Dane rejestrowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa pełna: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia:  1965

Forma prawna:  Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności:  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach Badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz 618)

Organ nadzorujący:  Ministerstwo Rozwoju
Kategoria (wg kryteriów MNiSW):  A

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Zachodni WBK S.A. – od 1.11.2017 r. główny bank obsługujący PIAP

Przelewy krajowe i zagraniczne w PLN:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Adres Banku: ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138

Przelewy krajowe i zagraniczne w EUR:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Adres Banku: ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 16 1090 1056 0000 0001 3493 2383
IBAN: PL16 1090 1056 0000 0001 3493 2383

Przelewy krajowe i zagraniczne w USD:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Adres Banku: ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 04 1090 1056 0000 0001 3493 2405
IBAN: PL04 1090 1056 0000 0001 3493 2405

 

Dane szczegółowe:

REGON:  000035257
NIP:        525 000 88 15
NIP EU:   PL5250008815
EKD:       731070
NKP:       103-1-3697/W

KONTAKT

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl

Zobacz także