2016 Nagroda Specjalna AGEPI, Państwowej Agencji Własności Intelektualnej Mołdawii

2016 Nagroda Specjalna AGEPI, Państwowej Agencji Własności Intelektualnej Mołdawii