Ogłoszenia

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” w Warszawie ogłasza:

przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni - 237,0 m2, budynek VI parter
zlokalizowanego na terenie swojej siedziby Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Oddział Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu

na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  (Dz. U. nr 259 poz. 1763) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania  przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97, poz.443 z późn. zm.), ogłasza przetarg pisemny na sprzedażprawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stefana Batorego 105 A; 109 w Toruniu.

Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 91 w kierunku na Gdańsk.

Protokół z publicznej prezentacji założeń Projektu

Protokół z publicznej prezentacji założeń Projektu „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” (zwanego dalej Projektem), który Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (zwany dalej Organizatorem) zamierza realizować w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt.”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywanego na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Konferencyjnym PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres ekolomanska@piap.pl do 10 października 2017 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej  , o łącznej powierzchni 0,7243 ha , składającej się z czterech działek oznaczonych numerami :

Nr 107/2 o powierzchni 0,0144 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00020799/3;

Nr 81/1   o powierzchni 0,0299 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00027815/1;

Nr 67/3   o powierzchni 0,6412 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00028321/8;

Nr 69/1   o powierzchni 0,0388 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00040319/1

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Oddział Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu

na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  (Dz. U. nr 259 poz. 1763) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania  przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97, poz.443 z późn. zm.), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stefana Batorego 105 B , 107 i ul. Stalowej w Toruniu.

Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 91 w kierunku na Gdańsk.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor PIAP ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,7243 ha , składającej się z czterech działek oznaczonych numerami :

Nr 107/2 o powierzchni 0,0144 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00020799/3;

Nr 81/1   o powierzchni 0,0299 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00027815/1;

Nr 67/3   o powierzchni 0,6412 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00028321/8;

Nr 69/1   o powierzchni 0,0388 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00040319/1

 

   Cena wywoławcza przedmiotu przetargu : 875.100,- zł netto ( słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)  

                                             

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w środę 29 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Administrator WWW 27.09.2016 13:05 Opublikowano
Administrator WWW 27.09.2016 13:01 Zarchiwizowano
Administrator WWW 27.09.2016 12:57 Zarchiwizowano
Administrator WWW 22.03.2011 12:28 Zarchiwizowano
Administrator WWW 15.02.2011 14:49 Zarchiwizowano
Administrator WWW 17.01.2011 13:18 Zarchiwizowano

17.01.2011 13:18 Administrator WWW

20.04.2018 10:00 Administrator WWW