Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor PIAP ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,7243 ha , składającej się z czterech działek oznaczonych numerami :

Nr 107/2 o powierzchni 0,0144 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00020799/3;

Nr 81/1   o powierzchni 0,0299 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00027815/1;

Nr 67/3   o powierzchni 0,6412 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00028321/8;

Nr 69/1   o powierzchni 0,0388 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00040319/1

 

   Cena wywoławcza przedmiotu przetargu : 875.100,- zł netto ( słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)  

                                             

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w środę 29 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Poszukiwany Najemca do prowadzenia bufetu

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP poszukuje Najemcy do prowadzenia od dnia 01.08.2014 r. na terenie PIAP, bufetu dla pracowników instytutu i firm prywatnych.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Administrator WWW 27.09.2016 13:05 Opublikowano
Administrator WWW 27.09.2016 13:01 Zarchiwizowano
Administrator WWW 27.09.2016 12:57 Zarchiwizowano
Administrator WWW 22.03.2011 12:28 Zarchiwizowano
Administrator WWW 15.02.2011 14:49 Zarchiwizowano
Administrator WWW 17.01.2011 13:18 Zarchiwizowano

17.01.2011 13:18 Administrator WWW

19.10.2016 14:02 Administrator WWW