Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym (WIPH/RHINO)

Nazwa Programu: Program Badań Stosowanych

Wartość Projektu: 4 900 000 PLN

Wartość dofinansowania: 4 900 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Koordynator: Politechnika Śląska

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie postaci konstrukcyjnej oraz wykonanie demonstratora pojazdu inżynieryjnego o napędzie hybrydowym do prac transportowych, inżynieryjnych, a także wykonywania zadań ratownictwa kryzysowego i ewakuacji osób oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych. Pojazd o masie docelowej 5 t przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników poruszających się w trudnym terenie, w tym pracowników budownictwa, służb geodezyjnych, straży leśnej, jak również dla służb ratownictwa powodziowego oraz pomocy technicznej.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR