Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego

Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego

Cel projektu: Integracja systemów wykorzystywanych przez Policję, Państwową Straz Pożarną, Wojsko Polskie oraz inne służby, a także rozbudowa potencjału zintegrowanego systemu, wspólnej bazy danych terenu, 

Konsorcjum:

  • WSPol Lider
  • ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa