Dane rejestrowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa pełna: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia:  1965

Forma prawna:  Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności:  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach Badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz 618)

Organ nadzorujący:  Ministerstwo Rozwoju
Kategoria (wg kryteriów MNiSW):  A

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ALIOR BANK SA – rachunki bieżące

Przelewy krajowe i zagraniczne w PLN:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Nazwa banku: ALIOR BANK SA
Adres Banku: ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku: 20 2490 0005 0000 4600 4943 5049
IBAN: PL20 2490 0005 0000 4600 4943 5049

Przelewy krajowe i zagraniczne w EUR:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Nazwa banku: ALIOR BANK SA
Adres Banku: ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku: 47 2490 0005 0000 4530 2784 2407
IBAN: PL47 2490 0005 0000 4530 2784 2407

Przelewy krajowe i zagraniczne w USD:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Nazwa banku: ALIOR BANK SA
Adres Banku: ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku: 19 2490 0005 0000 4600 7677 9464
IBAN: PL19 2490 0005 0000 4600 7677 9464

BANK PEKAO SA – rachunki bieżące

Przelewy krajowe i zagraniczne w PLN:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank PEKAO SA
Adres Banku: ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
SWIFT: PKOPPLPW
Numer rachunku: 25 1240 5918 1111 0000 4914 2488
IBAN: PL25 1240 5918 1111 0000 4914 2488

Przelewy krajowe i zagraniczne w EUR:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank PEKAO SA
Adres Banku: ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
SWIFT: PKOPPLPW
Numer rachunku: 22 1240 5918 1978 0000 4911 8786
IBAN: PL22 1240 5918 1978 0000 4911 8786

Dane szczegółowe:

REGON:  000035257
NIP:        525 000 88 15
NIP EU:   PL5250008815
EKD:       731070
NKP:       103-1-3697/W

KONTAKT

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl

Zobacz także