2016 Dyplom MNISZW Za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki

2016 Dyplom MNISZW Za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki