania środowiskowe

W zakresie badań oddziaływań środowiskowych Laboratorium oferuje wykonanie badań klimatycznych w zakresie temperatury od -50 °C do +85 °C i w zakresie wilgotności względnej od 10 % RH do 95 % RH, w tym szoków termicznych przy użyciu dwóch komór klimatycznych oraz badań wytrzymałości mechanicznej na udary pojedyncze lub wielokrotne.

W zakresie badań klimatycznych laboratorium LBUP posiada możliwość badań urządzeń o dużych gabarytach. Posiadamy dwie komory klimatyczne, w tym komorę do badań dużych urządzeń typu VSKZ 05/160 o objętości probierczej 12 m3.

Badania w komorach klimatycznych
  • próba Zimno do –50 °C,
  • próba Suche gorąco do +85 °C,
  • wilgotność od 10 %RH do 95 %RH, w zakresie temperatury 10÷60 °C,
  • szok termiczny przy użyciu dwóch komór klimatycznych,
  • badania na wstrząsarce udarowej (TIRA-SHOCK),
  • badania pyłoszczelności obudów (komora pyłowa, narażanie talkiem technicznym).
Badania na wstrząsarce udarowej (TIRA-SHOCK)
Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.

Badane cechy (właściwości)

Próby odporność i/lub wytrzymałość wyrobu, w warunkach pracy, transportu i przechowywania − parametry ostrości określone w normie przedmiotowej/normie wyrobu z uwzględnieniem możliwości WPiB do prób środowiskowych − z wyznaczeniem:

  • błędu dodatkowego wskazań przyrządu pomiarowego,
  • charakterystyk funkcjonalnych,
  • działania w warunkach narażania (w próbach odporności), przed i po narażaniu (w próbach wytrzymałości).