Zrobotyzowany system do badania zużycia energetycznych kotłów dużej mocy

Okres realizacji Projektu: 05.07.2005 – 30.06.2007

Koordynator: Energotechnika-Energorozruch

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zrobotyzowanego systemu do nieinwazyjnego badania zużycia energetycznych kotłów dużej mocy. Pracę wykonano w oparciu o doświadczenia PIAP w zakresie projektowania i produkcji robotów przemysłowych, inteligentnych systemów mobilnych oraz przemysłowych układów pomiarowych.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP