Wykaz projektów realizowanych

Międzynarodowe projekty badawcze

Rekonfigurowalne, elastyczne, modułowe systemy zrobotyzowane

Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Projekt realizowany w ramach współpracy z Wspólnym Przedsięwzięcia Artemis (umowa nr 621447) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2013-1/1/2014).

Koordynator: Technische Universitat Braunschweig, Niemcy

Partnerzy

 • Alten Nederland BV, Holandia
 • Budapesti Muszaki ES Gazdasagtudomanyi Egyetem, Węgry
 • Vysoke uceni technice v Brne, Czechy
 • CAMEA, spol. s.r.o., Czechy,
 • DSI Digitale Signalverarbeitungssysteme & Informationstechbik GMBH, Niemcy,
 • Teknologisk Institut, Dania
 • Emte S.L.U., Hiszpania
 • Friedrich-Alxander-Universitat Erlangen Nurnberg, Niemcy
 • Stichting Hogeschool Utrecht, Holandia,
 • Latvijas Universitates Matematikas un Informatikas Instituts, Litwa,
 • Keba AG, Austria,
 • Lulea Tekniska Universitet, Szwecja
 • Mobile Industrial Robots ApS, Dania
 • Norges Teknisks-Naturvitenskaapeligeuniversitet NTNU, Norwegia,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska,
 • Probot OY, Finlandia,
 • Profin OY, Finlandia,
 • Robomotive, Holandia,
 • Stichting Saxion, Holandia,
 • Stiftelsen Sintef, Norwegia,
 • Siipotec OY, Finlandia,
 • Swedish Space Corporation, Szwecja
 • Statoil Petroleum AS, Norwegia,
 • Synapticon GmbH, Niemcy
 • Teknosavo OY, Finlandia,
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania,
 • Tellence Technologies SRL, Rumunia,
 • Technische Universiteit Eindhoven, Holandia,
 • Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Rumunia,
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Finlandia

Wspólne Przedsięwzięcie Artemis 7 PR ARTEMIS-2013-1

Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.02.2017

ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).

Przewidziane do realizacji prace w projekcie R5-COP to opracowanie standardów dotyczących warstwy oprogramowania pozwalającej na uwspólnienie rozwiązań z zakresu robotyki dla przemysłu i zastosowań specjalnych. W rezultacie pozwoli to na łatwiejsze dostosowanie oferty PIAP i jego Partnerów do zmieniających się potrzeb rynkowych. Umożliwi to również transfer technologii opracowywanych obecnie tylko dla potrzeb specjalnych do zastosowań w użytku codziennym lub w typowej praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego

Całkowity koszt projektu: 2 560 788,01 PLN

Wkład NCBR: 2 133 136,41 PLN (83,3%)

Wkład Artemis: 427 651,60 PLN (16,7%)

Współdziałanie systemów dowodzenia i kontroli oraz systemów sensorycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego

Interoperability Profiles for Command/Control Systems and Sensor Systems in Emergency Management

Numer umowy: 607729

Koordynator: SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Partnerzy:

 • LUTECH SPA – Włochy
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH – Austria
 • SRDC YAZILIM ARASTIRMA VE GELISTIRME VE DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI – Turcja
 • REGIONE PUGLIA – Włochy
 • INNOVA PUGLIA SPA – Włochy
 • PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP – Polska
 • Regola srl – Włochy

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.09.2017

Budżet projektu: 4 323 658,00 EUR

Całkowity budżet PIAP: 459 570,00 EUR (w tym dofinansowanie z UE 346 400,00 EUR)

Cel projektu: 

Nadrzędnym celem projektu C2-Sense jest opracowanie platformy komunikacyjnej do niezawodnego współdziałania systemów dowodzenia i kontroli oraz systemów sensorycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadanie to będzie osiągnięte poprzez budowę niezawodnej platformy komunikacyjnej, która wykorzystując obecne standardy i semantyczne usługi sieciowe będzie eksponować funkcjonalności  systemów dowodzenia i kontroli (C2), systemów sensorycznych oraz innych systemów wczesnego ostrzegania.

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 607729.

Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości

Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship (SP4CE)

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2014-1-PL01-KA200-003341 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską w dniu 25.11.2014.

Zawarto umowy z partnerami:
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – PRO-MED. Sp.z o.o. w dniu 07.01.2015,
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – ASTRA w dniu 19.01.2015,
nr 2014-1-PL01-KA200-003341 – Technical University Kosice-TUKE w dniu 19.01.2015,

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017

Budżet: 103.021,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:
2. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (IDEC), Greece
3. TREBAG PROPERTY-AND PROJECT MANAGEMENT LTD (TREBAG), Hungary
4. Technical University Kosice (TUK), Slovakia
5. PRO-MED. Sp.z o.o. (PRO-MED.), Poland
6. ASTRA, Slovakia

Cel projektu:

Projekt SP4CE jest odpowiedzią na cele i potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020. Wpisuje się on zwłaszcza w dwa cele strategiczne wskazane w tym dokumencie: „Poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego i podnoszenie jego atrakcyjności i adekwatności” oraz „Zwiększanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości”.

SP4CE ma na celu ustanowienie ścisłej współpracy między partnerami projektu poprzez wymianę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów, szkół i firm (organizacji biznesowych).

Narzędzia te będą opracowane jako aplikacje internetowe z dostępem poprzez interfejs WWW, zaprojektowane do użytku trzech głównych grup docelowych:
• Trenerzy (przedsiębiorstwa, przemysł)
• Doradcy (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)
• Uczniowie (szkoły zawodowe, uczelnie wyższe)

W projekcie będą wykorzystane rezultaty, doświadczenia i podejście z dwóch projektów zrealizowanych w ramach programu uczenie się przez całe życie. Z projektu OpenInn wykorzystany będzie nowy model pedagogiczny i organizacyjny dla grup i pojedynczych osób do odkrywania ich potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz wzmocnienia ich poczucia własnej wartości. Z projektu HIG zostaną wykorzystane doświadczenia dotyczące wsparcia przedsiębiorczości i zwiększenia kreatywności przez dedykowane rozwiązania „Knowledge generating House” i „e-Assessment mode”.

W ramach projektu SP4CE planowane jest opracowanie pięciu produktów, ich wdrożenie oraz działania związane z kontynuacją – „Follow-up”. Rezultaty projektu będą szeroko upowszechniane – przewidziano działania nakierowane na upowszechnianie i promocję projektu i jego rezultatów m.in. przez organizację dedykowanych wydarzeń upowszechniających, publikacje w prasie i na stronach internetowych.

W skład konsorcjum projektu SP4CE wchodzi sześciu partnerów z czterech krajów UE. Koordynator projektu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Polska), będzie odpowiedzialny za koordynację i „Follow-up”. PIAP będzie także uczestniczył w tworzeniu rezultatów projektu i współpracy z przedsiębiorstwami.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. Portal SP4CE: Platforma informatyczna wspierająca proces uczenia się.
O2. Koncepcja pedagogiczna wykorzystania platformy SP4CE.
O3. Przewodnik dla konsultantów.
O4. Przewodnik dla mentorów.
O5. Ogólny przewodnik „Jak używać portal SP4CE”.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+

Ławica biomimetycznych pojazdów podwodnych dla rozpoznania podwodnego

Celem projektu SABUVIS jest budowa heterogenicznych, autonomicznych, biomimetycznych pojazdów podwodnych wyposażonych w odpowiednie sensory oraz urządzenia do łączności i nawigacji dla celów realizacji założonych scenariuszy operacyjnych rozpoznania podwodnego.

Prace w projekcie skupiają się na opracowaniu i rozwinięciu technologii napędu falowego oraz autonomii ruchu w biomimetycznych pojazdach podwodnych do zastosowań militarnych, takich jak np. rozpoznanie podwodne i patrolowanie portu. Pojazdy zostaną wyposażone w odpowiednie sensory oraz urządzenia do łączności i nawigacji dla celów realizacji założonych scenariuszy operacyjnych.

W wyniku realizacji zostanie opracowany demonstrator technologii na VI poziomie gotowości technologicznej w postaci zespołu 2–3 heterogenicznych biomimetycznych pojazdów podwodnych zdolnych do realizacji założonych scenariuszy rozpoznania podwodnego.

Oczekiwane wyniki:

 • zapewnienie wyposażenia Marynarki Wojennej i Jednostek Specjalnych w nowy typ pojazdów podwodnych zdolnych do realizacji scenariuszy rozpoznania podwodnego;
 • znaczący przeskok technologiczny, pozwalający na rozwój technologii BPP (Bezzałogowych Platform Pływających);
 • możliwości zdefiniowana wymagań technicznych, finansowych i organizacyjnych pozwalających na opracowanie prototypu ławicy BPP do zadań ISR;
 • zwiększenie wiedzy i doświadczenia podmiotów naukowo-badawczych zaangażowanych w realizację zadań;
 • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów zaangażowanych w ich realizację.

Okres realizacji: 28.05.2015 – 20.05.2017

Realizatorzy projektu:

 • EDA,
 • Bundeswehr Technical Center for Ship and Naval Weapons,
 • Maritime Technology and Reasearch,
 • Akademia Marynarki Wojennej (we współpracy z Instytutem PIAP).

Partnerstwo strategiczne na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2015-1-PL01-KA202-016625 zawartej pomiędzy PIAP a Komisją Europejską w dniu 21.09.2015.

Budżet projektu: 374 064,00 EUR (w tym 102.263,00 EUR dla PIAP)

Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:

 • TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE, TUKE (Słowacja),
 • European Center for Quality OOD (Bułgaria),
 • IEBA Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais (Portugalia),
 • Cluster AT+R (Słowacja).

Zawarto umowy z partnerami:

 • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 –TUKE w dniu: bez daty,
 • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – ECO w dniu: bez daty,
 • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – IEBA w dniu: 10.2015,
 • nr 2015-1-PL01-KA202-016625 – Cluster AT+R w dniu: bez daty.

Cele projektu zostały określone bezpośrednio w ramach dwóch priorytetów sektorowych programu Erasmus+:

 • rozwój wysokiej jakości edukacji i szkoleń zawodowych oraz
 • implementacja narzędzi zgodnych ze standardami UE umożliwiających realizację tych szkoleń.

Działania projektu obejmujące pierwszy z tych dwóch priorytetów polegają na opracowaniu wysokiej jakości materiałów i metod  szkoleniowych, a wyniki będę oparte na współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi standardy BHP. Dzięki temu opracowane materiały dostarczą od razu wiedzy praktycznej na temat sposobów rzeczywistego wdrożenia konkretnych rozwiązań w ramach BHP w danym środowisku pracy. Takie rozwiązania mają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie przemysłu związanego z automatyką w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach drugiego z priorytetów programu Erasmus+ dotyczącego implementacji odpowiednich narzędzi BHP w środowisku pracy MŚP, partnerzy projektu będą wykorzystywać różne narzędzia. Jednym z nich jest system ECVET (European Credit Transfer and Accumulation System) pozwalający na znaczne uatrakcyjnienie dotychczas wykorzystywanych materiałów szkoleniowych, ułatwienie identyfikacji osiąganych efektów oraz usprawnienie współpracy z zainteresowanymi przedsiębiorstwami.

Konsorcjum uwzględni również zalecenia EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) dzięki czemu podczas opracowywania odpowiednich narzędzi szkoleniowych zapewniony zostanie wysoki poziom ich wdrażania oraz testowania jak również zastosowane będą optymalne wskaźniki ogólnej oceny realizacji założeń projektu. Poza tym partnerzy konsorcjum będę również korzystać z systemu EUROPASS, dzięki któremu odbywa się standaryzacja dokumentów potwierdzających poziom i rodzaj posiadanych bądź nabytych kwalifikacji zawodowych.

Projekt będzie głównie zorientowany na szkolenia dla sektora przemysłu, który korzysta z zaawansowanych systemów produkcyjnych, w szczególności wyposażonych w technologie z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. Jest to bardzo ważny sektor przedsiębiorczości z uwagi na projekt reindustrializacji Europy.     

Konsorcjum wykorzysta część materiałów i rezultatów wypracowanych w ramach projektu ASMAS (Advanced vocational European safety training for SMEs with automated systems), którego grupą docelową były osoby pracujące w małych i średnich przedsiębiorstwach, głównie kadra inżynierów i techników, ale i osoby, które zajmowały się zarządzaniem w przedsiębiorstwie, a także specjaliści z dziedziny wiedzy związanej z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Opis efektów: sprawnie funkcjonujący i dostępny portal projektu będący platformą informatyczną wspierającą proces uczenia się zorientowany na sprecyzowaną w założeniach projektu grupę docelową, tj. pracownicy sektora MŚP wraz z kadrą zarządzającą, studenci szkół zawodowych i uczelni wyższych. Konsorcjum zapewni łatwy dostęp do treści szkoleniowych poprzez wprowadzenie sprawnego sposobu nawigacji indeksu tematycznego materiałów, zintegrowanych narzędzi ewaluacyjnych, wielojęzykowości oraz ogólnie wysokiej funkcjonalności systemu. Opracowana platforma e-learningowa będzie funkcjonowała na zasadzie interaktywnego źródła wiedzy pozwalającego na kooperację multimedialną kadry szkoleniowej z osobami szkolącymi się oraz ekspertami BHP. Zapewnienie wysokiego poziomu innowacyjności takiego systemu e-learningowego pozwoli na udostępnienie materiałów szkoleniowych w sposób kontrolowany, dzięki czemu możliwe będzie stałe monitorowanie postępów w zdobywaniu wiedzy i przeprowadzanie ewaluacji osiąganych wyników. Komunikacja pomiędzy uczestnikami będzie realizowana poprzez użycie komunikatorów tekstowych, głosowych, dostęp do forum grupy, organizację klas wirtualnych oraz komunikację wizualną. 

Ogólnie założeniem projektów realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2  jest kontynuacja założeń programu „Uczenie się przez całe życie”, czyli wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+

Badanie zakłóceń serwisów Galileo/EGNOS na terenie Europy Środkowej

Evaluation of Galileo/EGNOS services jamming incidence in Central Europe

Numer umowy: 4000112703/14/NL/CBi

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2017

Nazwa instytucji finansującej: European Space Agency (Europejska Agencja Kosmiczna)

Rodzaj instytucji finansującej: środki organizacji międzynarodowych

Z uwagi na coraz częstsze przypadki nielegalnego używania jammerów GNSS rośnie ryzyko zakłócania pracy istotnych dla bezpieczeństwa publicznego systemów wykorzystujących rozwiązania GNSS, m.in.:

 • do ochrony granicy Unii Europejskiej przez Straż Graniczną, szczególnie na granicy z Rosją i Ukrainą,
 • systemów wykorzystywanych przez służby ratownicze i specjalne,
 • sieć straży referencyjnych GNSS ASG EUPOS na potrzeby geodezji i kartografii,
 • transportu niebezpiecznych ładunków,
 • zastosowań w autonomicznych robotach mobilnych dla służb ratowniczych oraz dronach obserwacyjnych,
 • zarządzaniu kryzysowym, ochronie kluczowych obiektów dla bezpieczeństwa państwa,
 • ochrona systemów wspomagania podejścia na lotniskach krajowych i międzynarodowych.

Jak do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań częstości intencjonalnego wykorzystania tanich, dostępnych w Internecie jammerów GNSS.

Pomimo że używanie tego typu urządzeń zakłócających jest nielegalne w UE, są one szczególnie chętnie wykorzystywane m.in. do zakłócania systemów monitorowania pojazdów, zarówno przez nieuczciwych pracowników firm transportowych (blokowanie monitorowania położenia pojazdu), jak również przez zorganizowane grupy przestępcze przy defraudacji mienia i kradzieży ładunków/pojazdów.

Biorąc pod uwagę fakt, że ważne drogi i korytarze transportowe przebiegają często w pobliżu wrażliwych na zakłócenia GNSS obiektów (np. lotnisko Chopina zlokalizowane jest bezpośrednio przy jednych z najważniejszych i najbardziej zatłoczonych dróg krajowych w Polsce: DK7 i DK8), to włączone jammery emitujące sygnały zakłócające nawet z małą mocą EIRP są w stanie zdestabilizować lub nawet zablokować pracę krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

W trakcie pracy w projekcie zostanie zbudowana specjalizowana platforma badawcza oraz przygotowane oprogramowanie analityczne pozwalające na wykonywanie badań na wybranych statystycznych stanowiskach pomiarowych (granica RP) oraz badań mobilnych (tj. w trakcie ruchu pojazdu pomiarowego na drogach krajowych czy też na drogach lokalnych w centrach dużych miast).

Zebrane dane pozwolą na opracowanie raportu, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie skali problemu i przygotowanie mapy drogowej dla opracowania dokumentów legislacyjnych oraz technicznych środków zaradczych.

Opis efektów: W ramach pracy w niniejszym projekcie przewiduje się:

 • opracowanie unikalnej architektury mobilnego wykrywania zakłóceń pasm GNSS, możliwego do wykorzystania także poza granicami RP,
 • przygotowanie rozwiązania układowego łączącego elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów, analizy widmowej sygnałów, systemów wykorzystujących pozycjonowanie GNSS, oprogramowanie do analizy statystycznej oraz oprogramowania GIS.
 • Pogłębienie wiedzy nt. skali zagrożenia w Polsce i Europie Centralnej atakiem terrorystycznym w obszarze zakłócania krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

Dotychczas prace w projekcie koncentrowały się na pracach przygotowawczych do wykonywania głównych założeń.

Integrated 3D Sensors suite

Zintegrowany zestaw czujników 3D

Grant Agreement no 730118

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.01.2019

Projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Budżet przyznany dla PIAP: 362 275 EUR

Koordynator:

THALES ALENIA SPACE FRANCE  France

Konsorcjum:

 • STIFTELSEN SINTEF Norway
 • TERMA A/S Denmark
 • COSINE RESEARCH BV Netherlands
 • THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA Italy
 • PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP Poland
 • Hertz Systems LTD Sp. z o. o. Poland
 • THALES ALENIA SPACE ESPANA, SA Spain
 • CRANFIELD AEROSPACE LIMITED United Kingdom
 • THALES ALENIA SPACE UK LTD United Kingdom
EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730118.

Robotyka dla nauczycieli szkół zawodowych

Robotics for teachers of secondary vocational schools (RUSOS)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2015-1-SK01-KA202-008970 zawartej pomiędzy TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.10.2017

Budżet: 45.755,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUK), Slovakia

Partnerzy:

 • CLUSTER AT+R, Slovakia
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland
 • University Politehnica of Bucharest, Romania
 • MANEX, Slovakia
 • SPOJENÁ SKOLA JURAJA HENISCHÁ, Slovakia
 • Politechnika Lubelska, Polska

Cel projektu:

Projekt RUSOS ma na celu opracowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w średnich szkołach zawodowych oraz uruchomienie platformy edukacyjnej umożliwiającej udział w kursie szkoleniowym, kontrolowany dostęp do studiowanych materiałów, śledzenie i ocenę postępów oraz możliwość komunikowania się uczestników między sobą i z nauczycielem/trenerem w celu wymiany pomysłów, wiedzy i doświadczenia.

Adresatami projektu, poza kadrą dydaktyczną, są także uczniowie szkół zawodowych, studenci, pracownicy mający kontakt z nowoczesnymi technologiami oraz osoby zainteresowane robotyką i robotyzacją.

Główne działania w ramach tego projektu będą się koncentrować na rozwoju relacji między szkołami i przedsiębiorstwami, identyfikacji potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw wobec nowo zatrudnionych pracowników, absolwentów szkół średnich zawodowych oraz wspieraniu rozwoju kompetencji i wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z robotyką poprzez szkolenia, doradztwo i konsultacje. Mają temu służyć opracowane w projekcie innowacyjne narzędzia wspierające kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w dziedzinie robotyki na poziomie szkoły średniej, w tym portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning i zestaw materiałów szkoleniowych.

Podstawowym rezultatem projektu będzie dedykowany portal internetowy z zaimplementowanym kursem typu e-Learning oraz zestaw materiałów szkoleniowych z zakresu robotyki przemysłowej i usługowej. System będzie ponadto oferował możliwość skorzystania z wirtualnego laboratorium wyposażonego w modele 3D robotów i stanowisk zrobotyzowanych.

Więcej informacji na temat projektu przedstawia strona: http://rusos.sjf.tuke.sk/.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+

Partnerstwo strategiczne w dziedzinie mechatroniki na rzecz innowacyjności i inteligentnego rozwoju europejskich, produkcyjnych MŚP

Strategic Partnership In The Field Of Mechatronics For Innovative And Smart Growth Of European Manufacturing SMEs (MechMate)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-PL01-KA202-026350 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.10.2018

Budżet: 65.980,53 EUR (PIAP)

Koordynator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland

Partnerzy:

 • THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE (TUC), Greece
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (TUGAB), Bulgaria
 • TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT), Estonia
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bulgaria

Cel projektu:

Projekt MechMate jest bezpośrednio zorientowany na priorytet horyzontalny programu Earsmus+ „Otwarta i innowacyjna edukacja, szkolenia zawodowe i praca młodych w epoce cyfryzacji”.

Zauważalna dysproporcja wykorzystania robotyki i technologii mechatronicznych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (34%) w porównaniu z takimi krajami jak USA (42) czy Japonia (56%) wskazuje na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy w dziedzinie nowych technologii opartych na robotyce i mechatronice jako jednego z elementów zwiększania konkurencyjności MŚP.

Celem projektu jest wypracowanie treści szkoleniowych odnoszących się do w/w tematyki, będących odzwierciedleniem synergii doświadczenia konsorcjantów w zakresie działalności edukacyjnej, badawczej i innowacyjnej działalności rynkowej. Założeniem konsorcjum jest utrzymanie wysokiej jakości i aktualności treści szkoleniowych, które będą odpowiadały na aktualne zapotrzebowanie określonych grup docelowych, tj. pracownicy MŚP, studenci, trenerzy na wiedzę z dziedziny mechatroniki w ramach następujących modułów:

 • Mechanika i elementy maszyn
 • Podstawy elektryki i elektroniki
 • Sygnały, systemy i sterowanie w mechatronice
 • Systemy cyfrowe
 • Systemy wbudowane w mechatronice
 • Protokoły i interfejsy komunikacyjne
 • Sterowanie PLC
 • Pomiary i pozyskiwanie danych
 • Czujniki w mechatronice
 • Elementy wykonawcze w mechatronice

Efektem projektu MechMate będzie interaktywna e-learningowa platforma informatyczna, która będzie zaprojektowana jako interaktywne źródło wiedzy, pozwalające na wszechstronną wymianę informacji, doświadczeń i opinii pomiędzy osobami szkolącymi się, trenerami oraz ekspertami. Ważnym elementem systemu będzie też możliwość sprawdzenia i ewaluacji bieżących postępów w nauce. Dostęp do treści szkoleniowych będzie bezpłatny i na żadnym z etapów korzystania z platformy e-learningowej nie będzie wymagana rejestracja. Treści szkoleniowe będą przetłumaczone na pięć języków.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. Analiza wymogów i ograniczeń w odniesieniu do wprowadzenia technologii mechatronicznych i potrzeb w zakresie szkoleń dla MŚP.

O2. Szczegółowy program szkolenia dostosowanego dla potrzeb MŚP

O3. Szczegółowa metodologia szkolenia

O4. System szkoleniowy z zestawem interaktywnych ćwiczeń

O5. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierający opis opracowanych materiałów szkoleniowych oraz platformy internetowej.

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+

Automatyzacja, transfer technologii i praktyki zarządzania dla rozwoju MŚP, poprawy szans na zatrudnienie i promocji przedsiębiorczości

Automation, technology transfer and managerial practices for the growth of SMEs, a better employability and the promotion of the entrepreneurship (AuToMa)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-IT01-KA202-005599 zawartej pomiędzy LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI i Komisją Europejską.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019

Budżet: 67.272,00 EUR (PIAP)

Koordynator:
LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, Italy

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Poland
 • TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUK), Slovakia
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bulgaria
 • CONSULTORES DE AUTOMATIZATION Y ROBOTICA S.A (CARSA), Spain

Cel projektu:

Projekt AuToMa ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ich dążeniu do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych poprzez umożliwienie im dostępu do innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych wspartych odpowiednim systemem zarządzania treściami szkoleniowymi.

Obecnie transfer technologii oraz inwestycje w automatyzację stają się ważnymi kwestiami strategicznymi, zwłaszcza w krajach, które starają się pozyskać nowe technologie produkcyjne. Zdolność do tworzenia rozwiązań innowacyjnych, zarządzanie nimi i ich wdrażanie wymagają nie tylko zdolności naukowych czy umiejętności technologicznych, ale również zdolności organizacyjnych, zarządczych i marketingowych. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie może pomóc w procesie przekształcania się przedsiębiorstw w podmioty nowej generacji.

Projekt AuToMa będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju wysokich umiejętności zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin automatyki, innowacji i transferu technologii oraz współdzielenia ich na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu opracowane będą otwarte szkolenia w formie dwóch ścieżek kształcenia, tj. dla pracowników technicznych oraz kadry zarządzającej, a skierowane będą do takich grup docelowych jak:

 • potencjalni przedsiębiorcy i studenci, którzy chcą rozwijać działalność w sektorze produkcyjnym;
 • przedsiębiorcy i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą poprawić swoje kwalifikacje bądź je zmienić, a także bezrobotnych, którzy pragną wypracować swoje pierwsze kompetencje zawodowe;
 • kadra uniwersytecka, pracownicy ośrodków badawczych i trenerzy przedmiotów zawodowych, którzy pragną wzbogacić lub zaktualizować swoje programy nauczania.

Rolą Instytutu PIAP w projekcie będzie adaptacja już istniejących i dostępnych materiałów szkoleniowych oraz opracowanie nowych materiałów do zastosowania we wspomnianym systemie szkoleniowym, a także czynny udział we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu, takich m.in. jak badanie potrzeb użytkowników, testowanie opracowanych rozwiązań, rozwój metodyki czy rozpowszechnianie informacji w produkcie.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

O1. AuToMa Learning Methodology

O2. AuToMa Guidelines for the learning outputs

O3. AuToMa Resources and Learning Integrated Area

O4. AuToMa Learning Contents

O5. Handbook for AuToMa learners

O6. AuToMa website

O7. Skills assessment tools

O8. AuToMa Certificate of Achievement

This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).

Logo UE Erasmus+

Zwiększenie automatyzacji zdalnie pilotowanych statków powietrznych RPAS

Integrated Demonstrator For Autonomus ATOL, Auto Taxi and Emergency Recovery for RPAS Air Traffic Insertion

Zainicjowany na mocy porozumienia rządów Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji i Polski, projekt naukowo-badawczy o kryptonimie „ERA” (Enhanced RPAS Automation) sfinansowany został z funduszy Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Realizacja projektu przebiega na podstawie Kontraktu nr A-1426-GP-RPAS zawartego pomiędzy EDA i powstałym – w wyniku podpisania oddzielnej Umowy (Teaming Agreement) – konsorcjum międzynarodowym. Celem Teaming Agreement było zagwarantowanie terminowej i prawidłowej realizacji Kontraktu poprzez szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie międzynarodowym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, zadania przydzielone w ramach Kontraktu realizuje na podstawie Umowy Konsorcjum z dnia 22 września 2014, zawartej z liderem polskiego konsorcjum, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Celem zawartej Umowy Konsorcjum było szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie krajowym

Okres realizacji: 01.02.2016 – 11.03.2019

Budżet PIAP: 780.000,00 PLN netto (959 400,00 PLN brutto)

Koordynator:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska – lider polskiego konsorcjum

Partnerzy:

 • The Thales Systemes Aeroportes S.A.S., Francja
 • Thales Avionics S.A.S, Francja
 • SAAB AB, Aeronautics, Szwecja
 • Alenia Aermacchi S.p.A, Włochy,
 • Airbus Defence and Space GmbH, Niemcy
 • Sagem Defence Securite, Francja
 • Office National d’Etudes et de recherché Aerospatiales, Francja
 • Selex ES S.P.A., Włochy
 • ESG Elektroniksystem- und Logistik – GmbH, Niemcy

Konsorcjum polskie:

 • Instytut techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa – lider polskiego konsorcjum
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • Asseco Poland S.A., Rzeszów
 • Eurotech Sp. z o.o.
 • Grzegorz Trzeciak, Kolbudy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
 • WB Electronics S.A., Ożarów Mazowiecki

Cel projektu:

Projekt jest odpowiedzią na nowe cele i potrzeby związane z obsługą bezzałogowych systemów powietrznych. Celem projektu ERA jest wspieranie wprowadzenia zdalnie pilotowanych samolotów do nie segregowanej przestrzeni powietrznej Europy przez przygotowanie specyfikacji zautomatyzowanego zachowania w trakcie lotu i na lotnisku.

W ramach projektu rozwijane są trzy systemy: automatycznego kołowania, automatycznego startu i lądowania oraz system radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Efektem końcowym będzie demonstrator technologii automatycznego kołowania. W tym celu opracowany zostanie model lotniska, w tym pas startowy oraz drogi kołowania, walidacja wyników symulacji systemów ATOL, Auto-TAXI.

W ramach polskiego konsorcjum zostanie opracowane, a następnie zaimplementowane oprogramowanie pozwalające na ocenę przeszkód, które znajdują się na trasie pojazdu i poprzez to zwiększenie autonomii działania w zakresie automatycznego kołowania na lotnisku. Oprogramowanie umożliwiać będzie analizę danych z sensorów, fuzję danych z czujników do nawigacji, rozpoznawanie obrazów wizyjnych, modelowanie ruchu i zdarzeń w otoczeniu. Wyniki projektu w postaci demonstratora technologii stanowić będą znaczny skok technologiczny w zakresie autonomii działania bezzałogowych statków powietrznych.

Dzięki współpracy międzynarodowej możliwe będzie w szczególności uzupełnienie luki technologicznej w zakresie systemu pozwalającego na autonomiczne działanie na terenie lotniska (w tym cały proces kołowania). Rezultaty projektu, zdobyta w jego trakcie wiedza oraz doświadczenie w obszarze rozpoznania przeszkód w trakcie kołowania pozwolą na zdefiniowanie wymagań technicznych, finansowych i organizacyjnych pozwalających na opracowanie zupełnie nowych platform dostosowanych do przyszłych realiów ruchu lotniczego.

Krajowe projekty badawcze

BPL 800 – Platforma średnia, klasa 800 kg

Celem projektu jest opracowanie Średniej Platformy SR (klasa 800 kg) zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL.

Głównym celem projektu jest opracowanie Średniej Platformy SR (klasa 800 kg) zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz Wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL. W ramach projektu zostaną opracowane następujące wersje SR:

 • Średnia Platforma Rozpoznawcza SRR;
 • Średnia Platforma Inżynieryjno-Patrolowa (Interwencyjna) SRIP;
 • Średnia Platforma Logistyczna SRL.

Zgodnie z Założeniami Programu Strategicznego oraz Wyciągiem ze studium wykonalności Platformy te będą przeznaczone do współdziałania z jednostkami wojsk rozpoznawczych, logistycznych i inżynieryjnych. Wykorzystywane będą do wspierania żołnierzy podczas działań taktycznych w bardzo trudnym terenie. W ramach projektu opracowane zostaną dwie generacje platformy bazowej. Istotny problem w tym aspekcie stanowi mobilność platform – rozumiana szeroko jako zdolność poruszania się w terenie po podłożach o niskiej nośności, pokonywania przeszkód terenowych, rozwijania oczekiwanych prędkości przejazdowych, zdolności zawracania i omijania przeszkód, pokonywania jak i podatność transportowa, która powinna być dostosowana do realizowanych zadań.

Okres realizacji: 23.12.2013 – 22.08.2023

Konsorcjum:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (lider)
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu PIAP

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji autonomicnzych biomimetycznych pojazdów podwodnych ABPP z napedem falowym dla celów rozpoznania podwodnego.

Konsorcjum:

 • Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Politechnika Krakowska
 • Przemysłowy Instytut automatyki i Pomiarów PIAP 

Okres realizacji: 23.12.2013 – 30.04.2017

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu PIAP

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych

Okres realizacji: 01.11.2013 – 30.05.2017

Konsorcjum:

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Lider)
 • Hydromega Sp. z o.o.
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowania założeń autonomicznej technologii transportu biomasy pozyskiwanej na chronionych obszarach wodno-błotnych (ATTB). Autonomiczna technologia transportu pozyskiwanej biomasy na chronionych terenach wodnobłotnych (ATTB) to zintegrowany w wyspecjalizowanej platformie zestaw rozwiązań pozwalający na odbiór oraz transport biomasy do miejsc przeładunku w sposób ciągły. ATTB będzie odpowiedzią na generowane problemy, oraz stanie się jednym z ważnych ogniw budowanego systemu utrzymania i poprawy bioróżnorodności na terenach chronionych obszarów wodno-błotnych, jak i obszarów nieobjętych ochroną. ATTB będzie więc elementem zintegrowanych działań zmierzających do ochrony obszarów wodno-błotnych, terenów chronionych, łąk o charakterze zmienno-wodnym charakterze przed sukcesją roślinności.

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instytutu PIAP oraz Programu Badań Stosowanych

Nazwa Programu: Badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość Projektu: 12 929 891 PLN

Wartość dofinansowania: 10 343 913 PLN

Okres realizacji Projektu: 20.02.2013 – 19.04.2017

Koordynator: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL

Cel projektu: Projekt „Egzoszkielet” dotyczy opracowania demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa. Ma na celu: usystematyzowanie i rozwój know-how odnośnie konstrukcji egzoszkieletów, opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie badań demonstratora technologii egzoszkieletu kończyn dolnych i kręgosłupa.

W ramach prac naukowo-badawczych zostanie opracowany model systemu człowiek-egzoszkielet, metodyka badań i kryteria oceny systemu, projekt koncepcyjny i demonstrator technologii.

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Instytut Maszyn Robotniczych Ciężkich Politechnika Warszawska
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu PIAP

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Budżet konsorcjum: 864 005 zł

Dofinansowanie: 588 350 zł (w tym dla PIAP: 453 250 zł)

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 – 30.06.2018

Realizatorzy:

 • Będkowski Janusz Mandala (Lider),
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nowatorskich głowic skanowania przestrzennego dla robotów mobilnych na bazie wynalazku firmy MANDALA. Głowica jest urządzeniem pomiarowym skanowania przestrzennego, działającym na zasadzie wprowadzenia lasera profilowego w dodatkowy ruch obrotowy.

Badania mają na celu weryfikację zastosowania głowicy w warunkach poligonowych, a następnie wykonanie odpowiednich modyfikacji w celu zapewnienia niezawodności rozwiązania. Zbadane zostaną możliwości zwiększenia dokładności skanowania
otoczenia poprzez zastosowanie układów pomiaru bezwładnościowego i dodania do map otoczenia nowych cech (np. kolor, temperatura) przy zastosowaniu dodatkowych czujników. Zostaną wykonane badania w laboratorium prób środowiskowych.

Badania poligonowe zostaną przeprowadzone na bazie komercyjnych robotów mobilnych naziemnych i latających. W wyniku projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do mapowania otoczenia.

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instytutu PIAP oraz Programu Badań Stosowanych

Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach straży granicznej

Numer umowy: DOB-BIO7/15/04/2015

Jednostka finansująca: NCBR

Budżet projektu: 1 387 523 zł

Dofinansowanie: 1 248 766 zł (w tym PIAP 958 517 zł)

Termin realizacji projektu: 21.12.2015 – 20.12.2017

Konsorcjum:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider)
 • ITTI Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie oraz zbudowanie systemu i urządzeń do zakłócania transmisji radiowej wytwarzające kurtynę elektromagnetyczną w wybranych obiektach Straży Granicznej, w celu uniemożliwienia podsłuchu i wycieku danych.

Logotypy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytutu PIAP

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Projekty strukturalne

Logotyp Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu pod nazwą „System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-TARGET”.

Głównymi cechami wyróżniającymi system MOBI-TARGET na tle konkurencji będą: modułowa budowa oraz wysoka mobilność platformy jezdnej, innowacyjna osłona wykonana z nowoczesnych materiałów balistycznych oraz cel strzeleckich w postaci manekina 3D umożliwiający szybką identyfikację i parametryzację trafień. Kolejną cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie będzie zaawansowany system informatyczny pozwalający na jednoczesne autonomiczne poruszanie się kilku platform mobilnych na jednym obszarze.

Proponowany system umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń a przez to wydatne podniesienie umiejętności strzeleckich uczestników. Przeznaczony będzie głównie do szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa: Policja, Straż graniczna, Biuro Ochrony Rządu, a także uzbrojonych pracowników ochrony. System może stanowić atrakcyjną ofertę również dla osób cywilnych posiadających broń do obrony osobistej czy strzelców sportowych i myśliwskich.

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Okres realizacji projektu: 01.01.2017. – 31.12.2018

Wartość projektu: 5.286.130,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.277.406,08 zł

Logotyp Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania

Projekt ma na celu opracowanie zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) umożliwiającej wspomaganie działań interwencyjnych np. wtargnięcia na granicy Państw. Platforma ta ma osiągnąć wysokie prędkości ok. 50 km/h oraz charakteryzować się możliwością pokonywania zróżnicowanego terenu. Jednocześnie powinna zapewniać możliwość skrytej pracy w przypadku zadań obserwacyjnych.

Wysoka mobilność zostanie zagwarantowana poprzez zastosowanie aktywnego zawieszenia oraz osiąganie wysokich prędkości. Platformę będzie uzupełniała platforma latająca (UAV) mająca na celu zwiększenie możliwości komunikacyjnych w terenie oraz zwiększenie świadomości otoczenia operatora. System będzie realizował również zadania patrolowe w trybie działania autonomicznego, wykorzystująca zaawansowane techniki planowania ścieżki omijania przeszkód i rozpoznawania obiektów.

Efektem projektu będzie system składający się z zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) oraz dodatkowej platformy latającej (UAV) zdolny do wykonywania autonomicznych i teleoperowanych scenariuszy patrolowania granic.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wartość projektu: 7.835.598,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.550.056,56 zł

Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.07.2018

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”; Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 4 118 955,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 076 812,24 zł

Projekt ma na celu opracowanie nowego w skali świata, innowacyjnego modułowego systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RoadSense+.

Głównymi cechami wyróżniającymi system będzie poprawa następujących cech funkcjonalnych urządzeń do wykrywania naruszeń w ruchu drogowym:

 • zwiększenie wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego – połączenie kilku urządzeń w jedną całość zwiększy skuteczność wykrywania różnego typu naruszeń w jednym miejscu,
 •  nowoczesny pomiar miejscowy oraz rejestracja zdarzeń w postaci zdjęć i filmu zwiększą jednoznaczność zarejestrowanych zdarzeń, co spowoduje zmniejszenie możliwości podważenia zarejestrowanego materiału dowodowego,
 • objęcie nadzorem nad przestrzeganiem prędkości dróg szybkiego ruchu poprzez wydłużony pomiar odcinkowy.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego modułowego systemu sensorów RoadSense+ zaliczanego do kategorii inteligentnych systemów transportowych (ITS), który pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Liderem projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej jest  ZURAD Sp. z o.o.

Inne projekty

Logotyp Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu „Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP” jest zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (3A, 4A, 5A, 5B łącznik) – siedziby PIAP, oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2) poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Nr umowy: POIS.1.03.01-00-0040/16-00

Termin realizacji: 1.03.2016 – 30.11.2018

Planowane efekty

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Rok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt.  4 2018
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 4058,4 2018
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
 Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Mg CO2/rok  257 2019
Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4581,04 2019
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kWh/rok 1399750 2019
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 4581,04 2019

Wartość projektu wynosi 4.704.604,22 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich 3.358.020,13 zł

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.