Oficyna-wydawnicza-PIAP_logo

Książki i monografie

Już od dwudziestu lat Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dba o upowszechnianie nauki, a w szczególności wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Instytutu. Wydajemy książki i monografie, wśród których znajdują się serie wydawnicze i materiały konferencyjne. W latach 1997–2006 wydano w formie książkowej referaty Konferencji Naukowo-Technicznej automation „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy”.

1_T_Missala_PRESS

Obecnie prace wydawnicze są realizowane w ramach Oficyny Wydawniczej PIAP, której celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych i efektów prac badawczo-rozwojowych pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu tekstów naukowych, zwłaszcza technicznych – z obszaru szeroko pojętej automatyki, robotyki i pomiarów, a także nowych technologii.

Do tej pory w ramach działalności wydawniczej ukazało się ponad 40 pozycji, z których większość porusza unikalną tematykę wynikającą z zakresu prac prowadzonych w Instytucie PIAP. Dotyczą one m.in. autonomii robotów mobilnych, robotyzacji prac budowlanych, bezpieczeństwa systemów automatyki, nowoczesnych układów przetwarzania analogowo-cyfrowego i szeregu innych.

W wydawanych książkach prezentowane są również wyniki prac związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Od 2009 roku przeprowadzane są w Instytucie konkursy Młodzi Innowacyjni, w ślad za którymi wydawane są zbiory obszernych streszczeń najlepszych prac doktorskich oraz dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie – Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów.