Wykaz projektów zakończonych

Międzynarodowe projekty badawcze

Rekonfigurowalne, elastyczne, modułowe systemy zrobotyzowane

Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Projekt realizowany w ramach współpracy ze Wspólnym Przedsięwzięciem ARTEMIS (umowa nr 621447) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (umowa ARTEMIS-2013-1/1/2014).

Koordynator: Technische Universitat Braunschweig, Niemcy

Partnerzy:

 • Alten Nederland BV, Holandia,
 • Budapesti Muszaki ES Gazdasagtudomanyi Egyetem, Węgry,
 • Vysoke uceni technice v Brne, Czechy,
 • CAMEA, spol. s.r.o., Czechy,
 • DSI Digitale Signalverarbeitungssysteme & Informationstechbik GMBH, Niemcy,
 • Teknologisk Institut, Dania,
 • Emte S.L.U., Hiszpania,
 • Friedrich-Alxander-Universitat Erlangen Nurnberg, Niemcy,
 • Stichting Hogeschool Utrecht, Holandia,
 • Latvijas Universitates Matematikas un Informatikas Instituts, Litwa,
 • Keba AG, Austria,
 • Lulea Tekniska Universitet, Szwecja,
 • Mobile Industrial Robots ApS, Dania,
 • Norges Teknisks-Naturvitenskaapeligeuniversitet NTNU, Norwegia,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska,
 • Probot OY, Finlandia,
 • Profin OY, Finlandia,
 • Robomotive, Holandia,
 • Stichting Saxion, Holandia,
 • Stiftelsen Sintef, Norwegia,
 • Siipotec OY, Finlandia,
 • Swedish Space Corporation, Szwecja,
 • Statoil Petroleum AS, Norwegia,
 • Synapticon GmbH, Niemcy,
 • Teknosavo OY, Finlandia,
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania,
 • Tellence Technologies SRL, Rumunia,
 • Technische Universiteit Eindhoven, Holandia,
 • Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Rumunia,
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Finlandia.

Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS 7 PR ARTEMIS-2013-1

Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.02.2017

ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).

Przewidziane do realizacji prace w projekcie R5-COP to opracowanie standardów dotyczących warstwy oprogramowania pozwalającej na uwspólnienie rozwiązań z zakresu robotyki dla przemysłu i zastosowań specjalnych. W rezultacie pozwoli to na łatwiejsze dostosowanie oferty PIAP i naszych Partnerów do zmieniających się potrzeb rynkowych. Umożliwi to również transfer technologii opracowywanych obecnie tylko dla potrzeb specjalnych do zastosowań w użytku codziennym lub w typowej praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Całkowity koszt projektu: 2 560 788,01 PLN

Wkład NCBR: 2 133 136,41 PLN (83,3%)

Wkład ARTEMIS: 427 651,60 PLN (16,7%)

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ARTEMIS

NCBR

Active debris removal demonstration in laboratory condition experiment  (ADRexp)

Chwytak antropomorficzny do usuwania pozostałości obiektów  w przestrzeni kosmicznej

Projekt finansowany przez kontrakt z ESA (European Space Agency), numer umowy: 4000113467/15/NL/CBi

Budżet projektu: 199.000 EUR

Okres realizacji: 01.03.2015 – 01.08.2016

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Opis projektu: W ramach projektu chwytak ma zostać rozwinięty do TRL4 (walidacja w środowisku laboratoryjnym). PIAP odpowiada za analizę i wybór koncepcji, projekt wstępny i szczegółowy, produkcję, integrację i wstępne testy chwytaka. Thales Alenia Space odpowiada za techniczną specyfikację projektu oraz za przeprowadzenie finalnych testów w Cannes.

Partnerzy: Thales Alenia Space France

Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities

Osobisty system wzmocnienia i wspomagania podejmowania decyzji dla pacjentów z chorobami sercowo-nerkowymi oraz chorobami wieloprocesowymi

7 Program Ramowy FP7-ICT-2013-10, numer umowy: 611140, budżet projektu: 3 210 470 EUR

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2016

Koordynator: Democritus University of Thrace DUTH – Grecja

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie demonstratora systemu do osobistego monitoringu zdrowia pacjentów oddziałów kardiologicznych, który będzie wspierać kadrę medyczną we właściwej diagnostyce, monitoringu i zarządzaniu terapią przewlekle chorych pacjentów. Zadanie to będzie osiągnięte poprzez integrację medycznych danych naukowych z danymi klinicznymi o pacjencie wraz z odpowiednimi metodami zarządzania i prezentacji danych oraz wspomagania decyzji.

Strona projektu: http://www.carre-project.eu/

Partnerzy:

 • The Open University OU – Wielka Brytania
 • The University of Bedfordshire BED – Wielka Brytania
 • Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonines Santariskiu Klinikos VULSK – Litwa
 • Kauno Technologijos Universitetas KTU – Litwa
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Smart Assisted Living involving Informal caregivers

Inteligentny System Asystowania i Wspomagania Ludzi Starszych

AAL – Ambient Assisted Living Joint Programme, 5 Call – ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home, numer umowy: AAL5/5/2013.

Budżet projektu: 4.175.433 EUR

Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2016

Koordynator: Stockholm University – Szwecja

Cel projektu: Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie systemu wspomagania aktywności osób starszych przebywających we własnym domu pod zdalną opieką bliskich (rodzina, sąsiedzi, znajomi, lekarz pierwszego kontaktu), przez co zostanie podniesione ich bezpieczeństwo i komfort życia.

Jednym z głównym celów jest dostarczenie osobom opiekującym się ludźmi starszymi pełnej informacji o ich aktualnej kondycji psychofizycznej, wykonywanych zajęciach oraz bieżącej informacji na temat stanu urządzeń domowych (np. kuchnia gazowa, czy użytkowane elektryczne artykuły AGD) jak również stanu mieszkania (np. zamknięcie drzwi).

Strona projektu: http://salig.eu/

Partnerzy:

 • TP Vision – Holandia
 • Almende BV – Holandia
 • HI Iberia – Hiszpania
 • TU Delft – Holandia
 • FeSalud – Hiszpania
 • Stockholm LänsLandsting – Szwecja
 • Actimage – Luksemburg
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Wspólnego AAL

NCBR

Robotized Welding with use of New Generation of Hybrid System  based on Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG® concept

Zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem systemu hybrydowego nowej generacji bazującego na koncepcji Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG®

Konkurs Polsko-Izraelski na projekty B+R, umowa nr: E!II/PL-IL/05/02/2013, budżet: 1.980.000,00 Euro

Okres realizacji: 01.03.2013 – 30.06.2016

Koordynator: Plasma Laser Technologies Ltd. – Izrael

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania zrobotyzowanego gniazda spawania nowej generacji, jako produktu gotowego do praktycznego zastosowania, który będzie oferowany klientom w Polsce, Izraelu, Unii Europejskiej i poza nią. O potencjale rynkowym rozwiązania będącego wynikiem projektu, będzie decydować innowacyjność wykorzystanej technologii spawania Super-MIG®, opracowanej przez partnera izraelskiego PLT, wiedza, kompetencje i doświadczenia zespołu partnera polskiego PIAP w zakresie robotyzacji procesów przemysłowych, w tym spawania oraz zespołu partnera polskiego Supra Elco w zakresie nowoczesnych technologii spawalniczych, jak też znajomości rynku europejskiego. Ten komplementarny wkład partnerów będzie źródłem wartości dodanej projektu i jego rezultatów.

Partnerzy:

 • SUPRA ELCO Jacek Szulc – Polska
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

NCBR

UAV BASED INNOVATIVE MEANS FOR LAND AND SEA NON-COOPERATIVE VEHICLES STOP

Innowacyjne środki zatrzymania niewspółpracujących pojazdów lądowych i morskich oparte o wykorzystanie bezzałogowego statku latającego

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015

Koordynator: Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial – INTA – Hiszpania

Cel projektu: Projekt ma na celu zademonstrowanie prototypu technologicznego bezzałogowego statku latającego (RPAS – Remote Piloted Aerial System) wyposażonego w szereg urządzeń, umożliwiających obserwację oraz, w razie konieczności, interwencję wobec podejrzanego pojazdu. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w sytuacjach, gdy kierujący pojazdem odmawia zatrzymania się do kontroli przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo (np. Policja, Straż Graniczna) i podejmuje ucieczkę groźną dla otoczenia, lub gdy istnieją podejrzenia odnośnie legalności przewożonego przez niego ładunku. RPAS będzie wyposażony w osprzęt umożliwiający jego operatorowi rozpoznanie, śledzenie oraz zastosowanie środków zatrzymania w stosunku do podejrzanego pojazdu. Do obserwacji i śledzenia pojazdu wykorzystywane będą wysokiej klasy kamery, pracujące pod kontrolą dedykowanego oprogramowania. Umożliwią one ciągłą obserwację poruszającego się pojazdu, nawet przy obecności innych uczestników ruchu. Używany sprzęt będzie mógł być dobierany przed misją, w zależności od jej warunków i ograniczeń terenowych (teren zurbanizowany lub nie, obecność ludzi i mienia), a także rodzaju pojazdu (motocykle, samochody osobowe, ciężarówki, łodzie). Duży nacisk w projekcie położony będzie na zagadnienia bezpieczeństwa użycia powyżej wymienionego sprzętu, tak aby w trakcie akcji nie ucierpiało otoczenie – zarówno ludzie jak i mienie publiczne i prywatne. Rozważane będą także kwestie etyczne oraz prawne, odnoszące się do używania proponowanego systemu w przestrzeni publicznej.

Strona projektu: http://www.aeroceptor.eu/

Partnerzy:

 • Ingenieria De Sistemas Para La Defensa De Espana SA – ISDEFE – Hiszpania
 • GMV Aerospace  And Defence SA  – GMV – Hiszpania
 • Office National D’etudes Et De Recherches Aeronautiques – ONERA – Francja
 • PIAP – Polska
 • Austrian Institute Of Technology – AIT – Austria
 • Universita Di Bologna – UNIBO – Włochy
 • Israel Areospace Industries – IAI – Izrael
 • Turk Otomobil Fabrikasi AS – TOFAS – Turcja
 • Sigmund Freud Private University – SFU – Austria
 • Spanish Police  – Hiszpania
 • Guardia Civil Espanola – – Hiszpania
 • Sunrise Engineering – Sunrise – Izrael
 • Mantissa LTD – Izrael
 • Lacroix Defence & Security – LACROIX – Francja
 • Mishteret Yisrael – Israel Police – Izrael

Virtual Integrated Partnering (VIP) for SME service, technology and information providers in the European maritime sector

Partnerstwo w zakresie wdrażania najnowszych technologii do europejskiego transportu morskiego

7 Program Ramowy, numer umowy: 266054, budżet projektu: 1 539 962 EUR

Okres realizacji: 01.06.2011 – 31.05.2014

Koordynator: University of Strathclyde – Wielka Brytania

Cel projektu: Ułatwienie i skoordynowanie współpracy jednostek badawczo-projektowych pracujących nad rozwojem transportu morskiego na różnych poziomach wzajemnej współpracy z wykorzystaniem VIP (Virtual Integrated Platform). VIP jest podstawą projektu EuroVIP, jest to najbardziej rozwinięta platforma informatyczna ze znanych w Unii Europejskiej.
Wykorzystanie pełnej możliwości nowych technik satelitarnych możliwe jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez współpracę na polu eksperckim pomiędzy różnym jednostkami, gdzie wysiłek pojedynczych jednostek pracujących w odosobnieniu prowadziłby do niepotrzebnego dublowania prac i uzyskiwania tych samych rezultatów zwielokrotnionym kosztem. Nowe narzędzia informatyczne opracowane w ramach prac w projekcie EuroVIP pozwolą na wzmocnienie współpracy, intensyfikację wymiany informacji na różnych poziomach (technicznym i operacyjnym) oraz otworzą przed firmami nowe możliwości do ich dalszego rozwoju.

Strona projektu: http://euro-vip.eu/

Partnerzy:

 • Al navais – Associação das Industrias Navais – Portugalia
 • ATKINS CONSULTANTS LIMITED – Wielka Brytania
 • BABCOCK MARINE (ROSYTH) LIMITED – Wielka Brytania
 • DANSKE MARITIME – Dania
 • European Marine Equipment Council – Belgia
 • ISTANBUL VE MARMARA EGE AKDENIZ KARADENIZ BOLGELERI GEMI SANAYICILERI DERNEGI – Turcja
 • GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITIES NAVALES – Francja
 • HAMBURGISCHE SCHIFFBAU-ERSUCHSANSTALT GMBH – Niemcy
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Polska
 • VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS MOKSLO IRTECHNOLOGIJU PARKAS – Litwa
 • STICHTING MARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND – Holandia
 • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP – Polska
 • SAFETY AT SEA LIMITED – Wielka Brytania
 • Sociaty of Maritime Industries Ltd – Wielka Brytania
 • SSPA SWEDEN AB. – Szwecja
 • WAERTSILA NETHERLANDS B.V. – Holandia
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technlogiczny w Szczecinie – Polska

Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts

Hybrydowy, rozszerzony system powiadamiania, informowania, dochodzenia i inkryminacji prania brudnych pieniędzy

7 Program Ramowy, numer umowy: 261710, budżet projektu: 4 361 954 EUR

Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2014

Koordynator: Verint Systems Ltd. Izrael

Cel projektu: HEMOLIA jest hybrydowym, wieloagentowym systemem nowej generacji służącym do zwalczania prania brudnych pieniędzy (AML) oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. System jest przeznaczony dla organów ścigania, instytucji finansowych oraz instytucji nadzoru finansowego. Innowacyjność systemu polega na połączeniu informacji finansowych z informacjami telekomunikacyjnymi oraz internetowymi w celu uzyskania pełniejszej siatki powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi przepływy finansowe.
Powyższe informacje są pozyskiwane w ramach obowiązującego prawa. Połączenie płaszczyzny telekomunikacyjnej i internetowej z danymi pochodzącymi z banków pozwala skuteczniej wychwycić podejrzane operacje, ponieważ system obejmuje znacznie większy segment informacji o działalności rynku, także przestępczego. System Hemolia analizuje dane telekomunikacyjne i finansowe w formie przepływów pomiędzy podmiotami. Mnogość danych oraz zaawansowane metody sztucznej inteligencji pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić, który zestaw operacji finansowych i połączeń telekomunikacyjnych jest podejrzany. Częściowo zanonimizowane informacje o podejrzanych transakcjach trafiają następnie do organów ścigania, które postępują dalej wedle posiadanych uprawnień.

Strona projektu:   http://www.hemolia.eu/

Partnerzy:

 • Belgian Financial Processing Unit, Belgia
 • Group AIA Hiszpania
 • Capgemini Holandia
 • VU University Amsterdam, Holandia
 • Ministry of Justice of The Republic Poland, Polska
 • Telekomunikacja Polska
 • Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
 • Ernst & Young (Israel) Ltd.

Stiffness controllable Flexible and Learn-able manipulator for surgical Operations

Elastyczny, o kontrolowanej sztywności i uczący się manipulator, do operacji chirurgicznych

7 Program Ramowy, numer umowy: 287728, budżet projektu:  9.554.661,00 EUR

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2015

Koordynator: King’s College London – Anglia

Cel projektu:  Stworzenie innowacyjnego „miękkiego” robotycznego ramienia, które będzie w stanie:

 • przejść przez standardowy port chirurgii małoinwazyjnej (ok. 12–20 milimetrów średnicy)
 • zmieniać swoją konfigurację – w tym sztywność poprzez hydrostatyczny układ oddziaływania – w celu poprawnej operacji także w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji w otoczeniu ramienia.

W ramach projektu wykonany zostanie kompletny system składający się z:

 • projektu i wykonania miękkiego ramienia wraz z chwytakiem
 • rozproszony system czujnikowy
 • biologicznie inspirowany system oddziaływania i kontroli
 • system uczenia się i rozwoju poprzez interakcję z operatorem
 • system manipulacji obiektów w złożonych i niepewnych przestrzeniach

Projekt proponuje rozwiązanie dla robotycznej chirurgii laparoskopowej, zmagającej się z problemem ograniczonego dostępu poprzez Trokar oraz operacją w przestrzeni wypełnionej organami.

Strona projektu: http://www.stiff-flop.eu/

Partnerzy:

 • Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di – Włochy
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation – Hiszpania
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Fondazione Instituto Italiano Di Tecnologia – Włochy
 • The Hebrew University of Jerusalem – Izrael
 • University of Surrey – Anglia
 • Universitaet Siegen – Niemcy
 • The Shadow Robot Company Limited – Anglia
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi – Polska
 • E.A.E.S. – Holandia
 • Universita Degli Studi Di Torino – Włochy

Support to security end users

Wsparcie dla użytkowników końcowych rozwiązań z sektora bezpieczeństwa.

7 Program Ramowy, numer umowy: 285061, budżet projektu:  1.539.056,00 EUR

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2014

Koordynator: EUROPEAN ORGANISATION FOR SECURITYSCRL – EOS – Belgia

Cel projektu:  Stworzenie nowych mechanizmów zwiększających zaangażowanie użytkowników końcowych w proces badań i rozwoju produktów w obszarze bezpieczeństwa. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Stworzenie nowych metod zarządzania projektami badawczymi pozwalających zmaksymalizować udział i korzyści użytkowników końcowych
 2. Promocja wspólnej kultury innowacji
 3. Zaproponowanie mechanizmów umożliwiających usystematyzowany udział przedstawicieli użytkowników końcowych we wszystkich fazach prac badawczych: definicja programu, udział w projektach, definicja niezbędnych rozwiązań prawnych, procedura testów i walidacji, wdrożenie.
 4. Promocja współpracy pomiędzy użytkownikami końcowymi a dostawcami rozwiązań, podtrzymywanie dialogu pomiędzy firmami a przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 5. Stworzenie forum internetowego/strona www usprawniającego wymianę informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań a użytkownikami końcowymi

Strona projektu: http://www.archimedes-eu.eu/

Partnerzy:

 • MINISTERIO DEL INTERIOR – MIR-ES – Hiszpania
 • INGENIERA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA-ISDEFE – Hiszpania
 • UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN – UCL – Belgia
 • HAUT COMITE FRANCAIS DEFENSE CIVILE – HCFDC – Francja
 • GERMAN EUROPEAN SECURITY ASSOCIATION EV – GESA – Niemcy
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP – Polska
 • MEDIASERVICE.NET SRL – MEDIASERVICE – Włochy

Forensic Laboratory for in-situ evidence analysis In a post blast scenario

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu

 7 Program Ramowy, numer umowy: 285052, budżet projektu:  4.473.921,00 EUR

 Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2015

 Koordynator: Indra Sistemas Sa – Hiszpania

 Cel projektu: Stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

 Strona projektu: http://www.fp7-forlab.eu/

 Partnerzy:

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Technologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile – Włochy
 • Astrium Sas – Francja
 • University of Thessaly – Grecja
 • Space Applications Services NV – Belgia
 • Astri Polska Sp. z o.o. – Polska
 • National Bureau of Investigation – Finlandia
 • Arma Dei Carabinieri – Raggruppamento CC I.S. – Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Nucletudes – Francja
 • Direccion General De La Policia Y De La Guardia Civil – Hiszpania
 • Laboratorie Central de La Prerecture De Police – Francja

Transfer of INNOVATRAIN project

Transfer projektu INNOVATRAIN

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2012-1-PL1-LEO05-27466, budżet projektu: 396 440EUR

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu INNOVATRAIN TRANSFER jest transfer i adaptacja innowacyjnych rezultatów projektu INNOVATRAIN oraz wykorzystanie ich w celu opracowania nowych rozwiązań szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i firm wspierających ich działalność. Głównym celem szkolenia będzie zwiększenie innowacyjności MŚP przez wdrożenie praktyk wpierających proces tworzenia innowacji w firmie. Szkolenie będzie obejmować treści związane z:

 • pozyskiwaniem innowacyjnych pomysłów i wiedzy,
 • poprawą działania przedsiębiorstwa,
 • rozwojem jego produktów,
 • stymulacją innowacji przemysłowych,
 • interakcji z klientem,
 • wspólnym korzystaniem z wiedzy oraz metod zarządzania innowacyjnymi procesami.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Strona projektu: http://www.innovatrain-transfer.piap.pl/

Partnerzy:

Embedded Computer Engineering Learning Platform

Platforma nauczania o systemach wbudowanych

7 Program Ramowy, numer umowy: 317882, budżet projektu: 2 781 333 EUR

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2015

Koordynator: University of Novi Sad, Serbia

Cel projektu: Projekt przewiduje analizę specyficznych wytycznych oraz potrzeby środowiska nauczycielskiego i studentów, w celu zapewnienia w pełni adaptacyjnego systemu względem użytkowników końcowych

Strona projektu: http://e2lp.org/

Partnerzy:

 • Ruđer Bošković Institute RBI– Chorwacja
 • University of Freiburg, Department of Microsystems Engineering IMTEK – Germany
 • CEA LIST / DIASI Laboratoire d’Interfaces Sensorielles et Ambiantes CEA – Francja
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • CreativiTIC INNOVA S.L. CTIC – Hiszpania
 • RT-RK Institute for Computer Based Systems RT-RK – Serbia
 • University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing FER – Chorwacja
 • Ben-Gurion University of the Negev BGU – Izrael

Spatial MetaData Protection for the underground critical Infrastructures

Promocja i budowanie świadomości ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej w Europie

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.01.2015

Koordynator: REGIONS LOMBARDÍA Italy

Cel projektu: Celem projektu jest promocja oraz budowanie świadomości nt. ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez identyfikację i analizę ryzyk oraz słabych punktów w europejskiej sieci podziemnej infrastruktury krytycznej. Projekt ma również podnieść poziom świadomości nt. potencjalnych zagrożeń pośród interesariuszy infrastruktury krytycznej.

Partnerzy:

 • Automated Mapping and Facilities Management Italia – Italy
 • Czech Society for Trench less – Czech Republic
 • Paris-Lodron-Universität Salzburg – Austria
 • Argona Security AB – Sweden
 • Agenfor Italia – Italy
 • CI TT ALI A -Fon dazi on e di Ricerche dell’ANCI – Italy
 • Italian Association for Trenchless Technology – Italy
 • Center for the Study of Democracy – Bulgaria
 • Stichting EUROGI – Netherlands
 • Federutility – Italy
 • Iberian Society for Trenchless Technology – Spain
 • Industrial Research Institute for Automation and Measurements – Poland
 • TST Engeneering Limited – Ireland

Robust, unsupervised visual motion recognition of non-cooperative satellite for on-orbit capture

Analiza obrazu służącego nawigacji satelitów podczas manewru przechwytywania obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej

Projekt finansowany przez Rząd Polski poprzez kontrakt z ESA (European Space Agency) w ramach PECS (Plan for European Cooperating States), numer umowy: 4000107934/13/NL/KML, budżet projektu: 149.901 EUR

Okres realizacji: 02.04.2013 – 31.05.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja systemu analizy obrazu służącego nawigacji satelitów podczas manewru przechwytywania obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Partnerzy:  Centrum Badań Kosmicznych

Transfer of Recycling Car Technologies

Transfer Technologii Recyklingu Samochodów

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2013-1-TR1-LEO05-47579, budżet projektu: 205955,21 EUR

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2015

Koordynator: Turgut Ozal Universitesi – Turcja

Cel projektu: Projekt ma na celu świadczenie opłacalnego, kompleksowego systemu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie recyklingu, obejmujących 2 tematy: (a) ogólny technologii recyklingu, (B), technologie recyklingu samochodów. Celem jest zapewnienie ujednoliconych treści szkoleń mających zastosowanie w różnych krajach UE i obszarach recyklingu dla 3 grup docelowych:

 • kadra kierownicza,
 • kadra techniczna,
 • trenerzy i konsultanci.

Strona projektu: www.transrec.org

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • ASTRA – Zdruzenie pre inovacie a rozvoj – Słowacja
 • SA Consulting, Aydogmus GbR – Niemcy

Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe

Automatyzacja i Robotyzacja dla nowej zreindustrializowanej Europy

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2013-1-PL1-LEO05-37568, budżet projektu: 387873 EUR

Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu ARIALE jest transfer rezultatów projektu AutoMatic do Polski. Ponadto planowana jest aktualizacja istniejących treści szkoleniowych do najnowszego stanu wiedzy, rozszerzenie zakresu tematycznego oraz implementacja w zaawansowanym środowisku e-Learningowym udostępniającym je za pośrednictwem sieci Internet.

Strona projektu: www.ariale.eu

Partnerzy:

 • Technical Universiti of Gabrovo – Bułgaria
 • European Center for Quality – Bułgaria
 • LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI – Włochy
 • Polska Izba Spawalnicza – Polska

Robotics in Rehabilitation

Roboty w Rehabilitacji

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 13310 0530, budżet projektu: 251668,00 EUR

Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2015

Koordynator: Technicka univerzita v Kosiciach – Słowacja

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szkoleniowego pozwalającego na sprawne i niezawodne dostarczanie spersonalizowanej wiedzy dla lekarzy rehabilitantów, terapeutów fizycznych i innych pracowników służby zdrowia w zakresie rehabilitacji oraz dostarczenie narzędzi oraz treści szkoleniowych z zakresu zastosowania nowoczesnych urządzeń oraz robotów do rehabilitacji ruchowej.

Rezultatami projektu będą:

 • Innowacyjny system nauczania wykorzystujący m.in. e-learning oraz zaawansowane narzędzia symulacyjne. Treści szkoleniowe opracowane będą w oparciu o rezultaty wcześniejszych projektów partnerów.
 • Innowacyjne rozwiązania dostarczania wiedzy dostosowane do potrzeb indywidualnych odbiorców szkoleń.
 • Wytyczne metodyki i procedury oceny kwalifikacji ułatwiające tworzenie treści szkoleniowych, organizacji i realizacji szkoleń, jak również wykorzystanie narzędzi e‑Learningowych oraz zapewniające ujednolicenie oceny uzyskanych kwalifikacji.

PIAP w konsorcjum realizował będzie zadania związane ze wszystkimi fazami trwania projektu, tj.: zarządzaniem, opracowaniem rozwiązania i jego implementacją, zapewnieniem jakości, rozpowszechnianiem rezultatów projektu, wykorzystywaniem wyników projektu itp.
Wykorzystanie wyników możliwe będzie poprzez: oferowanie systemu firmom szkoleniowym, wykorzystanie rezultatów do przyszłych projektów.
Planuje się także w ramach rozpowszechniania informacji o projekcie publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych.

Strona projektu: http://www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha/

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Oddelenie fyziatrie, balneologie a liecebnej rehabilitacie – Słowacja
 • Trencianske Teplice Spa – Słowacja
 • Friedrich-Wilhelm-Bessel-Institute Research Company – Niemcy
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – Polska
 • SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka – Polska

Zarządzanie jakością w szkoleniach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Quality Management in Occupational Health and Safety Training and Practice

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2014-1-TR01-KA202-12115 zawartej pomiędzy PIAP a koordynatorem w dniu 01.09.2015.

Data podpisania umowy pomiędzy koordynatorem a Komisją Europejską: 05.02.2015

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2016

Badanie wpływu zakłóceń intencjonalnych i nieintencjonalnych na funkcjonowanie odbiorników sygnałów Galileo i opracowanie mapy drogowej wdrożenia serwisu Galileo PRS w Polsce

GALILEO signals vulnerability investigation and Roadmap for Galileo PRS service implementation in Poland

Nr umowy: 4000110321/14/NL/Cbi

Budżet projektu: 99 883 EUR

Okres realizacji: 01.03.2014 – 01.03.2016

Cel Projektu

W projekcie zostanie zbadany wpływ sygnałów zakłócających o różnej charakterystyce na jakość pracy odbiorników Galileo Open Service z wykorzystaniem specjalizowanego stanowiska badawczego.

Oprócz zakłóceń nieintencjonalnych (tj. pochodzących od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej) przewiduje się analizę wpływu zakłóceń intencjonalnych, jakie powstają w wyniku pracy zarówno tanich jammerów GNSS (CW-type, chirp-type noise), jak i jammerów profesjonalnych, produkujących sygnały o strukturze identycznej do kodów PRN Galileo.

Zostanie również przygotowana mapa drogowa dla wdrożenia Galileo Public Regulated Service w Polsce, pozwalającego autoryzowanym użytkownikom uzyskać dostęp do kodowanego serwisu Galileo o zwiększonej odporności na zakłócenia.

Big Project Pilot Study

Okres realizacji: 08.11.2010 – 31.12.2013

Koordynator: GMV Aerospace And Defence

Cel projektu: Poprawa współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich.
Organy państw członkowskich odpowiedzialne za nadzór granic (straż graniczna, straż przybrzeżna, policja, służba celna i marynarka wojenna) będą mogły w ramach mechanizmu EUROSUR wymieniać informacje operacyjne i prowadzić wzajemną współpracę, a także współpracować z agencją FRONTEX i krajami sąsiadującymi.
Wymiana informacji w ramach systemu FRONTEX odbywać się będzie za pośrednictwem „obrazów sytuacyjnych”, które można opisać jako graficzne interfejsy prezentowania danych, informacji i danych wywiadowczych. Te obrazy sytuacyjne zostaną stworzone na poziomie krajowym i europejskim i będą miały podobną strukturę, aby ułatwić wzajemną wymianę informacji. Aby poprawić możliwości w zakresie wykrywania małych statków, FRONTEX stworzy serwis służący wspólnemu stosowaniu instrumentów nadzoru, łączący m.in. zdjęcia satelitarne z informacjami pochodzącymi z systemów zgłaszania statków.
Realizacja projektu przez PIAP odbywa się w czterech fazach obejmujących:
Faza I – ustanowienie architektury wymiany informacji oraz budowa modelu wymiany informacji.
Faza II  –  zdefiniowanie, implementacja i walidacja pierwszego głównego węzła systemu EUROSUR.
Faza III – replikacja zwalidowanego węzła w sześciu krajach uczestniczących w projekcie, wdrożenie sieci komunikacji pomiędzy węzłami oraz ustanowienie interfejsu sieciowego.
Faza IV – usprawnienie i rozbudowa architektury systemu i interfejsów graficznych zgodnie ze zrewidowanymi wymaganiami użytkowników.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Satellite Applications For Emergency handling, Traffic alerts, Road safety and Incident Prevention

Zastosowanie technik satelitarnych do wspomagania bezpieczeństwa ruchu  i zapobieganiu wypadkom drogowym

7 Program Ramowy,Priorytet: TRANSPORT, numer umowy: 233976, budżet projektu: 13 089 617 EUR

Okres realizacji: 01.10.2009 – 31.03.2013

Koordynator: SANEF, Francja

Cel projektu: W ramach projektu opracowano urządzenia telemetryczne służące poprawie ruchu drogowego. Urządzenia obejmują zarówno elementy nawigacji satelitarnej jaki mapy drogowe oraz system transmisji danych rozproszonych pomiędzy poszczególnych użytkowników.

Strona projektu: http://www.safetrip.eu/

Partnerzy:

 • EUTELSAT, Francja
 • INDRA, Hiszpania 
 • FRAUNHOFER , Germany 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • UCL, Wielka Brytania 
 • ABERTIS AUTOPISTAS, Hiszpania 
 • ACESA, Hiszpania 
 • BME, Węgry 
 • DLR, Niemcy 
 • FUB, Italy 
 • IMA, Francja 
 • MAIF, Francja 
 • MACIF, Francja 
 • MBI, Włochy 
 • QUANTUM, Włochy 
 • MASTERNAUT, Francja 
 • RETEVISION, Hiszpania 
 • VEOLIA EUROLINES, Francja 
 • ALGOE, Francja

Multilowpower Energy Source Packaging

Mikrogenerator energii elektrycznej oparty na źródłach energii odnawialnej

Program Eureka, numer umowy: Eur-09-04/33NCBiR/11.

Budżet projektu: 2  500 000 EUR

Okres realizacji: 12.07.2011 – 30.11.2012

Koordynator: ERYMA SECURITY SYSTEMS – Francja

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wieloźródłowych mikrogeneratorów energii elektrycznej o wysokim stopniu integracji i niskim koszcie w formie zintegrowanego w jednej obudowie modułu, wykonanego jako „ready-to-use”. Inteligentnie zarządzane źródła energii elektrycznej mogą zasilać zarówno stacjonarne, jak również mobilne systemy czujników i zapewnić im energetyczną autonomię na długi czas.
Innowacyjność projektu koncentruje się również na:

 • ścisłej integracji różnego rodzaju źródeł energii: słonecznych, termicznych, kinetycznych,
 • zastosowaniu nowoczesnych turbin wiatrowych wyposażonych w mikrogenerator kinetyczny, który gromadzi energie kinetyczną pozyskiwaną z wiatru, a także drgań mechanicznych,
 • nowatorskiej obudowie, która umożliwia utrzymanie optymalnej dla pracy modułu różnicy temperatur i pozwala na termicznie efektywne połączenia pomiędzy elementami systemu,
 • zaprojektowaniu innowacyjnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie i kontrolowanie procesów wytwarzania i konsumpcji energii z pomocą prognoz meteorologicznych transmitowanych bezprzewodowo do urządzenia.

Partnerzy:

 • TECNALIA-RBTK – Hiszpania
 • ATERSA – Hiszpania 
 • ARVENI – Francja
 • ARTS ET METIERS PARISTECH – Francja 
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP – Polska

  NCBR

  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy EUREKA

The Sixth Annual European Security Research Conference

Organizacja VI Konferencji Security Research Conference

7 Program Ramowy, numer umowy: 295286, budżet projektu:  439.962,00 EUR

Okres realizacji: 19.03.2011 – 18.11.2011

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Celem projektu „Security Research Conference 2011” było zorganizowanie w Warszawie dwudniowej konferencji dotyczącej badań w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz jednodniowego Spotkania Brokerskiego. Wydarzenie SRC to największa tego typu impreza w Europie, której organizacja przypada na kraj obejmujący przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cykl corocznych konferencji ma na celu rozpowszechnianie informacji, wymianę doświadczeń, ale i stworzenie szansy na powstanie konsorcjów partnerskich, będących w kręgu zainteresowań badaniami prowadzonymi w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań nad bezpieczeństwem publicznym. Podczas szóstej już edycji SRC, dyskutowano w Warszawie nad rozwiązaniami prawnymi, technologicznymi i organizacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, konferencji towarzyszyła wystawa naukowo-przemysłowa, sesja plakatowa  oraz pokazy wybranych efektów krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

Strona projektu: http://www.src11.eu/

European Safety standards in Industrial automation for SMEs

Europejskie standardy bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej dla MŚP

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2010-1-TR1-LEO05-16980, budżet projektu: 316 460 EUR

Okres realizacji: 12.2010 – 11.2012

Koordynator: BINGÖL UNIVERSITY – Turcja

Cel projektu: Projekt SafeSME był skierowany na transfer i adaptację istniejących innowacyjnych rezultatów projektu ASMAS w celu zapewnienia rosnącej społeczności małych i średnich przedsiębiorstw używających nowoczesnych systemów automatyki informacji związanych z ustawodawstwem, bezpieczeństwem i praktykami, w zakresie planowania, wdrażania i eksploatacji tych technologii.

Strona projektu: www.safesme.info

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • SA Consulting, Aydogmus GbR – Niemcy
 • Existenzgründer und Unternehmerverein e.V. – Niemcy
 • Slovak Association for Automation Equipment and Robotics – Słowacja
 • BPM Proje Yönetimi ve Bilgisayar Yazılım – Turcja
 • BUROSSA OTOMASYON LTD. ŞTİ
 • BINGOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – Turcja

Explosive detection – spectroscopy, terahertz technology and radar

Detekcja materiałów wybuchowych – spektroskopia, technologie terahercowe i radarowe

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-1085-RT-GC, budżet projektu: 2,000,000,00 EUR

Okres realizacji: 01.10.2010 – 24.10.2012

Koordynator: Józef Stefan International Postgraduate School – Słowenia

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie prototypu nowego systemu bezpiecznej detekcji obiektów ukrytych w ubraniu potencjalnych terrorystów. System opracowany w ramach projektu integruje wizyjny podsystem wizualizacji w paśmie terahercowym, podsystemem szerokopasmowego radaru oraz podsystem spektrometru. Prace badawcze w projekcie obejmowały rozwój prototypu nowego urządzenia do obrazowania 3D w paśmie terahercowym oraz spektrometru odpowiedzialnych za proces zdalnego wykrywania (w czasie zbliżonym do rzeczywistego) ukrytych przedmiotów wraz z niezbędną integracją dużych ilości danych.

Partnerzy:

 • ONERA – DEMR Electromagnetism & Radar Dpt., Francja
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • University of Ljubljana Faculty of Electrical Engineering Laboratory for Microelectronics, Słowenia

Capability study to investigate the essential man-machine relationship for improved decision making in urban military operations

Studium wykonalności interfejsu człowiek-maszyna dla ułatwienia podejmowania decyzji w operacjach wojskowych na terenie zurbanizowanym.

 Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0936-RT-GC, budżet projektu: 2,732,639,00 EUR

Okres realizacji: 30.03.2010 – 30.11.2012

Koordynator: TNO – Netherlands Organization for Applied Scientific Research – Holandia

Cel projektu: Celem projektu było zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagania i koordynacji przepływu informacji w postaci mobilnej stacji roboczej, która zapewnia wsparcie w planowaniu oraz wykonywaniu misji na poziomie taktycznym dla oddziałów wojskowych działających w środowisku miejskim.

Partnerzy:

 • TNL Thales Nederland B.V. – Holandia
 • TRT FR Thales Research & Technology France – Francja
 • ITTI Sp. z.o.o. – Polska
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • KDA Kongsberg Defence & Aerospace AS – Norwegia
 • TTU Tallin University of Technology – Estonia

WEB 2.0 Driven Service-Builder for Product Extension In Globally Acting SMEs

Opracowanie metod obsługi produktu I klienta w oparciu o technologie WEB 2.0 dla globalnie działających Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

7 Program Ramowy, numer umowy: SME-2008-1-232125, budżet projektu: 1.244,669 EUR

Okres realizacji: 12.2009 – 11.2011

Koordynator: Innopole SL – Hiszpania

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie rozwiązań informatycznych, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających na rynkach globalnych, pozwalających  na rozszerzenie profilu ich działalności o nowe metody obsługi produktu i klienta. Oprogramowanie, które zostało wytworzone w ramach projektu wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne, w tym technologie WEB 2.0. Pozwala na tworzenie serwisów internetowych w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez ich użytkowników. Rozwiązania opracowane w ramach projektu dostosowane są do potrzeb i możliwości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Strona projektu: http://www.web2sme.eu/

Partnerzy:  

 • Institut Für Angewandte Systemtechnik Bremen – Niemcy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • OAS Aktiengesellschaft – Niemcy
 • ESCO Spółka z o.o. – Polska
 • Centrum Techniczne SUPRA ELCO  – Polska
 • Industrias Mecano Electricas Fontecha Yebenes SL – Hiszpania
 • Freiheit.com Technologies GMBH – Niemcy

Quality for Small and Medium Enterprises

Jakość dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2009-1-PL-1-LEO05-05035, budżet projektu: 362.191,79 EUR

Okres realizacji: 11.2009 – 01.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Jakość produktu można określić jako nieustannie ewoluujące postrzeganie jego wartości (niekoniecznie materialnej) przez użytkownika. Postrzeganie to nie jest statyczne, niezmienne, jest to raczej proces płynny, który zmienia się razem z unowocześnianiem produktu (wprowadzaniem innowacji), jak i w miarę pojawiania się alternatyw (konkurencja) będących podstawą dla dokonywania porównań.

Podstawowym celem projektu był transfer i dostosowanie innowacyjnych rezultatów poprzednich projektów (ISAR, AMI4SME) oraz połączenie ich w celu opracowania nowego rozwiązania szkoleniowego, którego wiodącym tematem jest szeroko rozumiana jakość w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

Z technicznego punktu widzenia projekt miał na celu na transfer/adaptację systemu informatycznego opracowanego w ramach projektu LdV – ISAR. Projekt zorientowany był na dostarczenie zunifikowanej treści szkoleniowej mającej zastosowanie w różnych regionach i krajach Unii Europejskiej oraz w różnych branżach produkcyjnych. Aby uzyskać zaawansowane rozwiązanie szkoleniowe rozwiązania i metodyki stosowania technik AmI (Ambient Intelligence – inteligencja otoczenia) w MŚP opracowane w ramach projektu AMI4SME zostały przeniesione do tegoż środowiska eLearningowego. Zaznaczyć należy iż wspomniany transfer miał charakter wielowymiarowy tj. materiały opracowane w trakcie realizacji projektów ISAR i AMI4SME zostały scalone w jeden, nowy, innowacyjny produkt. Zawartość kursów przygotowana przez PIAP i ATB w ramach projektu ISAR została przetransferowana do Hiszpanii. Równolegle nastąpi transfer wiedzy opracowanej przez ATB i CARSA w ramach projektu AMI4SME do Polski i Słowacji.

Strona projektu: www.q4sme.pl

Partnerzy:

 • Instytut fur Angewendte Systemtechnik Bremen GmbH – ATB, Niemcy
 • Association for Innovation and Development – ASTRA, Słowacja
 • Consultores de Automatization y Robotica, S.A. – CARSA, Hiszpania

Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized manufacturing systems / Wirtualne Laboratorium Treningowe w Automatycznych i Zrobotyzowanych systemach wytwarzania.

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530, budżet projektu: 185.889EUR

Okres realizacji: 10.2009 – 09.2011

Koordynator: Technicka Univerzita Kosice – TUKE – Słowacja

Cel projektu: Wiele MSP musi podnieść jakość i wydajność produkcji przy pomocy istniejących udogodnień z zakresu udogodnień automatyzacji i robotyzacji (A&R). MSP potrzebują szkoleń z zakresu jak wybrać, zintegrować i operować zagadnieniami A&R tak aby osiągnąć wysokie efekty w krótkim czasie. Dużym problemem jest personel niewyszkolony w tej dziedzinie.

Głównym celem projektu było przygotowanie szkolenia dla nauczycieli szkół technicznych i pracowników MSP w zakresie utylizacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych instalacji w przedsiębiorstwach. Grupą docelową są menadżerowie SME, którzy potrzebują informacji dotyczących inwestycji, wdrażania i eksploatacji powiązanych bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją.

Partnerzy planują poszerzyć rezultaty projektu w Wirtualnym Laboratorium. Będzie ono zawierało materiały tradycyjne oraz multimedialne tj. zdjęcia, filmy etc. oraz materiały e-learningowe.

Strona projektu: http://www.vitralab.eu

Partnerzy:

 • Vysoke uceni technicke v Brne, Fakulta strojniho inzenyrstvi – VUT-FSI – Czechy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Slovenska asociacia automatizacnej techniky a robotyki – SAATAR – Słowacja

Unmanned Ground Tactical Vehicle

Bezzałogowy naziemny pojazd taktyczny

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: B-0068-GEM3-GC, budżet projektu: 1 200 000 EUR

Okres realizacji: 08.2009 – 05.2010

Koordynator: IVECO i OtoMelara – Włochy

Cel projektu: Celem projektu było:

 • dokonanie analizy prowadzonych misji oraz wymagań użytkowników dotyczących pojazdów opancerzonych używanych w każdej z nich,
 • ocena istniejących technologie dotyczących pojazdów, ich układów wewnętrznych oraz wyposażenia,
 • zdefiniowanie i szczegółowy plan opracowania demonstratora pojazdu autonomicznego mającego możliwości wykonywania misji: rozpoznawczych, patrolowych, ratowniczych, inżynieryjnych, usuwania min, transportu osób i ewakuacji medycznej.

Partnerzy:

 • CIO (Consorzio IVECO – Oto Melara) – Włochy
 • EDISOFT – Portugalia
 • Hellenic Aerospace Industry – Grecja
 • Patria – Finlandia
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Rheinmetall / Diehl – Niemcy
 • Thales – Francja

SAR BeAcon development with CANada

Rozwój satelitarnych  terminali ratunkowych  (SAR) we współpracy z Kanadą

7 Program Ramowy, Priorytet: TRANSPORT/GALILEO, numer projektu: GALILEO-2007-4.3-01, budżet projektu: 1 104 264 EUR

Okres realizacji: 15.12.2008 – 16.06.2010

Koordynator: France Développement Conseil (FDC), Francja

Cel projektu: W ramach projektu opracowano bezpieczne elementy systemu nawigacji morskiej wykorzystujących dane z satelitów Galileo. Projekt ten miał wymiar transatlantycki ze względu na silne zaangażowanie partnerów z Kanady.

Partnerzy:

 • Centre National d.Etudes Spatiales, Francja
 • KANNAD, Francja 
 • The Institute of Microtechnology of the University of Neuchâtel (UniNE), Szwajcaria 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Centre de Recherches sur les Communication, Kanada 
 • COBHAM Tracking and Locating Ltd, Kanada 
 • u-blox, Szwajcaria 
 • Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) Subcontractor to FDC, Norwegia 
 • NovAtel Subcontractor to COBHAM, Kanada

Infrastructure-Augmented EGNOS/Galileo Receiver for personal mobility

Zintegrowany system wspomagania mobilności pacjentów w oparciu o odbiornik EGNOS/GALILEO

7 Program Ramowy, Priorytet: TRANSPORT/GALILEO, numer projektu: FP7-GALILEO-2007-GSA-1, budżet projektu: 386 217 EUR

Okres realizacji: 15.01.2009 – 14.05.2010

Koordynator: TeleConsult Austria GmbH, Austria

Cel projektu: Celem projektu IEGLO-GALILEO jest opracowanie prototypu systemu monitorowania i wspomagania poruszania się ludzi niepełnosprawnych, np. z chorobą Alzheimera lub ludzi w podeszłym wieku.

Strona projektu: http://www.teleconsult-austria.at/ieglo-3-en

Partnerzy:

 • OECON GmbH, Niemcy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Institute of Geomatics, Hiszpania 
 • Tele+ Italia S.A.S., Włochy 
 • LICON Logistics e.V., Niemcy

Virtual Laboratory for Automation and Robotics

Wirtualne laboratorium automatyki i robotyki

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2008-1-TR1-LEO05-03191, budżet projektu: 302 727,00 EUR

Okres realizacji: 12.2008 – 12.2010

Koordynator: Fatih University – Ankara, Turcja

Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie modułu szkoleniowego obejmującego zagadnienia związane z automatyzacją i robotami przemysłowymi przeznaczonego do kształcenia menedżerów, pracowników MŚP i nauczycieli technicznych szkół zawodowych. Rezultatem projektu jest pakiet szkoleń, które mogą być stosowane do tych grup docelowych. Szkolenia zostały opracowane pod potrzeby rynku tureckiego i tureckiego systemu kształcenia zawodowego.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska
 • SA Consulting Aydogmus GbR, Niemcy 
 • Erygit Endustriyel Makina ve Tibbi Cihazlar Imalat Ithalat Ihracart Insaat Ticaret A.S, Turcja

Advanced helmet and devices for individual protection

Nowoczesny hełm i urządzenia dla indywidualnej ochrony żołnierza

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0352-RT-GC, budżet projektu: 2 952 715,00 EUR

Okres realizacji: 11.2008 – 04.2010

Koordynator: Galileo Avionica S.p.A., Włochy

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie zestawu innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wdrożone w konstrukcji nowoczesnego hełmu dla żołnierza działającego w trakcie misji stabilizacyjnej. Rozwiązania integrują sensorykę przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym oraz bezpieczną transmisję danych.

Partnerzy:

 • Elettronica Aster S.p.A, Włochy
 • Przemysłowy Instytut automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Polska 
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska 
 • Laboratorio de Defesa Biologica (LDB), Portugalia 
 • TEKEVER, Portugalia 
 • IABG, Niemcy

Tool for systemic risk analysis and secure mediation of data exchanged across linked CI information infrastructures

Narzędzie do systematycznej analizy ryzyka i bezpiecznej wymiany danych w zintegrowanej infrastrukturze krytycznej (CI)

7 Program Ramowy, numer umowy: 225353, budżet projektu: 3 496 456,00 EUR

Okres realizacji: 01.09.2008 – 28.02.2011

Koordynator: Selex Communications S.p.A, Włochy

Cel projektu: Projekt koncentrował się na badaniach współzależności w sieciach infrastruktury krytycznej takich jak sieć energetyczna, wodociągowa lub sieć transmisji danych. Analizy przeprowadzone w projekcie obejmowały zarówno oddziaływania dynamiczne zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury jak również zagadnieniami modelowania ataku terrorystycznego dla tego typu infrastruktury. Wyniki projektu zostały praktycznie zweryfikowanie na przykładzie sieci energetycznej w Israel Electric Corp.

Strona projektu: http://www.micie.eu/

Partnerzy:

 • Centre de Recherché Public Henri Tudor, Luxemburg
 • Consortium for the Research in Automation and Telecommunication University of Rome – „La Sapienza” Włochy 
 • Dipartimento Informatica e Automazione „Universit” di Roma Tre, Włochy 
 • Enea, Włochy 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska 
 • Israel Electric Corp., Izrael 
 • itrust consulting s. . r. l., Luxemburg 
 • Multitel asbl, Belgia 
 • University of Coimbra Faculdade de Ci.ncias e Tecnologia, Portugalia 
 • University of Bradford, Wielka Brytania

Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System

Transportowalny autonomiczny patrol dla systemu nadzoru granicy lądowej

7 Program Ramowy, Priorytet: Bezpieczeństwo, numer umowy: 218081, budżet projektu: 19.906.815 EUR

Okres realizacji: 06.2008 – 05.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Opracowanie nowatorskiego systemu ochrony granic obejmującego zestaw autonomicznych robotów mobilnych. System ten umożliwia zarówno odstraszanie osób próbujących nielegalnie przekraczać granicę, jaki poprawia jakość straży na granicach Unii Europejskiej.

Strona projektu: http://talos-border.eu/

Partnerzy:

 • ASELSAN Elektronik Sanami ve Ticaret A.S, Turcja
 • European Business Innovation & Research Centem S.A., Rumunia 
 • Hellenic Aerospace Industry S.A., Grecja 
 • Israel Aerospace Industries, Izrael 
 • ITTI Sp. z o.o., Polska 
 • Office National d.Etudes et de Recherches Aérospatiales, Francja 
 • Smartdust Solutions, Estonia 
 • Société Nationale de Construction Aérospatiale, Belgia 
 • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A. Ş., Turcja 
 • Telekomunikacja Polska S.A., Polska 
 • TTI Norte S.L., Polska 
 • Technical Research Centra of Finland, Finlandia 
 • Politechnika Warszawska, Polska

Multi Sensor Anti Sniper System

Wieloczujnikowy system anty-snajperski

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0223-RT-GC , budżet projektu: 2 874 697,27 EUR

Okres realizacji: 22.02.2008 – 08.09.2010

Koordynator: MV Aerospace and Defence – Madrid, Hiszpania

Cel projektu: Głównym celem projektu było rozwijanie koncepcji wieloczujnikowego systemu umożliwiającego detekcję oraz wskazanie położenia snajpera. Kompletny system opiera się zarówno na pojazdach naziemnych (pojazd, robot mobilny), nadzorowanych przez mobilne centrum dowodzenia jak i żołnierzach piechoty. Każdy z tych elementów przenosi zestaw czujników optycznych, radarowych oraz akustycznych celem stworzenia macierzy czujników umożliwiających szybką oraz precyzyjną detekcję. Zastosowanie systemu przyczynia do wzrostu bezpieczeństwa, szczególnie, żołnierzy piechoty patrolujących dany teren akcji.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • 01Db-METRAVIB – Francja 
 • IDS INGEGNERIA DEI SISTEM S.P.A RADAR & SIGNATURE LABORATORY – Włochy 
 • Skaysoft Portugal Aerospace, Security and Defence – Portugalia 
 • Universitá degli Studi di Udine. Lab. Artificial Vision and Real-Time systems – Włochy

Meeting learning needs of A8 migrants using ICTs

Zaspokajanie potrzeb szkoleniowych osób migrujących z krajów A8 z wykorzystaniem rozwiązań ICT

Program GRUNDTVIG, numer umowy: 2007-3467/001-001, budżet projektu: 394,188 EUR

Okres realizacji: 12.2007 – 30.11.2009

Koordynator: Fast Track into Information Technology ltd. – Irlandia

Cel projektu: Projekt miał na celu zbadanie potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji emigrantów z Litwy i Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz opracowanie narzędzi i strategii działania dla centrów kształcenia (zawodowego) dorosłych w tych krajach tak, aby dostosować ich możliwości do zidentyfikowanych potrzeb emigrantów.
Wyniki projektu to między innymi:

 • opracowany oraz udokumentowany model dla organizacji edukacji dorosłych bazujący na najlepszych praktykach związanych z metodologią edukacji dorosłych, które będą podstawą do opracowania strategii mającej na celu zachęcenie, zainteresowanie oraz dostarczenie emigrantom efektywnego programu szkoleń
 • narzędzia i programy dla nauczycieli, tak aby mogli efektywniej przekazywać wiedzę emigrantom z Polski i Litwy.
 • materiały i oprogramowanie dla uczących się emigrantów z Polski i Litwy, które pomogą im nabywać wiedzę, obsługiwać sprzęt komputerowy oraz wspierać w nauce języka angielskiego.

 Strona projektu: http://migrantict.ning.com/

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • County Meath Vocational Educational Committee – Irlandia 
 • Board of National Association of Folk High Schoold in Lithuania – Litwa 
 • Castlereagh College of Further and Higher Education – Wielka Brytania

Advanced vocational European safety training for SMEs with automated systems

Zaawansowane europejskie szkolenie  zawodowe z Dziedziny bezpieczeństwa automatyki dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/07/LLP-LdV/TOI/140007, budżet projektu: 370 000,00 EUR

Okres realizacji: 11.2007 – 10.2009

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Polepszenie jakości i atrakcyjności europejskiego systemu szkoleń zawodowych poprzez transfer, adaptację i integrację innowacyjnych treści i rezultatów uzyskanych w poprzednich projektach zrealizowanych przez PIAP LdV (Tramcar, ISAR) i ICT w 6 Programie Ramowym (E-Mult, Beatrice-SME) z systemami szkoleń zawodowych w państwach europejskich. ASMAS ma na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrażania usprawnień dotyczących BHP, koncentrując się na całym cyklu planowania, wdrożenia i eksploatacji systemów zautomatyzowanych na potrzeby sektora MŚP.

Strona projektu: http://www.asmas.com.pl/

Partnerzy:

 • LOT CONSULT Bułgaria
 • The Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB – Niemcy 
 • Cardiff University, Zjednoczone Królestwo – Wielka Brytania

Advanced eLearning Content for VET in Recycling Industry SME

Zaawansowane eLearningowe treści szkoleniowe w szkoleniach zawodowych dla MŚP zajmujących się recyklingiem

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/07/LLP-LdV/TOI/140008, budżet projektu:  373 194,00 EUR

Okres realizacji: 11.2007 – 10.2009

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Głównym rezultatem projektu ALCVET było opracowanie/transfer systemu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych dla MŚP z branży recyklingu obejmującego: technologie recyklingu, usprawnianie działania przedsiębiorstwa i wdrażanie systemów informatycznych.

Strona projektu: http://www.alcvet.com.pl/

Partnerzy:

 • The Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Niemcy
 • Tartu Kutsehariduskeskus, Estonia 
 • KREDIT, s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, Słowacja

Standards For Border Security Enhancement

Rozwój Standardów Bezpieczeństwa Granic

Działania przygotowawcze dotyczące Wzmocnienia europejskiego potencjału badawczego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem (Preparatory Action for Security Research PASR 2006), numer umowy: SEC6-SA-210900.

Okres realizacji: 02.2007 – 07.2008

Koordynator: Sagem Défense Sécurité, Francja

Cel projektu: Wdrożenie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ochrony granic. Projekt koncentruje się także na opracowaniu zunifikowanej metodyki oceny standardów stosowanych w zakresie ochrony granic w Unii Europejskiej.

Partnerzy:

 • Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Niemcy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • Comité Européen de Normalisation, Belgia
 • Joint Research Centre European Commission, Włochy
 • Her Majesty.s Revenue and Customs, Wielka Brytania
 • MARTEC SA., Francja
 • Malta Maritime Authority, Malta

Intelligent Robotic Porter System

Inteligentny robotyczny system transportowy

6 Program Ramowy, numer umowy: IST-2.6.1 – 045048, budżet projektu:  5 097 620 EUR

Okres realizacji: 01.2007 – 12.2009

Koordynator: Systemes d’Information, Francja

Cel projektu: Opracowanie platformy mobilnej korzystającej z zaawansowanych systemów nawigacyjnych opartych na precyzyjnym pozycjonowaniu i pomiarach 3D. Zadaniem platformy było rozwożenie osób niepełnosprawnych na terenie lotniska, które jest środowiskiem ustrukturyzowanym, aczkolwiek charakteryzuje się zmiennymi warunkami. Kluczową kwestię stanowi zastosowanie w aplikacji układu nawigacji pracującego w czasie rzeczywistym, pozwalającego określić położenie obiektów w przestrzeni operacyjnej robota.

Strona projektu: http://www.irps-project.net/

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • Institute of Systems and Robotics, Portugalia 
 • Universidade de Coimbra, Portugalia 
 • SciSys, Wielka Brytania 
 • Israeli Aircraft Industries, Izrael 
 • LLGEOMETRY, Kanada 
 • ANA-Aeroportos de Portugal, Portugalia 
 • Toulouse-Blagnac Airport ATB, Francja

Vision and Chemiresistor Equipped Web-connected Finding Robots

Wizyjnie i przeciwchemicznie wyposażone, połączone w sieć, roboty inspekcyjne

6 Program Ramowy, numer umowy: IST-2005-2.6.1 Advanced Robotics- 045541, budżet projektu:  3  172 192 EUR

Okres realizacji: 12.2006 – 11.2009

Koordynator: Sheffield Hallam University, Microsystems and Machine Vision Laboratory, Sheffield – Wielka Brytania

Cel projektu: Opracowanie nowatorskich algorytmów sterowania i nawigacji robotów mobilnych, w szczególności systemów sterowania autonomicznego.

Strona projektu: http://www.shu.ac.uk/research/meri/research/viewfinder

Partnerzy:

 • Royal Military Academy – Patrimony, Belgia
 • Eidikos Logariasmos Erevnon Dimokriteiou Panepistimiou Thrakis, Grecja 
 • Universita Degli Studi di Roma „La Sapienza”, Włochy 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Polska 
 • Space Applications Services, Belgia 
 • Galileo Avionica – S.P.A., Włochy 
 • Intelligence for Environment and Security SRL-IES Solutions SRL, Włochy 
 • South Yorkshire Fire and Rescue Service, Wielka Brytania

Challenge and Illuminate Regional Creators and Unfold Societal Strength

Wzmocnienie regionalnej świadomości proinnowacyjne

6 Program Ramowy, numer umowy: 038825, budżet projektu: 2 182 660 EUR

Okres realizacji: 08.2006 – 06.2008

Koordynator: EuroCenter – Dania

Cel projektu: Celem badań w projekcie było określenie czynników napędzających innowacje, w szczególności tych, które wynikają z zapotrzebowania przemysłu. Umożliwiło to praktyczne wdrożenie opracowanej w ramach projektu metodyki budowania krajowych oraz regionalnych polityk innowacyjnych (tzw. dobre praktyki). Projekt był zorientowany na identyfikację potencjalnych innowatorów w społeczeństwie, zaczynając od młodzieży, a kończąc na najbardziej doświadczonych pracownikach laboratoriów badawczych. Cykl powstawania innowacji, na każdym swoim etapie, został zintegrowany z potrzebami przemysłu, co umożliwiło promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodatkowo projekt miał na celu określenie potencjalnych technologii innowacyjnych w każdym z regionów, ukierunkowując oraz poprawiając kulturę innowacyjności w Europie.

Strona projektu: http://www.innovationcircus.it/

Partnerzy:

 • Antropologerne, Dania
 • Malmo Stand Innovation, Szwecja 
 • Innovationsbroen Syd, Szwecja 
 • Enterprise Estonia, Estonia 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Latvia Technological Centre, Litwa 
 • Riga District Council, Litwa 
 • KTU Regional Business Incubator, Litwa 
 • Universität der Künste Berlin, Niemcy 
 • INNO-Germany AG, Niemcy 
 • City of Karlsruhe, Niemcy 
 • TechnologyRegion Karlsruhe, Niemcy 
 • Fondazione Politecnico di Milano, Włochy 
 • Provincia di Milano, Włochy

Applications Concept Involving Future Interested Customers

Koncepcja zastosowań usług publicznie regulowanych na podsatwie informacji od zainteresowanych użytkowników

6 Program Ramowy Transport Galileo

Okres realizacji: 10.2006 – 12.2009

Koordynator: EADS, Francja

Cel projektu: Głównym celem projektu było utorowanie drogi dla wprowadzenia PRS do Grup Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z dodatkowych możliwości usługi PRS. GALILEO jest europejską inicjatywą w zakresie supernowoczesnego globalnego satelitarnego systemu nawigacji, dostarczającego usług globalnego pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji o wysokiej dokładności, pod kontrolą cywilną.

Strona projektu:  http://prs-pacific.eu/

Partnerzy:

 • FDC, Francja
 • Thales, Francja 
 • LogicaCMG, Hiszpania
 • TNO, Norwegia
 • Astrium Satellites, Francja
 • Abertis Telecom, Hiszpania
 • Alcatel Alenia Space, Włochy
 • EADS Defence & Security, Francja
 • Eurocopter, Niemcy
 • Honeywell, Czechy
 • Kongsberg, Norwegia
 • Patria, Finandia
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • Secunet, Niemcy
 • Septentrio, Belgia
 • Skysoft, Portugalia
 • Telespazio, Włochy
 • Teletem, Chorwacja
 • Terma, Francja

Transport Infrastructures Protection System

System zabezpieczenia sieci transportowych

Działania przygotowawcze dotyczące Wzmocnienia europejskiego potencjału badawczego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem (Preparatory Action for Security Research PASR 2006), numer umowy:  SEC5-PR-111-800

Okres realizacji: 04.2006 – 09.2009

Koordynator: Ansaldo Trasporti Sistem – Włochy

Cel projektu: Projekt koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w odpowiedzi na rosnące zagrożenie terrorystyczne. Projekt obejmuje zarówno zagadnienia bezpieczeństwa obywateli, jak i bezpieczeństwa infrastruktury.

Partnerzy:

 • Bae Systems (Operations) Ltd. – Wielka Brytania
 • Diehl Bgt Demence – Niemcy
 • Ericsson Microwave Systems Ab – Szwecja
 • Ids Ingegneria Dei Sistemi S.P.A. – Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Rheinmetall Landsysteme Gmbh – Niemcy
 • Sagem Défence Sécurité – Francja
 • Scisys Limited – Wielka Brytania
 • Sener Ingeniería Y Sistemas, S.A. – Hiszpania
 • Smiths Detection Watford Limited – Wielka Brytania
 • SNCF – Francja
 • Thales Security Systems Sas – Francja
 • TNO – Norwegia
 • Union Internationale Des Chemins De Fer – Francja
 • VZLU – Czechy 
 • ZootFly LCC – Słowacja

European Multi-threaded Dynamic SME Networks for Market-Driven ELV Recycling

Europejskie wielotorowe dynamiczne sieci SME dla rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

6 Program Ramowy, numer umowy: IST-2004-0271212-27212, budżet projektu: 2 716 258 EUR

Okres realizacji: 01.2006-12.2008

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu było opracowanie zestawu rozwiązań ICT dla wsparcia, utworzenia i funkcjonowania dynamicznych multiregionalnych  oraz ponadnarodowych sieci MSP działających w dziedzinie recyklingu samochodów oraz odpowiedniej metodologii.

Strona projektu: http://www.emult.prv.pl/

Partnerzy:

 • Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences, SZTAKI – Węgry
 • Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB – Niemcy 
 • FUNDACION LABEIN, RTD Partner – Hiszpania 
 • Marput – Polska 
 • Althaler Gesellschaft mbH – Austria 
 • SISTEPLANT S.A. – Hiszpania 
 • Byens Autogenbrug ApS – Dania 
 • Auto Kasacja – Polska 
 • VP Autolammutus – Estonia 
 • RETEK AG – Niemcy 
 • Industrieplan – Węgry 
 • Marcali Autojavitó – Węgry 
 • EGARA – Holandia 
 • FORS – Polska

Integrated Set of vocational trainings in the field: most advanced solutions in technology, organization and safety in Automated and Robotized manufacturing systems

Zintegrowany system szkoleń zawodowych w dziedzinie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy w zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach produkcyjnych

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PT05/PP/03/24/007, budżet projektu: 324.797,50 EUR

Okres realizacji: 10.2005 – 09.2007

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: ISAR jest zawodowym systemem szkolenia zawierającym zintegrowaną wiedzę wspieraną przez zaawansowane rozwiązania z dziedziny eLearningu. Innowacyjne szkolenie (wiedza, metodologia, narzędzia, serwis internetowy) jest interaktywne i opiera się na najnowszych rozwiązaniach z tej dziedziny z wykorzystaniem wirtualnych klas. Celem kursu jest motywowanie użytkowników do podnoszenia i rozwijania swoich umiejętności dla wdrażania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy w systemach AiR (Automatyka i Robotyka), szczególnie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Strona projektu: http://www.isar.com.pl/

Partnerzy:

 • Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Germany
 • Technical University of Košice, Slovakia 
 • Cardiff University, Great Britain

Increasing Safety and Reliability of secondary roads for a sustainable surface transport

Wzrost bezpieczeństwa  i niezawodności dróg krajowych dla zrównoważonego transportu powierzchniowego

6 Program Ramowy, TRE-04-FP6TR-S07.36406, numer umowy: 506184, budżet projektu: 3 939 599 EUR

Okres realizacji: 01.2005 – 12.2007

Koordynator: Federal Highway Research Institute, Niemcy

Cel projektu: Głównym celem projektu było naukowe wsparcie prac prowadzonych w Europie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transportu na drogach drugiej kategorii i osiągnięcia w roku 2010 założonych celów polityki europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu (tzw. Biała Księga polityki transportowej).
Ważniejsze zadania badawcze realizowane przez PIAP to: sformułowanie podstawowych zależności funkcji bezpieczeństwa na drogach II kategorii, opracowanie systemu decyzyjnego wspomaganego przez GIS, demonstracja na wytypowanej drodze II kategorii w Polsce, opracowanie rekomendacji dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu dla dróg II kategorii.

Strona projektu: http://ripcord-iserest.com/

Partnerzy:

 • Mobycon – Concordis Groep, Holandia
 • Swiss Council for Injury Prevention, Szwajcaria 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Transport Research Centre, Czechy 
 • Poliba – Politecnico di Bari, Dipartimento di Vie e Trasporti, Włochy 
 • Hellenic Institute of Transport, Grecja 
 • Institute for Road Safety Research, Holandia 
 • Belgium Road Safety Institute, Belgia 
 • Turkish General Directorate of Highways, Turcja 
 • Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., Hiszpania 
 • Institute of Transport Economics, Norwegia 
 • Institute for Transport Sciences, Węgry 
 • Dresden University, Faculty of Transportation Sciences, Traffic and Transportation Psychology, Niemcy 
 • Kuratorium für Verkehrssicherheit, Austria 
 • German Insurance Institute for Traffic Engineering, Niemcy 
 • National Civil Engineering Laboratory, Portugalia

Innovative System for Vocational Training of Recycling SMEs in BEP Methodology Application for Introduction of Information Technology

Nowatorski System Szkoleń Zawodowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem z zastosowaniem metody BEP celem wprowadzania technologii informacyjnych

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PT04/PP/01/30/409, budżet projektu: 418.703 EUR

Okres realizacji: 10.2004 – 03.2007

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu było zapewnienie innowacyjnych środków potrzebnych do szkolenia kadry zarządzającej i pracowników technicznych przedsiębiorstw recyklingu. Celem strategicznym było stworzenie nowych form kształcenia zawodowego w celu zwiększenia konkurencyjności MSP oraz umocnienia ich pozycji na rynku.

Strona projektu: http://195.187.100.184/ebep/index.php/index.php

Partnerzy:

 • Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences, SZTAKI, Węgry
 • Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH ATB, Niemcy
 • Computer Integrated Manufacturing Research Unit. National University of Ireland CIMRU, Irlandia

Intelligent Production Machines and Systems Network of Excellence

Sieć doskonałości w zakresie innowacyjnych systemów i maszyn produkcyjnych

6 Program Ramowy, numer projektu: NMP2-CT-2004-500273, budżet projektu: 7.500.000 EUR

Okres realizacji: 10.2004 – 09.2009

Koordynator: Cardiff University, Wielka Brytania

Cel projektu: Utworzenie struktury wspierającej badania i prace rozwojowe w zakresie badań systemów i maszyn produkcyjnych. Sieć integruje zarówno wiodące ośrodki badawcze, ośrodki akademickie oraz koncerny produkcyjne. Sieć ma za zadanie zintegrowanie aktywności przodujących europejskich instytucji w dziedzinie badań dotyczących systemów i maszyn produkcyjnych

Strona projektu: http://www.iproms.org/

Partnerzy:

 • Profactor, Austria
 • Czech Technical University in Prague, Czechy 
 • VTT, Finlandia 
 • Centre Technique des Industries Mecaniques (CETIM), Francja 
 • National Engineering School of Tarbes, Francja 
 • INRIA, Francja 
 • Robosoft .A., Francja 
 • Schneider Electric GmbH, Niemcy 
 • Fraunhofer IPA Institute of Manufacturing, Niemcy 
 • Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (IPK), Niemcy 
 • Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO), Niemcy 
 • Technical University of Clausthal, Niemcy 
 • University of Hannover, Niemcy 
 • University of Patras, Grecja 
 • FIDIA S.P.A, Włochy 
 • Centro Ricerche Fiat, Włochy 
 • University of Naples Federico II, Włochy 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • University of Minho, Portugalia 
 • Dublin City University, Irlandia 
 • Fundacion Fatronik, Hiszpania 
 • Fundacion Tekniker, Hiszpania 
 • TNO Industrial Technology, Holandia 
 • Sakarya University, Turcja 
 • University of Cambridge, Wielka Brytania 
 • University of Oxford, Wielka Brytania 
 • University of Warwick, Wielka Brytania 
 • Department of Mechanical Aerospace and Manufacturing Engineering, Wielka Brytania 
 • University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Sustainable Management of Water Resources by Automated Real-Time Monitoring

Zrównoważone zarządzanie zasobami wody z wykorzystaniem automatycznego monitoringu w czasie rzeczywistym

6 Program Ramowy, numer umowy:  SUSTDEV-2003-3.II.3.3.a – 505329, budżet projektu: 3.475.818 EUR

Okres realizacji: 06.2004 – 12.2007

Koordynator: British Geological Survey, Wielka Brytania

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie nowatorskiej technologii zarządzania zasobami wodnymi. W ramach projektu została opracowana nowa metoda monitorowania i zarządzania zasobami wód gruntowych z uwzględnieniem zmian klimatu, zmian poziomu morza oraz zanieczyszczeń antropogennych, jak również wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami dla gospodarki i ekosystemów.

Partnerzy:

 • Forschungszentrum Juelich GmbH, Niemcy
 • University of Copenhagen, Dania 
 • University of Almeria, Hiszpania 
 • Catholic University of Louvain, Belgia 
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grecja 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP, Polska 
 • ESCO Sp.zo.o, Polska 
 • Geotomographie, Niemcy 
 • Cadi Ayyad University of Marrakech, Maroko

Helmet mounted, miniature information display system

Miniaturowy system wyświetlania informacji montowany na hełmie

 5 Program Ramowy, numer umowy: IST-2001-37386, budżet projektu: 3.374.071 EUR

Okres realizacji: 04.2003 – 05.2006

Koordynator: INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM VZW – Belgia

Cel projektu: Opracowanie prototypu, przebadanie i przygotowanie do wytwarzania systemu hełmu strażackiego wyposażonego w miniaturowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości oraz autonomiczny przenośny system komputerowy, zdolny do prezentacji, zachodzących na normalne pole widzenia użytkowania obrazów z kamery wideo (termicznych i normalnych), także dane pochodzące z sensorów zamontowanych na ubraniu użytkownika lub odbieranych z systemy radiowej komunikacji.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Instytut Chemii – Polska
 • Ami Semiconductor – Belgia
 • Universidad Carlos III de Madrid – Hiszpania
 • SIDSA SISTEMAS S.L. – Hiszpania
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego – Polska
 • Universidad Politecnica de Madrid – Hiszpania

Forum of Laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive

Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej

5 Program Ramowy, numer umowy: G7RT-CT-2002-05107, budżet projektu: 2.320.505 DKK

Okres realizacji: 01.03.2003 – 31.03.2005

Koordynator: Instytut Logistyki i Magazynowania – Polska

Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie sieci (forum) na skalę europejską laboratoriów EMC wykonawczego lub zamierzających wdrożyć dyrektywę EMC (89/336/EWG). Ta sieć laboratoriów EMC miała na celu wzmocnienie współpracy między europejskimi jednostkami w celu przygotowania laboratoriów w państwach kandydujących do procesu wdrażania dyrektywy EMC.

Strona projektu: http://www.for-emc.org/

Partnerzy:

 • York EMC Services Ltd. – Wielka Brytania
 • Ce-test, qualified testing – Holandia
 • Telecom Italia Lab S.p.A. – Włochy
 • Nemko AS – Norwegia
 • eLABs – Francja
 • The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Niemcy
 • Slovenian Institute of Quality and Metrology – Słowenia
 • SEMKO Ab ITS – Intertek Testing Services – Szwecja
 • EMC S. r. l. – Włochy
 • ARC Seibersdorf research GmbH Austria
 • Vyskumny ustaw spojov (Research Institute of Post and Telecommunications) – Słowacja
 • Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology – Słowacja
 • Institute of Telecommunication and Acoustics, Wroclaw University of Technology – Polska
 • The Electrotechnical Institute – Polska
 • Industrial Research Institute for Automation and Measurements – Polska
 • Department of Applied Electrical Engineering & Instrument Transformers K-23 TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ – Polska
 • Hungarian Institute for Testing and Certification of Electronical Equipment Ltd. – Węgry
 • Laboratory for EMC, Dept.of Electrical Measurements, Fac.of EE – Rumunia
 • Tallinn Technical University – Estonia
 • UAB Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio tyrimo centras – Litwa
 • Technical Centre of Telecommunications and Post Prague – Czechy
 • Bolls Raadgivning – Dania
 • National Centre for Scientific Research „Demokritos” – Grecja
 • Centro Espanol de Metrologia – Hiszpania
 • SGS FIMKO – Finlandia

Best Enterprise practice using Advanced Technologies in Recykling Industries for e-Commerce and e-Business in Small and Medium-sized Enterprises

Optymalne rozwiązania praktyczne przedsiębiorstwa przy zastosowaniu nowoczesnych  technik w przemysłach recyklingu w celu e-handlu i e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach.

5 Program Ramowy, numer umowy: IST-2001-35054, budżet projektu: 2.178.141 EUR

Okres realizacji Projektu: 04.2002 – 09.2003

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Zbadanie i wdrożenie nowych form inteligentnej organizacji pracy przedsiębiorstw w branży recyklingu oraz określenie i wdrożenie odpowiednich, zaawansowanych rozwiązań ICT, wspierających takie formy organizacji.

Partnerzy:  

 • Institute for Applied System Technology Bremen – Niemcy
 • Computer Integrated Manufacturing Research Unit – Irlandia
 • Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences – Węgry
 • Stacja Demontażu Pojazdów – MARPUT Anna Puton – Polska
 • Auto-Kasacja Konsorcjum – Polska
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe – Produkcyjne AMBIT Sp. z o.o. – Polska
 • Erwin Meyer GmbH & Co. KG – Niemcy
 • Richard Bauer Rohstoff-Groβhandel GmbH & Co. – Niemcy
 • Autoschade Peter Brouwers bv – Holandia
 • Sterile Technologies Ireland Ltd. – Irlandia
 • Pouladuff Dismantlers Ltd. – Irlandia
 • OPTOTELEKOM 2021, Industrial and Commercial Services Ltd. – Węgry
 • INDUSTRIEPLAN Ltd. – Węgry

Training Modules for Vocational Courses in Car Recykling / Moduły szkoleniowe dla kursów zawodowych w recyklingu samochodów

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/99/2/011007/PI/II.1.1.a/CONT, budżet projektu: 217.360 EUR

Okres realizacji Projektu: 12.1999- 05.2001

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Opracowanie szkoleń z dziedziny recyklingu samochodów dla różnych grup docelowych

Partnerzy:

 • Institute for Applied System Technology Bremen – Niemcy
 • Computer Integrated Manufacturing Research Unit – Irlandia

Demonstracja CBRNE zorientowana na potrzeby użytkowników końcowych

End-user driven Demo for cbrNe

 

7 Program Ramowy, numer umowy: 313077, budżet projektu: 36.872.735 EUR

Okres realizacji: 01.09.2013 – 31.08.2016

Koordynator: BAE Systems (Operations) Ltd – Wielka Brytania

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zaprojektowanie platformy technologicznej „EDEN-Store”, która będzie narzędziem umożliwiającym wybór narzędzi do profilaktyki lub walki z zagrożeniami CBRN. Platforma będzie działała na zasadzie systemu eksperckiego połączonego z bazą danych, który będzie sugerował wybranie konkretnych rozwiązań technologicznych (m.in. narzędzia, zasoby, oprogramowanie) w zależności od zadanych parametrów (m.in. typ zagrożenia, terenu). W ramach projektu zostaną także opracowane nowe narzędzia do walki z zagrożeniami CBRN, zgodne ze standardami współpracy wewnątrz EDEN-u. Następnie zostaną one przetestowane w trzech demonstracjach.

Strona projektu: www.eden-security-fp7.eu

Partnerzy:

 • Astrium S.A.S – Francja
 • Forsvarets Forskninginstitutt – Norwegia
 • Tecnoalimenti S.C.P.A – Włochy
 • Selex Galileo SPA – Włochy
 • Universite Paris XII De Marine – Francja
 • Szkola Główna Służby Pożarniczej – Polska
 • Centre for Science, Society and Citizenship – Włochy
 • Astri Polska Sp. z o.o. – Polska
 • Istituto Affari Internationali – Włochy
 • CBRNE Ltd – Wielka Brytania
 • Universite Catholique de Louvain – Belgia
 • Laser Diagnostic Instruments AS – Estonia
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V – Niemcy
 • Selex Sistemi Integrati SPA – Włochy
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT – Finlandia
 • Fondation pour la Recherche Strategique – Francja
 • Indra Sistemas S.A – Hiszpania
 • Institut National de L Environment et des Risques Ineris – Francja
 • SICPA Product Security SA – Szwajcaria
 • Magen David Adom in Israel – Izrael
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Hotzone Solutions Denelux BV – Holandia
 • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile – Włochy
 • Compagnie Industrielle des Lasers Cilas SA – Francja
 • Societe Nucletudes SA – Francja
 • Omnidata SA – Rumunia
 • Universidad del Pais Vasco EHU UPV – Hiszpania
 • The University of Reading – Wielka Brytania
 • Bruker Dal Tonics Limited – Wielka Brytania
 • Ldiamon AS – Estonia
 • Microfluidic Chipshop GmbH – Niemcy
 • Robert Koch-Institut – Niemcy
 • European Virtual Institute for Integrated Risk Management – Niemcy
 • Health Protection Agency HPA – Wielka Brytania
 • Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – Polska

Krajowe projekty badawcze

Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Okres realizacji: 01.11.2013 – 30.05.2017

Konsorcjum:

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Lider),
 • Hydromega Sp. z o.o.,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Cel projektu:
Opracowanie założeń autonomicznej technologii transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych (ATTB). Autonomiczna technologia transportu pozyskiwanej biomasy na chronionych terenach wodno-błotnych (ATTB) to zintegrowany w wyspecjalizowanej platformie zestaw rozwiązań pozwalający na odbiór oraz transport biomasy do miejsc przeładunku w sposób ciągły. ATTB to ważne ogniwo budowanego systemu utrzymania i poprawy bioróżnorodności na terenach chronionych obszarów wodno-błotnych, jak i obszarów nieobjętych ochroną, a także element zintegrowanych działań zmierzających do ochrony obszarów wodno-błotnych, terenów chronionych, łąk o charakterze zmienno-wodnym przed sukcesją roślinności.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR1

Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

Cel projektu: Opracowanie nowej konstrukcji autonomicnzych biomimetycznych pojazdów podwodnych ABPP z napędem falowym dla celów rozpoznania podwodnego.

Konsorcjum:

 • Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Politechnika Krakowska,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Okres realizacji: 23.12.2013 – 30.04.2017

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Nazwa Programu: Badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość Projektu: 12 929 891 PLN

Wartość dofinansowania: 10 343 913 PLN

Okres realizacji Projektu: 20.02.2013 – 19.04.2017

Cel projektu: Opracowanie demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa wraz z modelem systemu człowiek-egzoszkielet, metodyką badań i kryteriami oceny systemu. Usystematyzowanie i rozwój know-how w zakresie konstrukcji egzoszkieletów. Opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie badań demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa.

Partnerzy:

 • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL (lider),
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
 • Instytut Maszyn Robotniczych Ciężkich Politechnika Warszawska,
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wartość Projektu: 49 990,00 zł

Wartość dofinansowania: 49 990,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2013 – 30.09.2014

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem pracy jest zbadania i określenia przydatności metaheurystyk memetycznych do rozwiązania zadania globalnego planowania ścieżki dla robota mobilnego z ograniczeniami ruchu wynikającymi z jego struktury kinematycznej.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/ST7/03470

Nazwa Programu: GRAF-TECH

Wartość Projektu: 4 003 972 PLN

Wartość dofinansowania: 3 835 362 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.06.2013 – 31.05.2016

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowego typu sensorów pola magnetycznego wykorzystujących grafen. Grafen, jako alotropowa forma węgla zbudowana z pojedynczych atomów cechuje się wysoką ruchliwością ładunków, niewielką rezystywnością oraz znikomą grubością. Cechy te umożliwiają opracowanie wysokoczułych sensorów pola magnetycznego o niskim poziomie szumów w sygnale wyjściowym. Opracowane sensory zostaną wprowadzone do oferty handlowej zarówno, jako elementy sprzedawane osobno (do dalszej integracji przez użytkownika końcowego), jak również, jako kluczowe elementy nowego typu przekładników prądowych do pomiaru prądu stałego i zmiennego. Opracowane podczas realizacji projektu przekładniki prądowe i czujniki pola magnetycznego będą konkurencyjne cenowo, co przełoży się na sukces rynkowy urządzeń, w których będą zastosowane.

Partnerzy:

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,
 • Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL SA.

NCBR

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 4 900 000 PLN

Wartość dofinansowania: 4 900 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Koordynator: Politechnika Śląska

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie postaci konstrukcyjnej oraz wykonanie demonstratora pojazdu inżynieryjnego o napędzie hybrydowym do prac transportowych, inżynieryjnych, a także wykonywania zadań ratownictwa kryzysowego i ewakuacji osób oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych. Pojazd o masie docelowej 5 t przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników poruszających się w trudnym terenie, w tym pracowników budownictwa, służb geodezyjnych, straży leśnej, jak również dla służb ratownictwa powodziowego oraz pomocy technicznej.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 3 900 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 900 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.10.2015

Koordynator: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie demonstratora Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI z napędem elektrycznym do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla. Efektem tego projektu będzie kołowy pojazd mobilny wyposażony w czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych atmosfery kopalnianej, kamery działające w paśmie widzialnym i podczerwieni, akumulatory i napędy elektryczne zabezpieczone podwójnym zabezpieczeniem kategorii M1.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Nazwa Programu: GRAF-TECH  

Wartość Projektu: 4 999 327 PLN

Wartość dofinansowania: 4 832 296 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 31.05.2015

Koordynator: Uniwersytet Warszawski

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie nowego typu czujników przepływu, bazujących na elemencie grafenowym generującym sygnał napięciowy zależny od prędkości przepływu cieczy.

Partnerzy:

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
 • Apator Powogaz SA.


Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

NCBR

Nazwa Programu: GRAF-TECH  

Wartość Projektu: 4 908 168 PLN

Wartość dofinansowania: 4 819 770 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowego typu, grafenowych pokryć specjalizowanych kół zębatych oraz łożysk ślizgowych szczególnie w miniaturowych serwomechanizmach. Ze względu na unikatowe właściwości mechaniczne grafenu należy oczekiwać, że pokrycia takie będą cechowały się znaczną odpornością na warunki środowiskowe, znaczną wytrzymałością mechaniczną oraz dobrymi właściwościami trybologicznymi.

Opracowane pokrycia grafenowe zostaną wprowadzone do oferty handlowej jako produkt – w postaci sprzedawanych osobno (do dalszej integracji przez użytkownika końcowego) kół zębatych i elementów par ciernych przeznaczonych między innymi do wykorzystania w serwomechanizmach. Dodatkowo wyniki projektu będą mogły być wykorzystane jako usługa pokrywania kół zębatych i innych elementów, wykonywana na indywidualne zamówienie klienta.

Partnerzy:

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Politechnika Warszawska Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,
 • Zakład Mechaniki Maszyn SC.


Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „GRAF-TECH”

NCBR

Wartość Projektu: 4 998 512 PLN

Wartość dofinansowania: 4 998 512 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest wytworzenie zestawu technologii oraz odpowiedniej architektury niezbędnej do produkcji autonomicznych robotów usługowych i terenowych, a w szczególności robotów ratowniczo-eksploracyjnych, w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

Technologie wytworzone w ramach proponowanego projektu zostaną zweryfikowane na robotach zdolnych do autonomicznej realizacji zadań zleconych przez operatora, takich jak dotarcie do zadanego miejsca i jego inspekcja, dostarczenie danych operatorowi oraz autonomiczne wykonanie działań manipulacyjnych, lokomocyjnych i percepcyjnych.

Docelowym zadaniem robota będzie wspomaganie ludzi w akcjach ratowniczych i eksploracyjnych prowadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, budynkach użyteczności publicznej lub w ich bezpośrednim otoczeniu. Przykładem wykorzystania takiego robota są akcje poszukiwawcze.

Partnerzy:

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Politechnika Poznańska


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Wartość Projektu: 1 984 915 PLN

Wartość dofinansowania: 1 761 487 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.04.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Istotą projektu jest realizacja badań stosowanych oraz dodatkowych badań podstawowych umożliwiających wykonanie technicznego studium wykonalności opracowania, wdrożenia i wprowadzenia na rynek modułu układu przetwarzania sygnału siły w wagach ultra-wysokiej rozdzielczości (na poziomie ponad 100mln działek). Moduł ten będzie przełomem technologicznym na rynku wag. Wypełni on niszę sprzedażową wag wysokich dokładności, a także zbuduje pozycję firmy RADWAG, jako lidera innowacji na globalnym rynku producentów wag.

Partnerzy:

 • RADWAG Wagi Elektroniczne
 • Politechnika Warszawska Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Wartość Projektu: 797 030 PLN

Wartość dofinansowania: 797 030 PLN

Okres realizacji Projektu: 06.09.2012 – 05.07.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu było rozszerzenie stanu wiedzy w zakresie modelowania dynamiki małych mobilnych robotów kołowych poruszających się w warunkach poślizgu kół jezdnych oraz sterowania ruchem nadążnym tych robotów z uwzględnieniem poślizgu.

Projekt obejmował część teoretyczną, symulacyjną i eksperymentalną. W ramach części teoretycznej została opracowana uniwersalna metodyka modelowania dynamiki robotów mobilnych oraz metodyka sterowania ruchem nadążnym robotów mobilnych poruszających się w warunkach poślizgu kół jezdnych. Badania symulacyjne były związane ze wstępną weryfikacją opracowanego modelu dynamiki robota oraz układu sterowania. Badania eksperymentalne zostały wykonane na rzeczywistym robocie i polegały na walidacji modelu dynamiki robota, identyfikacji jego parametrów oraz weryfikacji modelu gruntu i zaprojektowanego układu sterowania ruchem nadążnym. W wyniku tych badań zostały dobrane ostatecznie parametry układu sterowania.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2011/03/B/ST7/02532

Wartość Projektu:  250 000 PLN

Wartość dofinansowania: 250 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 15.08.2012 – 14.08.2013

Koordynator: Robokopter Technologies Sp. z o.o.

Cel Projektu: Zadaniem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych oraz wytworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia RoboKopter, wielowirnikowej platformy latajacej umozliwiajacej monitoring i rejestracje obrazu.

Zadanie PIAP jako podwykonawcy:badania systemów antenowych, badania kompatybilności elektromagnetycznej systemu, badania parametrów systemów radiokomunikacyjnych, badania lączności radiowej systemu, wybór optymalnego systemu służącego do realizacji funkcji sterowania i telemetrii, projekt i wykonanie prototypu łącza do transmisji audio/video.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Wartość Projektu: 17 178 777 PLN

Wartość dofinansowania: 16 708 637 PLN

Okres realizacji Projektu: 28.12.2011 – 27.12.2014

Koordynator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Cel Projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie wersji demonstracyjnej Laboratorium Kontenerowego Czujników Biologicznych BMR oraz Mobilnej Automatycznej Platformy Próbobiorczo-Identyfikującej. Konstrukcja platformy opracowana zostanie w oparciu o rozwijaną w PIAP bazę mobilną robota IBIS. Platforma mobilna będzie zdalnie sterowana przez operatora i oprócz osprzętu badawczego będzie wyposażona w kamery jezdne i narzędziowe, czujniki środowiska. Prace projektu obejmują fazę projektowania, wytworzenia i testowania modeli, integrację poszczególnych elementów oraz walidacje systemu. Opracowany w ramach projektu system pozwali pobierać próbki środowiska w sposób zdalny z pominięciem bezpośredniego udziału człowieka.

NCBR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/2011 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość Projektu: 4 998 465 PLN

Wartość dofinansowania: 4 998 465 PLN

Okres realizacji Projektu: 28.12.2011 – 27.12.2014

Koordynator: Politechnika Warszawska

Cel Projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie mobilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka z zakresu CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne). Powodem podjęcia takiego tematu jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom policji w trakcie zbierania śladów kryminalistycznych w miejscach popełnienia przestępstwa.

Bazując na produkowanym w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów robocie PIAP-Scout zostanie opracowana wielosensorowa platforma do wykrywania zagrożeń CBRN. Będzie ona miała możliwość prowadzenia prac kryminalistycznych (zbierania śladów i próbek) w warunkach gdy skażenia CBRN uniemożliwiają pracę człowieka bądź czynią ją niebezpieczną. System będzie wyposażony w czujniki monitorujące warunki środowiskowe pod kątem stwierdzonych zagrożeń. Platforma taka będzie miała możliwość poruszania się po różnych podłożach, pokonywania wzniesień, nierówności, schodów itp. Zasilanie będzie oparte na wymiennych akumulatorach, zapewniających nieprzerwaną pracę przez okres co najmniej czterech godzin. Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami będzie odbywało się drogą radiową lub przewodową. Ponadto system będzie wyposażony niezależnie w kamerę, o wysokiej rozdzielczości z funkcją 3D, do zbierania informacji o otoczeniu. System musi zapewnić bieżące zbieranie informacji z czujników robota, w tym obrazu z kamer.

Partnerzy:

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
 • Stanimex Sp.J.
 • HAGMED

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/2011 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość Projektu: 1 700 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 700 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.10.2010 – 30.09.2013

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie innowacyjnej plazmowej technologii przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE), umożliwiającej odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich, a także budowa demonstratora opracowanego procesu utylizacji. Technologia ta umożliwi przetwarzanie i utylizację odpadów z dwóch grup odpadów ZSEE, o największej dynamice wzrostu: – grupa 3: Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, – grupa 4: Sprzęt audiowizualny, a także częściowo z pozostałych siedmiu grup zawierających płytki drukowane z elementami i podzespołami elektronicznymi, jak i innych elementów elektrycznych i elektronicznych w nich zawartych.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach X konkursu na realizację projektów rozwojowych

 

Wartość Projektu: 2 000 000 PLN

Wartość dofinansowania: 2 000 000 PLN

Okres realizacji projektu: 16.09.2010 – 15.09.2012

Koordynator: Politechnika Poznańska

Cel Projektu: Z uwagi na coraz większe zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi, zarówno w zastosowaniach militarnych, jak i cywilnych istotnym zagadnieniem staje się kwestia zapewnienia tym systemom dostępu do niekontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz rozbudowa systemów zarządzania ruchem lotniczym w taki sposób, aby mogły one obsługiwać ruch systemów BSP.

Celem projektu było:

 • opracowanie zasad zarządzania ruchem systemów BSP w niekontrolowanej polskiej przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem zasad związanych ze zdatnością do lotów BSP (tzw. zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu),
 • opracowanie prototypu aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie BSP w niekontrolowanej polskiej przestrzeni powietrznej.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • ITTI Sp. z o.o.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Wartość Projektu: 3 000 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 14.10.2008 – 13.04.2011

Koordynator: Politechnika Warszawska

Cel Projektu: Celem projektu  było opracowanie autonomicznego systemu wykrywania min niemetalowych i ładunków wybuchowych. System taki ma być umieszczony na mobilnej platformie z własnym napędem i układem sterowania umożliwiającym autonomiczne działanie w terenie. System wykrywania obiektów wyposażono  w urządzenie umożliwiające detekcję min i innych obiektów plastikowych oraz w układ ich niszczenia lub neutralizacji. W ramach projektu opracowano  system detekcji min plastikowych przez identyfikację widm zapachowych przy wykorzystaniu systemu pomiarowego zwanego w projekcie „elektronicznym nosem”. Wynikiem prac jest demonstrator technologii (V poziom) autonomicznego urządzenia do wykrywania i niszczenia obiektów plastikowych, głownie min i ładunków pirotechnicznych.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Wartość Projektu: 1 766 181 PLN

Wartość dofinansowania: 1 553 720 PLN

Okres realizacji Projektu: 02.06.2008 – 31.05.2011

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie nowatorskiego zestawu modułów funkcjonalnych pozwalających na budowę zautomatyzowanych stanowisk do obiektywnych, odbiorczych badań elementów nastawczych automatyki i armatury przemysłowej. Nowatorskie opracowanie oparte zostało na zgłoszonych oraz przygotowanych wnioskach o ochronę patentową. W wyniku projektu zostały opracowane wytyczne aplikacyjne umożliwiające dostosowanie opracowanego zestawu modułów do indywidualnych potrzeb końcowych użytkowników ze sfery produkcyjno-przemysłowej.

Wartość Projektu: 1 007 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 007 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.08.2008 – 30.09.2010

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wykonanie prototypu robota, spełniającego specjalne funkcje, przeznaczonego do pracy w rejonach szczególnie zagrożonych wybuchem tj. wyrobiskach górniczych.

Wartość Projektu: 179 062 PLN

Wartość dofinansowania: 179 062 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2008 – 31.12.2010

Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu było umożliwienie obrony przed powstaniem awarii przez ocenę potrzeby wprowadzenia i certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego stosowanych przyrządowych systemów zabezpieczeniowych, będących bardzo istotnym i najlepszym ogniwem obrony przed awariami. Celem szczegółowym było opracowanie modeli i procedur postępowania przy ocenie i certyfikacji opartych na oszacowaniu ryzyka.

Partnerzy: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Wartość Projektu: 1 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 100 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 20.11.2007 – 19.05.2010

Cel projektu: Celem projektu było zbudowanie platformy (komputerowej) sprzętowo-programowej umożliwiającej projektowanie trenażerów przeznaczonych do szkolenia w obsłudze różnego typu robotów mobilnych, znajdujących zastosowanie do wykonywania zadań inspekcyjnych komunalnych i przemysłowych oraz w policji i wojsku. Platforma taka stanowi podstawowe urządzenie produkcyjne przyszłego przedsiębiorstwa innowacyjnego wyspecjalizowanego w produkcji, dostawach i serwisie trenażerów komputerowych dla robotów mobilnych.

Stosowanie przez użytkowników różnych typów i odmian robotów mobilnych rodzi potrzebę przeszkolenia w operowaniu tymi robotami znacznej liczby osób, przy czym w szczególności w wojsku i policji potrzebę nabywania znacznej biegłości w operowaniu, ze względu na możliwy kontakt z materiałami wybuchowymi i substancjami toksycznymi i związane z tym zagrożenia dla operatora, ludności i środowiska.

Wartość Projektu: 1 394 800 PLN

Wartość dofinansowania: 1 394 800 PLN

Okres realizacji Projektu: 13.07.2007 – 12.02.2010

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie, wykonanie i przeprowadzenie badań modelu użytkowego oraz przygotowanie do produkcji zrobotyzowanego urządzenia do teleobserwacji i śledzenia, wyposażonego w kamerę, mikrofon, nadajnik wideo, czujniki, niezbędne systemy napędowe oraz elektronikę sterującą.

Urządzenie to służy pozyskiwaniu informacji wykorzystywanej, w czasie rzeczywistym lub po zarejestrowaniu i przetworzeniu, przez służby taktyczno-operacyjne policji, wojska lub ratownictwa cywilnego. Jego podstawową i charakterystyczną własnością jest sposób dostarczania na miejsce obserwacji, poprzez rzucanie go przez operatora. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość umieszczenia urządzenia w praktycznie dowolnym miejscu (na otwartej przestrzeni, w terenie zalesionym, w pomieszczeniach) bez narażania operatora na niebezpieczeństwo. Wymagało to opracowania nowej i oryginalnej konstrukcji, o małych rozmiarach, przy dużej wytrzymałości i odporności, w zakresie mechanicznym, elektronicznym i elektrycznym oraz oprogramowania.

W ramach projektu rozwiązane zostały badawcze, technologiczne i techniczne problemy stojące na drodze do wdrożenia konstrukcji. Dyskretne zrobotyzowane urządzenia teleobserwacyjne stanowią stosunkowo nową grupę wśród dotychczas konstruowanych robotów.

Wartość Projektu: 920 000 PLN

Wartość dofinansowania: 920 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 27.10.2006 – 26.04.2009

Cel Projektu: Celem  projektu  było opracowanie, budowa i badania niekomercyjnego prototypu lekkiego manipulatora wraz z adaptacyjnymi regulatorami i algorytmami sterowania, umożliwiającymi sterowanie kartezjańskie wirtualnym punktem centralnym narzędzia lub chwytaka, przeznaczonego do zastosowań  militarnych i policyjnych. Dodatkowo został stworzony moduł pozwalający na ciągłą kontrolę sytuacji kolizyjnych pomiędzy poszczególnymi elementami manipulatora i zdefiniowanymi akcesoriami.

Wartość Projektu: 3 352 000 PLN

Wartość dofinansowania: : 3 352 000 PLN

Okres realizacji projektu: 13.09.2010 – 12.09.2012

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie pojazdu specjalnego dla policji i innych służb państwowych wyposażonego w specjalistyczne, nowoczesne systemy audio-video do prowadzenia ciągłej obserwacji obiektów, osób i/lub miejsc w obszarach o różnym stopniu zurbanizowania, bez względu na warunki pogodowe i porę dnia i nocy.

Opracowany system ma zastosowanie do prowadzenia niejawnych działań obserwacyjno-rozpoznawczych i charakteryzuje się skalowalnością wyposażenia elektronicznego, umożliwiającą konfigurowanie systemu pod kątem liczby i rodzaju instalowanych urządzeń, zależnie od wielkości i operacyjnego przeznaczenia pojazdu.

Partnerzy: AMZ-Kutno

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Jednostka finansująca: NCBiR

Budżet konsorcjum: 2 566 286 zł

Dofinansowanie: 1 632 590 zł (w tym dla PIAP 1 114 939 zł)

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.07.2016

Lider: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Konsorcjum:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Kongsberg Automotive Sp. z o.o.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badan mających na celu opracowanie i rozwój systemu bezpieczeństwa i połączenia tego systemu z funkcją ogrzewania fotela. System bezpieczeństwa będzie odpowiedzialny za detekcję i klasyfikację osoby zajmującej miejsce w fotelu samochodowym ze względu na jej posturę. Nowo powstała funkcja w połączeniu z istniejącym rozwiązaniem komfortu stworzy zalążki nowego systemu o znacznie rozszerzonej funkcjonalności wpływającej na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkownika.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Modelowe programy edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem robotów społecznych.

Cel projektu: Celem szczegółowym jest zbadanie wpływu wykorzystania robotów społecznych na efektywność nauczania oraz opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań.

 • Etap I (150 100,00 zł): Analiza istniejących programów nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań pod kątem wykorzystania w trakcie zajęć robota w roli narzędzia edukacyjnego. Opracowanie metodyki badań: wybór uczestników badań oraz opracowanie programu zajęć z wykorzystaniem robota.
 • Etap II (143 600,00 zł): Pilotażowe badanie eksperymentalne z udziałem dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych na poziomie klas I w formie lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem robota społecznego. Publikacja.
 • Etap III (128 499,00 zł) Analiza wyników badań oraz opracowanie nowego, innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań przeznaczonego dla szkół podstawowych. Publikacja.

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014–2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016

Okres realizacji: 23.12.2013 – 22.08.2016

Cele projektu:  Stworzenie lub przystosowanie infrastruktury i urządzeń oraz procedur technicznych i prawnych w celu zabezpieczenia, przechowywania i utylizacji tzw. trudnych dowodów procesowych. Celem jest kompleksowe rozwiązanie poprzez stworzenie, w oparciu o najnowsze techniki, systemu bezpiecznego transportu, przechowywania i utylizacji niebezpiecznych dowodów procesowych.

Konsorcjum: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Lider, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego

Cel projektu: Integracja systemów wykorzystywanych przez Policję, Państwową Straz Pożarną, Wojsko Polskie oraz inne służby, a także rozbudowa potencjału zintegrowanego systemu, wspólnej bazy danych terenu, 

Konsorcjum:

 • WSPol Lider
 • ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 1 932 969 PLN

Wartość dofinansowania: 1 452 249 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.10.2013 – 30.09.2016

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających zastosowanie technologii mikrofalowej do określania wilgotności wybranych materiałów, występujących w przemyśle i pracach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki badań pozwolą na opracowanie nowej linii produktów – wagosuszarek mikrofalowych do specjalistycznych pomiarów wilgotności, które będą wykorzystane między innymi w takich gałęziach przemysłu jak: przemysł spożywczy, przemysł spirytusowy, przemysł cukierniczy, tworzyw sztucznych i innych.

Partnerzy:

 • Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 • RADWAG Wagi Elektroniczne


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 4 579 402 PLN

Wartość dofinansowania: 4 114 508 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.09.2013 – 30.11.2016

Koordynator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa

Cel Projektu: Celem projektu jest realizacja badań stosowanych będących podstawą do opracowania w Polsce nowego typu systemu nawigacji wzajemnej satelitów, który umożliwi ich serwisowanie oraz lot w formacji. System ten będzie wykorzystywał nawigację wizyjną z wykorzystaniem algorytmów analizy obrazu wspieranych przez metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz algorytmy sterowania satelitami w formacji. Korekcja lotu prowadzona będzie z zastosowaniem silników rakietowych, służących do korekcji położenia oraz zmiany orbity.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • SENER sp. z o.o.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR

Projekty celowe

Okres realizacji Projektu: 15.01.2013 – 31.10.2013

Koordynator: Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej generacji kurków kulowych dla zastosowań w gazownictwie. W ramach projektu  zostanie opanowana technologia wytwarzania kurków kulowych z zastosowaniem zaawansowanych metod spawalniczych.  Opracowany produkt zostanie wdrożony do produkcji seryjnej. Wykorzystane zostaną zunifikowane innowacyjne rozwiązania zespołów oraz elementów produkowanych przez wyspecjalizowane firmy o wysokiej renomie. Planowane jest zaprojektowanie typoszeregu kurków o wielkościach od DN 15 do DN 200 na ciśnienia nominalne PN16, PN25, PN40 pracujące w temperaturze od -30°C do +110°C. W ramach projektu powstaną prototypy kurków o średnicach: DN50, DN100, DN150. Charakteryzują się one między innymi innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na zintegrowaniu kurka z komponentów o wysokiej jakości.
Zwarta budowa i zintegrowanie elementów spełniających podstawowe funkcje, które wykonywane są z materiałów wysokiej jakości pozwala na podjęcie opracowań kurków kulowych o długim i stabilnym okresie użytkowania w trudnych warunkach pracy.
Dla szybkiej realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie opanowanie nowoczesnych metod projektowania, wytwarzania oraz zastosowania nowych materiałów z szeroko rozumianej high – technology.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Okres realizacji Projektu: 02.07.2012 – 31.10.2013 

Koordynator: Meden-Inmed Sp. z o.o

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji stołu do pionizacji pacjentów z funkcjami rehabilitacji kończyn dolnych. Projekt składał się 19 zadań, z czego 4 zadania realizował PIAP.

Zadania projektu realizowane przez PIAP obejmowały badania przemysłowe, w szczególności:

 • opracowanie komputerowych modeli struktur kinematycznych stołu do pionizacji pacjentów,
 • badania symulacyjne modeli struktury kinematycznej stołu do pionizacji pacjentów,
 • opracowanie modeli symulacyjnych struktur kinematycznych zespołów funkcjonalnych do wykonywania ćwiczeń kroczenia i ćwiczeń stawu skokowego,
 • badania symulacyjne komputerowych modeli struktur kinematycznych zespołów funkcjonalnych do wykonywania ćwiczeń kroczenia i ćwiczeń stawu skokowego.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Okres realizacji Projektu: 01.09.2011 – 31.12.2012

Koordynator: Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw odcinająco-płytowych.
Projekt składał się 15. zadań, z czego 4 zadania realizował PIAP.

Zadania projektu realizowane przez PIAP obejmowały:

 • opracowanie wymagań i założeń konstrukcyjno-technologicznych do projektu modeli zasuw płytowych,
 • analizę stanu żywotności i materiałów na rozwiązanie sposobu wprowadzania oraz dobór sond pomiarowych lub kamer inspekcyjnych,
 • opracowanie programu badań modeli zasuw płytowych,
 • badania sprawdzające modeli armatury odcinająco-płytowej w zakresie bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami obowiązujących norm UE oraz ich analiza.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Okres realizacji Projektu: 15.02.2007 – 26.11.2007

Koordynator: JAFAR S.A.

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw do wody pitnej.

Prace zrealizowane przez PIAP dotyczyły:
– opracowania Tymczasowych Warunków Technicznych i sposobu modyfikacji stanowiska do badań,
– opracowania procedur sprawdzeń i montażu zasuw DN 600 F4 i F5.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Okres realizacji Projektu: 05.07.2005 – 30.06.2007

Koordynator: Energotechnika-Energorozruch

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zrobotyzowanego systemu do nieinwazyjnego badania zużycia energetycznych kotłów dużej mocy. Pracę wykonano w oparciu o doświadczenia PIAP w zakresie projektowania i produkcji robotów przemysłowych, inteligentnych systemów mobilnych oraz przemysłowych układów pomiarowych.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Projekty strukturalne

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Cel Projektu: Projekt ma na celu ochronę praw własności intelektualnej w latach 2013-2015 w krajach, z którymi Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zamierza rozpocząć proces komercjalizacji wyników wieloletnich prac nad robotami mobilnymi.

Wartość Projektu netto: 1.375.534,80 zł
Kwota dofinansowania z środków UE: 1.188.600,00 zł

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Logotypy INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności, PIAP, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Wartość Projektu: 1 652 177 PLN

Wartość dofinansowania: 812 492 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.05.2013 – 30.06.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie modelu użytkowego modułowego systemu dynamicznego ważenia elementów umożliwiającego dynamiczny pomiar pojedynczych towarów o masach do 750 g z dokładnością 0,1 g przy wydajności 200 szt./min., spełniającej wymogi dyrektywy o przyrządach pomiarowych (Measuring Instruments Directive – MID).

Opracowany system będzie stanowił podstawę dla typoszeregu tego typu urządzeń przeznaczonych dla odbiorców w branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Nowatorstwo w projekcie jest związane z opracowaniem magnetoelektrycznego układu pomiarowego o dużej szybkości ważenia, unikatowego układu transportowego o zminimalizowanym poziomie drgań oraz elektronicznych systemów autokalibracji, autodiagnostyki i monitoringu w każdym z elementów systemu. W rezultacie zostanie stworzona unikatowa możliwość opracowania systemów ważenia dynamicznego, które w trakcie pracy będą korygowały nastawy swoich poszczególnych elementów oraz realizowały zaawansowane funkcje diagnostyki nie tylko poszczególnych elementów, lecz także całego systemu.

Partnerzy:

 • RADWAG Wagi Elektroniczne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

logotypy POIG PIAP UE

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007–2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2012 – 30.09.2015

Cel Projektu: Celem Projektu jest wprowadzenie w PIAP zasad zarządzania prawami własności intelektualnej i zapewnienie ochrony własności intelektualnej dla produktów z zakresu robotyki i automatyki oraz zbadanie możliwości ekonomicznego wykorzystania praw własności w wybranych krajach świata.

Wartość Projektu netto: 3.330.068,00 zł
Kwota dofinansowania z środków UE: 2.830.557,80 zł

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

logotypy POIG PIAP UE

Nazwa programu: RPOWM 2007 – 2013 Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

Beneficjent: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Całkowita wartość projektu: 393 847,45 zł

Kwota dofinansowania: 107 378,76 zł

Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Projekt przewidywał wsparcie udziału Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w targach (w charakterze wystawy) związanych z jednym z obszarów działalności PIAP, dotyczącym robotyki mobilnej do zastosowań antyterrorystycznych.

W ramach realizacji projektu wzięto udział w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych w okresie od września 2012 do grudnia 2013. Podczas ww. imprez zaprezentowano roboty mobilne do zastosowań antyterrorystycznych oraz ratowniczych produkowane przez PIAP, w tym: IBIS, SCOUT, TRM, MRM, GRYF. Produkty te są z sprzedawane przez PIAP na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych (51% udziału w sprzedaży), takich jak m.in. Hiszpania, Szwajcaria, Arabia Saudyjska. Wybrane targi były jednymi z najważniejszych, specjalistycznych imprez przemysłu obronnego i bezpieczeństwa organizowanych przy wsparciu narodowych władz. Brały w nich udział międzynarodowe firmy oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

W wyniku realizacji projektu została nawiązana nowa współpraca z odbiorcami naszych produktów oraz zostały podpisane nowe kontrakty na rynkach, na których PIAP do tej pory nie istniał. Udział w targach w ramach w projekcie pozwoli na otwarcie nowych kanałów dystrybucji, w szczególności na Brazylię, Indonezję oraz Tajlandię. Celem projektu było zwiększenie sprzedaży produktów PIAP, a także wykreowanie pozytywnego wizerunku Mazowsza jako regionu sprzyjającego przedsiębiorcom i inwestorom oraz promowanie marki Mazowsze.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

„dla rozwoju Mazowsza”

logotypy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Okres realizacji Projektu: 01.04.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników naukowych w zakresie znaczenia nauk technicznych w rozwoju gospodarczym, poprzez upowszechnianie informacji o wykorzystaniu prac B+R w gospodarce, oraz metodach i formach współpracy z przemysłem przy transferze technologii.

Grupa docelowa: 160 pracowników naukowych (w tym minimum 10 % kobiet) zatrudnionych w instytutach badawczych i naukowych PAN, szkołach wyższych, głównie w obszarach automatyki, robotyki i pokrewnych.

Efekty projektu:

 • Podniesienie kwalifikacji przez pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych.
 • Rozwinięcie nawyków ciągłego zdobywania wiedzy przez poznawanie najnowszych osiągnięć naukowych, sposobów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.
 • Zmiana w podejściu do tworzonych rozwiązań już na etapie projektowania – zachęcenie do tworzenia nowych opracowań odpowiadających faktycznym potrzebom gospodarki.

Strona projektu: http://naukowcyblizejprzemyslu.piap.pl/

logotypy POKL PIAP UE

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 8.2.1 Wparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji  Projektu : 01.10.2011 – 31.03.2013

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wzrost wykorzystania potencjału naukowego, infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych województwa mazowieckiego poprzez organizację 64 staży na Mazowszu stymulujących przepływ wiedzy miedzy nauką i gospodarką regionu. W Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów zostaną zorganizowane bezpłatne staże dla 30 pracowników mazowieckich przedsiębiorstw MMSP w jednym z 3 głównych kierunków stażowych: informatyka, automatyka i robotyka oraz szybkie prototypowanie.

Strona projektu: http://staze.teklaplus.pl/

logotypy POKL PIAP UE

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2007 – 31.11.2014

Cel Projektu: Celem projektu PROTEUS jest przełamanie szeregu barier technologicznych i stworzenie demonstratora systemu oferującego nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych.
Klęski ekologiczne (chemiczne, biologiczne), katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne, powodzie i pożary to tylko niektóre z rodzajów zagrożeń, do których zwalczania będzie wykorzystywany PROTEUS.
W rezultacie zaplanowanego na lata 2009 – 2013 projektu powstanie zintegrowany system obejmujący:
– moduł wykonawczy (zestaw trzech robotów mobilnych do różnych zastosowań, bezzałogowy samolot do celów zdalnego monitorowania i platformy obserwacyjne) zdolny zidentyfikować i zwalczać zagrożenia,
– moduł dowodzenia – pozwalający na efektywną komunikację oraz prowadzenie akcji ratowniczej,
– moduł symulatora – wykorzystywany do szkolenia ratowników oraz analizy zaistniałych sytuacji kryzysowych.
Demonstrator PROTEUS stanie się podstawą do stworzenia systemu używanego w przyszłości przez wszystkie służby ratownicze.
System pozwoli na błyskawiczne rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych, co poskutkuje ograniczeniem rozmiarów kryzysu oraz zwiększeniem bezpieczeństwa poszkodowanych i ratowników, którzy znajdą się w jego zasięgu.

Strona projektu: http://www.projektproteus.pl/

Logotypy INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności, PIAP, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji  równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Okres realizacji Projektu: 01.09.2010 – 31.08.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu było zapewnienie pracownikom PIAP równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym poprzez  udostępnienie w miejscu pracy profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku 1–5 lat.

Szczegółowymi celami projektu były:

 • zapewnienie pracownikom PIAP, wychowującym małe dzieci oraz pracownikom chcącym wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi,
 • stworzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi dla beneficjentów ostatecznych projektu,
 • stworzenie warunków przyjaznych życiu rodzinnemu,
 • zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom na polu aktywności zawodowej,
 • poprawa atrakcyjności PIAP jako pracodawcy,
 • zatrzymanie oraz przyciągnięcie młodych zdolnych naukowców.

Strona projektu: http://www.maliwynalazcy.pl/

www.efs.gov.pl

logotypy POKL PIAP UE

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, poddziałanie 4.2.2 „Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych

Okres realizacji Projektu: 1.01.2009 – 31.12.2010

Cel Projektu: Projekt miał na celu upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej wśród młodzieży akademickiej – głównie studentów i absolwentów kierunków ścisłych oraz technicznych wszystkich typów uczelni, m.in. z naciskiem na robotykę. Realizacja projektu miała ułatwić studentom wybór specjalizacji, pomóc stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju kwalifikacji zawodowych (m.in. poprzez udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu) oraz kariery naukowej (m.in. poprzez udział w konferencji).

Cel ten osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, m.in.: publikacje w materiałach konferencyjnych oraz czasopismach naukowych; zdobycie przez beneficjentów wiedzy o konkretnych wdrożeniach przemysłowych i współpracy nauki z przemysłem. Intencją działań wykonawców ww. projektu było również ułatwienie uczestnikom nawiązania kontaktów z innymi uczelniami, z kołami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz potencjalnymi pracodawcami.

www.efs.gov.pl

logotypy POKL PIAP UE

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Wartość projektu: 1 198 500 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2008 – 30.09.2010

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Głównym celem  projektu była identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych technologii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce.

Wskazanie priorytetowych technologii z obszaru automatyki, robotyki i systemów pomiarowych umożliwi ukierunkowanie wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, ponieważ technologie te są obecne we wszystkich procesach wytwórczych, niezależnie od branży. Natomiast wskazanie kierunków badań o znaczeniu strategicznym (powiązanych z priorytetowymi technologiami) otworzy drogę do zwiększenia roli nauki polskiej w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju, jak również podniesie konkurencyjność polskich nauk technicznych w Unii Europejskiej i na świecie.

Dodatkowym celem projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju wskazanych innowacyjnych technologii i kierunków badań strategicznych w zakresie automatyki, robotyki i systemów pomiarowych w Polsce. Umożliwi to zarówno właściwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju tych obszarów, jak również skuteczne dostosowanie się uczestników tego procesu (przedsiębiorstw i jednostek sfery badawczo-rozwojowej) do zmieniających się wymagań globalnego rynku.

Kolejnym, dodatkowym celem realizacji projektu było stworzenie bazy danych obejmującej ekspertów odgrywających wiodącą rolę w rozwoju technologii uznanych za priorytetowe i specjalizujących się w badaniach w zakresie kierunków uznanych za strategiczne.

Strona projektu: http://www.foresightarp.pl/

Partnerzy:

 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
logotypy POIG oraz UE

Nazwa Programu: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO IG 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Okres realizacji Projektu: 10.01.2009 – 30.06.2012

Cel Projektu: Celem projektu jest wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki. Projekt ten ma ułatwić transfer rozwiązań technicznych z sektora nauki do produkcji, a także do zmiany sposobu myślenia i sposobu działania na bardziej innowacyjny.

Uzyskane wsparcie finansowe dla tego projektu będzie sprzyjać rozwojowi usługi proinnowacyjnej składającej się miedzy innymi z konsultacji (z zakresu innowacyjności), seminariów, audytów technologicznych oraz wyszukiwania innowacyjnych technologii dla firm produkcyjnych z całej Polski.

Realizacja opisanych powyżej poszczególnych działań ma ułatwić firmom produkcyjnym być innowacyjnym i konkurencyjnym.

Logo Transfer wiedzy

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Poddziałanie 4.2.2 „Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych”.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2008 – 31.12.2009

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu było zwiększenie jakości i liczby wdrożeń PIAP w przemyśle.

Celami szczegółowymi było podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników PIAP w następujących obszarach tematycznych:

 • zarządzanie – problemy ogólne;
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
 • promocja opracowań służąca ich komercjalizacji;
 • specjalistyczne szkolenia techniczne;
 • specjalistyczne szkolenia w zakresie oprogramowania,
 • grupy tematyczne Zarządzanie,
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • promocja opracowań służąca ich komercjalizacji.

www.efs.gov.pl

logotypy POKL PIAP UE

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii – foresight.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2006 – 30.06.2008

Cel Projektu: Celem  projektu była identyfikacja wiodących technologii o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla regionu województwa mazowieckiego oraz opracowanie scenariuszy ich rozbudowy poprzez zastosowanie usystematyzowanej metodyki badawczej.

Istotą badań w ramach projektu było zastosowanie  ujednoliconej, usystematyzowanej metodyki w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów, obejmujących zagadnienia ściśle techniczne jak i uwzględniające w większym stopniu nauki społeczne.

Prace rozwojowe w ramach projektu koncentrowały się na:

 • opracowaniu prognoz rozwoju technologii w polu zrównoważony rozwój na obszarach: poziom życia społeczeństwa, energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne i nowe materiały, wzrost gospodarczy oraz infrastruktura,
 • opracowaniu rozwiązań informatycznych wspomagających proces monitorowania i prognozowania (foresightu) priorytetowych kierunków rozwoju technologii i narzędzi do przetwarzania wyników badań  (system internetowych formularzy ankietowych do wypełniania przez ekspertów, platformy dla baz danych).
Foresight Mazovia logotypy

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3.a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

Okres realizacji Projektu: 16.03.2005 – 15.03.2008

Cel Projektu: Projekt był przedsięwzięciem szkoleniowym skierowanym do istniejących już na terenie całej Polski przedsiębiorstw recyklingu samochodów i wielu nowo powstających przedsiębiorstw recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specyfika recyklingu w/w wyrobów polegająca m.in. na olbrzymiej różnorodności asortymentowej wycofanych z eksploatacji samochodów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego wymaga dużego nakładu kwalifikowanej pracy ręcznej, świadczonej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Dla prawidłowego rozwoju tej nowej dziedziny gospodarczej niezbędna jest pomoc poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr przedsiębiorstw recyklingu wyrobów powszechnego użytku.

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 27.04.2007 – 08.05.2007

Cel Projektu: Celem projektu był udział PIAP w konkursie Lepine organizowanym przez Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich.

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 2.6  Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Okres realizacji Projektu: 02.10.2006 – 31.12.2007

Cel Projektu: Głównym celem projektu było podniesienie świadomości pro-innowacyjnej mazowieckich przedsiębiorców oraz budowa mechanizmów transferu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3b Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat B

Okres realizacji Projektu: 02.08.2006 – 31.12.2007

Cel Projektu: Projekt był przedsięwzięciem szkoleniowym. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności makro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), działających w branży elektronicznej z terenu całego kraju, poprzez  dostarczenie kadrze zarządzającej i odpowiednim pracownikom  tych przedsiębiorstw  odpowiedniej wiedzy i umiejętności  z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania  funduszy na inwestycje, rynków produktów elektronicznych, logistyki, pozyskiwania nowych technologii, jakości, norm i wymagań, ochrony środowiska itp.

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3.a Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Okres realizacji Projektu: 15.05.2006 – 14.08.2007

Cel Projektu: Strategicznym celem projektu było wsparcie procesów doskonalenia kompetencji technicznych pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, wobec rosnących potrzeb wynikających z nowych wyzwań i dylematów gospodarki opartej na wiedzy. Dynamika rozwoju metod wytwórczych w przemyśle wymaga ciągłej aktualizacji umiejętności praktycznych. Do tak postawionego celu i jego rozwinięć prowadzą warsztaty szkoleniowe, problemowo zorientowane na kształtowanie postaw innowacyjnych i symulowanie zdolności do sprawnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych, produktowych i procesowych.
Przedmiotem szkoleń byli pracownicy z przedsiębiorstw beneficjenckich, użytkujących lub planujących stosowanie: robotyki, automatyzacji, wizyjnej kontroli, monitorowania, zarządzania jakością, zgodności normatywnej (ISO, EN) itp.

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 2.6  Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Okres realizacji Projektu: 01.10.2005 – 31.12.2006

Cel Projektu: Celem projektu było zwiększenie efektywności wdrożeń wyników transferu wiedzy technicznej poprzez kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy na ten cel. Jest to naturalne uzupełnienie realizowanego projektu „Partnerstwo Technologiczne dla Mazowsza”.

Realizacja projektu polega na:

 • bezpośrednim dotarciu z ofertą do grupy docelowej (firmy o profilu produkcyjnym z woj. mazowieckiego zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych projektów technicznych),
 • przeprowadzeniu kompleksowych audytów kwalifikujących zainteresowane firmy do  możliwości pozyskania wsparcia finansowego,
 • przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe dla zakwalifikowanych firm.

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 2.6  Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Okres realizacji Projektu: 01.01.2005 – 30.06.2007

Cel Projektu: Celem projektu był wzrost potencjału regionu mazowieckiego w sferze innowacji poprzez pakiet działań prowadzących do wzmocnienia współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym, a gospodarką.

Projekt był unikalny i konkurencyjny wobec podobnych działań na rynku. Jego ideą było zbudowanie sieci transferu technologii pomiędzy instytucjami sektora badawczo-rozwojowego a przemysłem w regionie Mazowsza oraz  aktywne i rzeczywiste włączenie się województwa mazowieckiego do rozwijającej się od 10 lat światowej sieci Technology Partnership. Sieć ta  jest nakierowana na szybkie, sprawne i aktywne (poprzez prowadzenie intensywnych działań telemarketingowych i promocyjnych) pozyskiwanie  odbiorców i dostawców innowacji i nowoczesnych technologii, oraz na przeprowadzenie serii działań zmierzających do zgodnego z wysokimi standardami sieci transferu  innowacji dla potrzeb przemysłu.

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Okres realizacji Projektu: 01.01.2005 – 30.06.2007

Cel Projektu: Celem projektu było wdrożenie nowej, unikalnej w skali kraju usługi doradczej dla przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich) ułatwiającej tym podmiotom dostęp do nowoczesnych technologii stosowanych w sektorach ich działalności.
Projekt ten stanowił drugi etap w logicznej sekwencji uruchamiania Technology Partnership w Polsce.

Realizacja pilotażowego projektu Technology Partnership Polska wykazała rosnące zainteresowanie polskich MŚP dostępem do zaawansowanych technologii stosowanych na świecie oraz brak wypracowanych metod docierania do tych rozwiązań technologicznych.

Wdrożenie projektu miało  na celu m. in. „udrożnienie” kanałów przepływu wiedzy i rozwój świadomości konieczności poszukiwania i wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych przez polskie przedsiębiorstwa, tak aby mogły one sprostać rosnącej konkurencji na rynku.

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 31.05.2006 – 03.06.2006

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 17.11.2004 – 19.11.2004

Inne projekty

Nazwa Programu: Patent Plus

Okres realizacji Projektu: 01.01.2014 – 30.04.2014

Cel Projektu: Zbadanie zasadności objęcia europejską ochroną patentową wynalazku (etap 1)


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR
 

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów oraz pracowników sfery nauki w obszarach transferu wiedzy i innowacyjnych technologii. Studenci ci są potencjalnymi pracownikami sfery nauki oraz zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw przemysłowych. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości. W tym obszarze mieścić się będzie realizacja warsztatów, ukazujących metody pokonywania barier w procesach wdrożeniowych, w odniesieniu do własnych i zewnętrznych (transferowanych) rozwiązań technologicznych o dużym potencjale innowacyjnym.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest pozyskanie partnerów krajowych i zagranicznych do komercjalizacji wynalazków PIAP w obszarze robotów mobilnych. Pośrednio planuje się wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów praz pracowników sfery nauki w obszarach automatyki i robotyki. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości.  

Grupa docelowa: 120 osób: studenci, absolwenci, doktoranci kierunków technicznych, m.in. automatyki, robotyki i techniki pomiarowej oraz pracownicy sfery nauki.

Efekty projektu:

 • Wzrost kwalifikacji uczestników warsztatów w obszarach przedsiębiorczości i prorynkowej współpracy z przedsiębiorstwami.
 • Uzyskanie nowych kwalifikacji ww. uczestników w zakresie dostosowania przedsiębiorstwa do wdrażania technologii, w kontekście prawidłowego zarządzania pracami B+R.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności

Nazwa programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Cel Projektu: Głównym celem tego projektu jest utrzymanie i wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych. Ten cel wiąże się spójnie z unowocześnieniem procesów transferu technologii z PIAP do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków.

Zadania planowane do wykonania pokrywają swoim zasięgiem zgłoszenia krajowe, zagraniczne, w tym europejskie, a także stosowanie procedur międzynarodowych. Intencją wnioskodawcy jest wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki.

Celem szczegółowym, a zarazem dodatkowym efektem wykonania zadań wnioskowanego projektu, będzie podniesienie świadomości kadry B+R Instytutu w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej. Dotychczas bowiem pomysły oraz dojrzałe koncepcje wynalazków nie były dostatecznie promowane. Oczekuje się również wzrostu aktywności komercyjnej pracowników PIAP – twórców opatentowanych rozwiązań, tj. aktywnego pozyskiwania partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem wynalazków.

Zadania przewidziane do wykonania w ramach projektu:

 1. Szkolenie specjalistów w zakresie ochrony własności przemysłowej, ukierunkowane na  kontaminację wyobraźni twórczej i wiedzy technologicznej z problematyką prawną i ekonomiczną.
 2. Przygotowanie  i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. wartości intelektualnych  Instytutu, z ich kolportażem na targach, podczas spotkań i poprzez www projektu.
 3. Wystawiennictwo/udział – na targach krajowych i zagranicznych – prezentacja dokonań wynalazczych.
 4. Spotkania – nawiązywanie kontaktów bilateralnych i branżowych z partnerami przemysłowymi, potencjalnymi nabywcami opatentowanych utworów własności PIAP.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR
 

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Celem projektu jest prowadzenie działań związanych z wdrożeniem prac wynalazczych i poszukiwaniem dla nich dalszych zastosowań.

Strona projektu: http://wynalazki.piap.pl/


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów oraz pracowników sfery nauki, w obszarach automatyki i robotyki, jak również wyłonienie i wskazanie najlepszych absolwentów oraz pracowników naukowych (doktorantów i doktorów) o największym potencjale.

Grupa docelowa: studenci wyższych uczelni technicznych studiów I, II oraz III stopnia oraz absolwenci, szczególnie zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii.

Efekty projektu:

 • Wpływ na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.
 • Uzyskanie nowej wiedzy uczestników konferencji towarzyszących konkursowi.
 • Publikacja nagrodzonych i wyróżnionych prac w monografii przygotowanej pod redakcją przewodniczącego kapituły konkursu, która będzie dystrybuowana wśród studentów i kadry naukowej.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2011 – 31.12.2012 

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów praz pracowników sfery nauki w obszarach automatyki i robotyki. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości.

Grupa docelowa: 150 osób, głównie studentów, młodych absolwentów, doktorantów, kadry naukowej i inżynieryjnej o profilu B+R.

Efekty projektu:

 • Wzrost kwalifikacji uczestników warsztatów w obszarach komercjalizacji wiedzy i transferu innowacyjnych technologii z zakresu automatyki i robotyki.
 • Uzyskanie nowych kwalifikacji ww. uczestników w zakresie dostosowania technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstwa, do wdrażania technologii dotyczących komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości.
 • Opracowanie i wydanie publikacji przez ekspertów PIAP oraz studentów, dotyczącej komercjalizacji wiedzy i transferu innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności

Nazwa Programu: Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków

Okres realizacji Projektu: 01.01.2010 – 31.12.2013

Cel Projektu: Głównym celem tego projektu jest utrzymanie i wzmocnienie aktywności wynalazczej w Instytucie, zarówno w zakresie praktycznego wykorzystania opatentowanych rozwiązań w kraju i zagranicą, jak i w odniesieniu do liczby zgłoszeń patentowych. Ten cel wiąże się spójnie z unowocześnieniem procesów transferu technologii z PIAP do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków.

Zadania planowane do wykonania pokrywają swoim zasięgiem głównie zgłoszenia krajowe. Intencją  PIAP jest wprowadzenia jak najszerszej ochrony patentowej na rodzime wynalazki.

Celem szczegółowym, a zarazem dodatkowym efektem wykonania zadań projektu, jest podniesienie świadomości kadry B+R Instytutu w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej. Oczekuje się również wzrostu aktywności komercyjnej pracowników PIAP – twórców opatentowanych rozwiązań, tj. aktywnego pozyskiwania partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem wynalazków.

Zadania przewidziane w projekcie (2013 r.):

 1. Szkolenie w zakresie ochrony własności przemysłowej, ukierunkowane na kontaminację.
 2. Przygotowanie i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. wartości intelektualnych Instytutu, z ich kolportażem na targach, podczas spotkań.
 3. Wystawiennictwo/udział – na targach krajowych i zagranicznych – prezentacja dokonań wynalazczych.
 4. Spotkania (co najmniej 40) – nawiązywanie kontaktów bilateralnych i branżowych z partnerami przemysłowymi, potencjalnymi nabywcami opatentowanych utworów własności PIAP.

Ponadto w projekcie występowała refundacja kosztów poniesionych w 2010 roku:

 1. Koszty czynności rzecznika patentowego
 2. Opłaty urzędowe związane z dokonaniem zgłoszeń patentowych (UP RP)


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR

Nazwa Programu: Index Plus

Okres realizacji Projektu: 13.11.2012 – 12.11.2014

Cel Projektu: Celem projektu jest: umiędzynarodowienie artykułów naukowych, zwiększenie liczby czytelników sekcji NAUKA oraz FORUM MŁODYCH, poprawa estetyki czasopisma oraz zagwarantowanie merytorycznego poziomu artykułów naukowych przez wdrożenie profesjonalnego systemu recenzenckiego, umiędzynarodowienie strony internetowej czasopisma.

Nazwa programu: Patent Plus


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR