Nagrody

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. trzykrotnie Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, nagrody „Polski Produkt Przyszłości”, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, nominacji do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz kilkudziesięciu medali międzynarodowych targów wynalazczości i nowych technologii.

Nagrody dla PIAP

Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, medale oraz statuetki, jakie otrzymał Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

ACRTM

Wielofunkcyjne urządzenie serwisowe do automatycznego demontażu i montażu elementów elektronicznych w technologii SMT

Autonomiczna Technologia Transportu Biomasy w chronionych obszarach wodno-błotnych

Automatyczny filtr spawalniczy

Automatyzacja produkcji wkładek bezpiecznikowych

Elektronagrzew betonu

System Elektronagrzewu Betonu Nowej Generacji w Celu Poprawy Warunków Pracy

FORIND – przemysłowe drukarki 3D

EXPLORER

Urządzenie do kontroli miejsc trudno dostępnych EXPLORER

Odzysk metali metodą plazmową

Technologia odzysku metali z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Robot mobilny Expert

Antyterrorystyczny robot neutralizująco-wspomagający SMR-100 Expert

Robot mobilny PIAP GRYF®

Robot mobilny IBIS®

Robot do działań pirotechnicznych i rozpoznania IBIS®

Robot mobilny INSPECTOR SR

Mobilny robot interwencyjno-inspekcyjny INSPECTOR SR

Robot mobilny o zmiennej konfiguracji

Mobilna Platforma Inspekcyjna

Mobilna Platforma Inspekcyjna do stref zagrożonych wybuchem

PIAPlife

Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej PIAPlife

PIAP PS-automatic

Automatyczna Przyłbica Spawalnicza PIAP PS-automatic

Robot mobilny PIAP SCOUT®

RENUS

Robot mobilny o zmiennej konfiguracji

Mechatroniczny System Wspomagania rehabilitacji ruchowej osób po udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych

Robot o Zwiększonej Funkcjonalności RMF

Robot Mobilno-Interwencyjny RMI

Robot mobilny PIAP FENIX®

ROBWELD – stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów wykonanych z blach o dużych grubościach

Elektroniczny Tachograf TC-XXX do pojazdów szynowych

Taktyczny Robot Miotany TRM®

Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach metodą cięcia plazmowego

Uniwersalny moduł pomiarowy zgodny ze standardami INDUSTRY 4.0

PIAP MULTISTRIKER ® – wielofunkcyjne urządzenie pirotechniczne