Dane rejestrowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa pełna: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia:  1965

Forma prawna:  Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności:  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach Badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz 618)

Organ nadzorujący:  Ministerstwo Rozwoju
Kategoria (wg kryteriów MNiSW):  A

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Alior Bank S.A. oddział w Warszawie
97 1060 0076 0000 3210 0015 1506

Bank Pekao S.A. oddział w Warszawie
25 1240 5918 1111 0000 4914 2488

Dane szczegółowe:

REGON:  000035257
NIP:        525 000 88 15
NIP EU:   PL5250008815
EKD:       731070
NKP:       103-1-3697/W

KONTAKT

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl

Zobacz także