Certyfikaty

Naszym głównym zadaniem jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych jak i współpracujących ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Pragniemy łączyć prace naukowe i badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i inną działalnością komercyjną. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów.

Naszym dążeniem jest podtrzymanie przez Instytut pozycji jednostki przodującej w kraju w dziedzinie automatyki i pomiarów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie aplikacji i transferu technologii, dostarczającej usługi i produkty o najwyższej jakości.